tisdag 12 oktober 2010

Ingen lek


På hösten 2007 konstaterade jag och partikollegan Ingalill Westh som flera gånger tidigare att det saknas trevliga mötesplatser och lekparker i vår kommun. Att det är märkligt att en av Sveriges barntätaste kommuner är helt i avsaknad av en ordentlig lekpark som utmanar våra små till fysiska äventyr och roliga lekar.

-Dags att försöka göra något, sa hon?
-Absolut, sa jag.

Vi skrev en motion. Den lades fram i fullmäktige och fick en hyggligt snabb hantering. Redan året efter (jag vet, det låter som en lång tid, men i den kommunalpolitiska verkligheten i Värmdö kan man ibland få vänta flera år på att få sina förslag prövade trots att kommunallagen föreskriver att motioner ska handläggas inom ett halvår) togs motionen upp i samhällstekniska nämnden. Jag minns fortfarande min glädje över förvaltningens positiva bemötande och förslag till beslut; en ordentlig äventyrslek i Gustavsberg liksom flera rejäla lekplatser runtom, åtminstone en i respektive kommundel skulle byggas.

Beslut med samma innehåll togs fantastiskt nog!

Men sen tog det stopp. Inget har hänt sedan dess.

Jag ställde i fullmäktige efter ett och ett halvt år frågan till ansvarig nä(m)ndsordförande vad som hade hänt, vart har lekplatsen tagit vägen? Och när kommer den? Jag fick svävande svar. Det blev en artikel i lokaltidningen NVP.

I samma veva åkte den politiska ledningsgruppen för planeringen av Centrala Gustavsberg på studieresa. Bland annat besöktes Malmö och där fokuserades.. just det.. lekplatser! Vi såg flera lyckade lekplatssatsningar som staden gjort och lärde oss att en påkostad lekplats på sagotema kostade ca. 3 miljoner kronor att bygga. En lektion kring hur Malmö tar hand om det dussintal temalekplatser de byggt fick vi oss också till livs.

Nu var manegen krattad för en egen lekpark kunde man kanske tro. Högsta fart på frågan och den hett efterlängtade attraktionen skulle kunna stå färdig på vårkanten!Men icke.

Nu, nästan ytterligare ett år senare (och tre år efter att förslaget lades fram) har ännu inget spadtag tagits. I förra veckan blev jag uppringd av en journalist från den andra lokaltidningen som undrade hur det kom sig att det inte fanns någon lekpark värd namnet i Gustavsberg. Hon hade blivit kontaktad av två mammor i kommunen som ifrågasatte detta. Jag svarade som det var; att bristen påpekats för flera år sedan, att vi motionerat, att vårt förslag gått igenom, att pengar finns för ändamålet. Och att ingenting ändå hänt.

I dagens nummer av tidningen läser jag artikeln med stigande förundran. Ansvarig m-politiker säger nämligen i artikeln sig inte minnas beslutet att bygga lekplatser. Han förklarar sig vidare nöjd med dagens utbud. Han framhåller en "unik tradition" i kommunen, "där bostadsbolagen och samfälligheterna sköter det här".. Och avslutar med att säga att det kan dröja fem år innan den beslutade äventyrsleken byggs.

Jag inser att det är dags att skriva på nytt. En ny motion som kräver att den första motionens förslag inte bara bifalls utan också genomförs. En interpellation där ansvariga politikern får svara parlamentet varför dess beslut inte verkställs. Och när vi kan förvänta oss att vårt redan fattade beslut expedieras.