onsdag 28 mars 2012

Nyttan med en annonsbilaga i DN

Jag gillar verkligen att läsa papperstidningen på morgnarna.

Ibland får vi prenumeranter en liten bonus i form av annonsbilagor. Ja, jag menar inte att alla annonsbilagor fångar mitt intresse. Men ibland.

Som idag.

Naturskyddsföreningens 12-sidiga bilaga ger mig flera idéer, så jag packar ned den i handväskan påväg till jobbet.

1. Värmdö (och Stockholmsregionen) borde kika närmare på Köpenhamns konkreta satsningar för att stimulera att fler att cykla istället för att ta bilen.
(I Köpenhamn tar 35% cykeln. Motsvarande siffra för Stockholm är 10%)

Kanske får bli en liten tripp dit med familjen på semestern och förena nytta med nöje. Kika på framgångsrik cykelinfrastruktur och turista i Nyhavn skulle kunna vara en bra kombo.

2. I intervjun med Jonas Åkerman, trafikforskare vid KTH, redovisas hur antalet personkilometer per person och trafikslag (bil, buss och järnväg) förändrats genom åren. Han utvecklar i intervjun vad som krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, en hel del intressanta och tänkvärda förslag till åtgärder och prioriteringar.

Hoppas få gehör för idéen att bjuda in honom till ett seminarium i kommunen framöver!

onsdag 21 mars 2012

Lugn av Lugn


Det är Världspoesidagen idag. Det förpliktigar tycker jag. Det borde finnas mer poesi i våra liv mellan varven, både bokstavligt och bildligt.. Så jag tänker att jag ska bjuda på lite nu. Inte egen, någon sådan finns inte. Jag går till den rika källa som andra skapat åt oss.

En poetissa jag gillar är Kristina Lugn. Kanske kom jag att tänka på henne för att hon är en sorts superkvinna. Och för att jag av någon anledning ofta tänker på henne den 8 mars när det är Internationella kvinnodagen. Och det var ju rätt nyss.

Eller så är det för att en av mina favoritalster som kommit ur hennes penna påminner mig om min farmor.

Min farmor skulle fyllt åttioåtta år igår om hon alltjämt hade levat. Eftersom hennes födelsedag sammanfaller med vårdagjämningen blir jag alltid påmind om "hennes dag". Någon kommentar på nyheterna eller Facebook. "Nu är natt och dag lika långa". "Våren är här". "Vi går mot ljusare tider". Hon hade allt en bra dag att fylla år på, farmor.

Dikten. Varför minner den om henne?

Kanske för att hon älskade sin trädgård på landet. Eller för att jag har ett smyckesskrin i fina klädskåpet som jag fått av henne. Eller för att jag ofta for med tåg när jag hälsade på de sista tjugo åren.

Eller bara för att hon fattas mig.

"Jag har en himmelssäng
i vinterträdgården.
Jag har en murken himmelsäng
i den vilt förtvivlade vinterträdgården.
Jag har en hängskena också
och en rotationsvinkel.
Jag har en krypgräns
och ett nivåberoende fasfel.
Jag har ett märkligt mossbelupet
smyckeskrin som ingen har sett.
Och en järnvägsstation.
Jag har en liten järnvägsstation
strax innan natten börjar.
Dit brukar jag vandra ibland
tillsammans med alla dem
som fattas mig.

Där brukar jag älska dem
populärvetenskapligt.

Och kvinnorna.
Och kvinnorna som skymtar i tågfönstren.
Och draperierna.
Och draperierna som fladdrar i deras nyfallna hår.
De är underjordiskt sköna psalmer som de riktiga kvinnorna
har hämtat upp ur min älskades sömn.
Redan imorgon kommer ni att kunna läsa dem
i era tidtabeller."

Ur Hundstunden av Kristina Lugn

måndag 19 mars 2012

Det kom ett mail..


Postade i förra veckan ett inlägg om den bedrövliga hanteringen när kommunen medverkat i en upphandling av vuxenutbildning. Sedan dess har två saker hänt i ärendet.

1. Frågan diskuterades återigen på kommunstyrelsen som sammanträdde i onsdags. Vi hade krävt att få kopior på avtalen som nu undertecknats utan politiska beslut.

Vid mötets start fanns inga handlingar att tillgå, varpå vår begäran upprepades och underströks. Efter ett par timmar kom så papprena på bordet. I samband med detta uppstod en ny diskussion. Vi frågade vilket beslut det är som ligger till grund för de påskrivna avtalen.

(I den kommunala världen ska beslut var överklagningsbara, kommunens delegationsordningar och reglementen reglerar tågordningen för vem som får besluta vad).

Förvirring uppstod då det först hävdades att beslut tagits. När vi begärde en precisering av VILKET beslut (när togs det, av vem, redovisat var) fick vi besked att beslut SKA tas. På nästa möte med Finansieringsnämnden för utbildning. Det äger rum den 18:e april. Då undrar man lite smått hur de ansvariga i kommunledningen tänker. Valen från de sökande ska göras i början av maj. OM nämnden beslutar att INTE fullfölja det "erbjudande" som upphandlingen ger, hur ska det finnas en rimlig möjlighet att ta fram ett alternativ och kommunicera detta till de Värmdöbor som vill utbilda sig?

Vid mötet framfördes att CAS (kommunens egen vuxenutbildning) inte påverkas nämnvärt av dessa avtal och att de inte har några synpunkter på/upplever något negativt med upphandlingen. Ett absurt påstående om man lever med bara lite markkontakt i kommunens verksamhet.

2. I fredags fick alla ledamöter i kommunstyrelsen ett mail. Det publiceras nedan:

Ang. upphandlingen av kommunens vuxenutbildning
"Jag begär härmed att mejlet skickas till samtliga medlemmar i Värmdö kommuns styrelse och kräver ett möte med beslutsfattande politiker snarast.

Jag arbetar på CAS där vi nu ställts inför stora förändringar som får allvarliga konsekvenser för kommunens kunder. Kommundirektören, Stellan Folkesson har undertecknat ett upphandlngsavtal som innebär att skolan kommer att ingå i en grupp om 8 kranskommuner. Detta avtal innebär att skolan konkurrensutsätts och får konkurrera med 24 utbildningsanordnare i framförallt Stockholm där resurserna vida överstiger CAS. Denna förändring ska ske på en omänskligt kort tid och inga hänsyn har tagit till de konsekvenser som beskrivits i den konsekvensbeskrivning som lämnats in.

Jag kräver en förklaring till hur Värmdö kommuns politiker kan låta en tjänsteman fatta så avgörande beslut utan att en gängse politisk diskussion och beslutsprocess skett. Detta är ett beslut som får allvarliga konsekvenser för skolans kvalitet och fortlevnad, och därmed för Värmdö kommuns kunder.

Vi är många som vill få en förklaring till detta förfarande. Några av mina kolleger har mejlat kommunalrådet Lars-Erik Alversjö för att få svar på frågor, men inte fått något svar".

Hälsningar
NN


Lärare i svenska och mediaämnen
Centrum för arbete och studierFortsättning lär följa i denna fråga..
(Bilden tillhör Fotoakuten)

tisdag 13 mars 2012

Regeringen slarvar bort frågan om lärarlegFår just höra att det idag meddelats att införandet av lärarlegitimationer skjuts upp på obestämd tid. Och jag måste erkänna att jag inte begriper hur utbildningsministern och regeringen tänker.

Skolpolitiken har nu under väldigt många år rankats som en av de topp tre viktigaste frågorna bland svenska väljare.

Många kurvor pekar i fel riktning när det gäller kvaliteten på den svenska skolan. Vi tappar mark i jämförelse med andra länder. Trenden har funnits länge, under många år.

Jag är inte stolt över mitt partis historiska insatser på det skolpolitiska området. Vi tuggade alldeles för länge i hjulspår som inte ledde till en bättre skola. Tvärtom. Det var "mer av samma" och inte någon rejäl självkritik. Än mindre ett omtag politiskt. Vi har absolut ett ansvar för att skolan idag brottas med stora problem.

Jag har uppskattat en del av de förändringar som den borgerliga regeringen har initierat sedan maktskiftet år 2006. Samtidigt måste jag tyvärr konstatera att det varit mer snack än reell verkstad kring en del av reformerna.

Min uppfattning är att en rejäl kvalitetsutveckling inom skolan startar med en satsning på lärarna. Det borde inte vara möjligt att ifrågasätta lärarnas betydelse för en god kvalitet i skolan verksamhet. Forskning med alla möjliga infallsvinklar har belagt det om och om igen.

Det kom ny statistik i förra veckan kring antalet sökande till lärarutbildningen. Det är en tragedi för Sverige att det i dagsläget råder en situation som innebär att det finns en sökande per plats på lärarutbildningen. EN. Ingen som helst konkurrens. Inget urval. Finns det någon som tror att alla som söker utbildningen är lämpliga som lärare?

Jag tror inte det.

Lärarutbildningen har alltjämt ett bedrövligt rykte. Lönen är låg. Arbetsbelastningen är skyhög. Och resurserna för att göra en bra insats på sin skola har krympt den senaste tjugoårsperioden (grundskolan).

Det har talats om att professionalisera läraryrket. En av metoderna har varit att alla lärare ska legitimeras.

Regeringen har valt att sjösätta en stor mängd reformer under ett par år. En del tycker jag är riktigt bra. Andra är jag direkt kritisk till. Tyvärr är det ett genomgående tema att reformerna inte finansieras. Det leder till att goda idéer ger ett dåligt resultat. I vissa lägen blir det sämre än innan.

Lärarlegsreformen är en sådan som inte finansierats. Signaler kom väldigt tidigt från Skolverket att uppdraget är orealistiskt med den utformning regeringen valt, sett till både tidsperspektiven att införa reformen och med vilka resurser jobbet skulle göras.

Jag tycker det är väldigt sorgligt att folkpartiministern Björklund slarvar så i genomförandet av det som skulle kunnat vara EN viktig pusselbit bland flera.

Nu är införandet uppskjutet på obestämd tid. Det hade varit väsentligt bättre om det varit på bestämd tid. Nu blev det en Björklundsk pratprodukt istället.

(Bilden kommer från Fotoakuten)

måndag 12 mars 2012

En protokollsanteckning.. om vuxenutbildning

Vi politiker kan skriva anteckningar och reservationer till kommunens olika beslutsprotokoll. Nedanstående protokollsanteckning behandlar hur Värmdö abdikerar politiskt i en viktig fråga. Den handlar om att jag och mina partikompisar känner oss fullständigt lurade. Och väldigt besvikna.


"I november förra året fick Finansieringsnämnden för utbildning (FNU) ett nytt ärende att ta ställning till. Caset var ett förslag att tillsammans med sju andra kommuner (Lidingö, Salem, Huddinge, Nykvarn, Järfälla, Södertälje och Botkyrka) genomföra en sk. samordnad upphandling av vuxenutbildning.

Kundval inom vuxenutbildningen skulle införas och CAS skulle konkurrensutsättas, enligt förslaget.

Samtidigt kan man konstatera att det redan i flera år har funnits möjligheter för de som vill studera att söka till andra anordnare än den kommunala.

Under mötet den 8 november ställdes ett antal frågor. Flertalet av dessa kunde inte ges några tydliga svar vid sammanträdet, bland annat frågan hur stor risken var att den lokala KOMVUX-utbildningen på CAS i Gustavsberg äventyrades. Ett värsta scenario hade varit att man kontrakterar nya utbildningsanordnare långt bort som gör att färre vill utbilda sig. Ett annat att underlaget för den lokala verksamheten därmed minskar såpass mycket att den inte längre kan erbjuda heltäckande utbildningar. Vilket i sin tur skulle riskera leda till ännu färre sökande/elever, vilket i sin tur skulle leda till ännu mindre utbud osv. i en nedåtgående spiral. Det var en farhåga som en enig nämnd ville se problematiserad. Därför fattade också nämnden enhälligt beslutet att ärendet behövde kompletteras med en risk- och konsekvensanalys. Därmed avgjordes inte ärendet utan nämnden valde att återremittera frågan.

Döm om vår förvåning när nämndens ordförande tre veckor senare (29/11) berättar att beslutet att delta i upphandlingen efter sammanträdet ändå tagits. Inte av nämnden, inte av någon annan politisk instans utan av en tjänsteman. Vid det tillfället fick vi uppfattningen att nämndens ordförande var upprörd över detta. Det var i vart fall vad hon sa.

Vi väckte frågan om hur det kunnat bli på detta sätt på kommunstyrelsen, redan dagen efter informationen givits oss. Då framfördes att det politiska ställningstagandet skulle tas i ett senare steg i processen. Nu hade man bara "satt igång den", sen kunde ansvarig nämnd bestämma sig för att avstå möjligheten till resultatet av upphandlingen. Visserligen skulle det kunna vara behäftat med risk för vite om kommunen drog sig ur, men formellt hade kommunen iallafall möjligheten, resonerade kommunledningen under mötet.

Sen har månaderna gått. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari frågade vi om den kommande hanteringen. När ska frågan avgöras och av vilken instans? Beskedet från såväl kommundirektör som kommunstyrelsens ordförande var att den ansvariga nämnden självklart skulle avgöra frågan innan några avtal undertecknades.

På nämndens (FNU) ordinarie sammanträde den 15 februari ställde vi återigen frågan om när en behandling av ärendet kunde väntas. Varken tjänstemän eller majoritetspolitiker sa sig veta när detta kunde tänkas ske. Vi diskuterade också andra aspekter av CAS framtid och föreslog att nämnden skulle be kommunstyrelsen att en övergripande beredning gjordes i ett ärende kring CAS framtida verksamhet. Bakgrunden var de signaler som framkommit, att olika uppdragsgivare till CAS på olika håll nu minskar sina "beställningar". För att få en god helhetsbild om förutsättningarna för CAS framtid behövs kunskap från flera olika beställare. Det förslaget avslog majoriteten.

En knapp vecka efter sammanträdet (21/2) uppmärksammas en ledamot i s-gruppen på att avtalen i upphandlingen ska tecknas under mars månad. Vi skriver då en fråga till kommunfullmäktiges möte kvällen därpå med den korta frasen "När ska ärendet om upphandling av vuxenutbildning behandlas i Finansieringsnämnden för utbildning?". Frågan tillställdes nämndens ordförande och mailades till henne direkt och till kommunens sekretariat.

Vid fullmäktige (22/2) var ordföranden frånvarande. Vi efterhörde då om vice ordföranden i nämnden eller kommunstyrelsens ordförande, som båda var närvarande, kunde svara på frågan. Kommunfullmäktiges ordförande sa att de inte behövde svara om de inte ville eftersom frågan var ställd till nämndens ordförande. Vi fick inget svar.

Den socialdemokratiska gruppen kommunicerar mailledes under sportlovshelgen kring hur vi ska agera. Vi finner ingen annan möjlighet än att kräva ett extra sammanträde med nämnden om den ska hinna besluta i frågan eftersom nästa ordinarie äger rum den 18 april, i värsta fall en och halv månad försent.

Begäran om extra sammanträde insändes till kommunen den 28 februari.

Ordföranden meddelar dagen efter, den 29 februari, att nämnden kallas in till den 5 mars.

Av för oss obegriplig anledning har nämndens ordförande valt att behandla ärendet enbart som ett informationsärende trots att vår begäran avsåg en politisk behandling och ett beslut.

Vid kvällens sammanträde har majoriteten informerat nämnden att avtal nu är påtecknade med 24 leverantörer, samt att avtalen undertecknades den 1 mars. Vi ifrågasatte att detta skett utan politisk behandling i enlighet med de besked vi fått under de senaste månaderna och så sent som på kommunstyrelsen den 8 februari. Ordförande meddelade att det var ett misstag att ärendet över huvud taget fanns med på nämndens sammanträde den 8 november. Hon har hänvisat till att kommundirektören har rätt att teckna ramavtal enligt den delegationsordning som Värmdö har.

Vi i s-gruppen kan konstatera att det ingalunda är en "ny möjlighet" som givits kommundirektören i delegationsordningen eller att det är en ny information, det framgår redan i tjänsteskrivelse som låg till grund för beslutet om återremiss i november. Även de andra kommunerna som deltar i upphandlingen har delegationer till sina tjänstemän men har SAMTLIGA valt att politiskt behandla frågan innan respektive kommun gått med i den samordnade upphandlingen. Värmdö skiljer ut sig.

Vi har också under kvällens sammanträde fått höra att kravet på konsekvensbeskrivningar inte är möjligt att uppfylla, för att man "inte i förhand kan veta hur folk väljer".

Ikväll fick vi redovisat att ärendet har MBL-förhandlats tidigare. Vid följdfrågor från vår sida framkom att förhandlingen avslutats i oenighet. Arbetsgivaren skriver i protokollet att förhandlingen ska återupptas efter beslut i ärendet i kommunfullmäktige. Av det kan vi förstå att ärendet skulle behandlas politiskt, inte bara i nämnden utan också i kommunfullmäktige. Nu kommer frågan aldrig dit.

De frågor som ställts, av både opposition och majoritet, har problematiserats i flera av de andra kommunernas tjänsteskrivelser inför beslut. Där har det som är omöjligt i Värmdö varit möjligt. Det har lett till olika beslut i olika kommuner. I Järfälla har en enig nämnd valt att delta, trots att de prognisticerar merkostnader för verksamheten iom. högre utbildningspriser. I Tyresö har en enig nämnd valt att avstå med hänvisning till att valfrihet för den studerande redan finns, och att den dessutom är lagreglerad. I Lidingö beslutade deras nämnd att ingå trots farhågor att detta kunde påverka elevunderlaget för den lokala verksamheten. I Lidingö rådde politisk oenighet. I samtliga tre kommuner styr moderaterna. I Värmdö har vi socialdemokrater inte tagit ställning utan avvaktat den information samtliga politiker sagt sig vilja få redovisad.

Vi i den socialdemokratiska gruppen i Finansieringsnämnden för utbildning är upprörda över hur frågan hanterats i vår kommun, över det faktum att vi blivit lurade och att de konsekvensbeskrivningar som sagts vara omöjliga att göra har gjorts och presenterats i våra grannkommuner. Antingen har vi avsiktligt blivit lurade av majoritetens politiker eller så har de inte kommunicerat med varandra och kommunens tjänstemän och försatt nämnden i ett "fait a complait". Oavsett vilket har vårt förtroende för ledningen i denna nämnd tagit allvarlig skada."

Efter mötet som ägde rum förra måndagen önskade jag att våra nämndsammanträden protokollfördes som de gör i landstinget. Protokoll där debatten/diskussionen återges ord för ord. För jag gissar att en eller annan kommer att undra om detta verkligen är sant.

Det är det.