tisdag 23 juni 2009

Sommartecken


Två sommartecken lika säkra som amen i kyrkan har korsat min väg idag, tillsammans med flera andra.

Morden i Midsomer på Ettan lagom vid hemkomsten efter vårsäsongens sista fullmäktige. Mötet var som det brukar inför ledighetsuppehållet, mer lättsamt&skojfriskt. Även om skarpa inlägg också levererades, framför allt i samband med diskussionen om en framtida Skurubro som betalas av Värmdöborna genom broavgift. (Ja, det är alltså vad moderaternas nummer 1 i Nacka, Erik Langby, önskar sig. I Värmdö säger sig de blå partipolarna vara mot men när det kommer till att handlingskraftigt driva frågan mot en avgiftsfinansiering, då röstar Värmdömoderaterna konstigt, mot igen).

En annan fråga vars hantering jag har svårt att begripa är beslutet att nu låta kommunen investera många miljoner kronor för att öka antalet nya platser inom grundskolan. I dagsläget har vi flera hundra platser över i kommunen. Vi har stora svarta budgethål för våra lokalkostnader. Elevantalet viker i jämförelse med prognos och inflyttningen till Värmdö har bromsats upp på ett dramatiskt sätt. Trots det ska miljonerna rulla i nya lokalinvesteringar som ingen objektivt kan hävda är nödvändiga.

Jag ställde frågor om detta ikväll. Jag frågade om de övervägt att använda de platser som redan finns i befintliga lokaler så att vi kan använda pengarna till andra viktiga saker.

Jag fick inga svar.

Kristdemokraten kommenterade iallafall situationen med att det är bekymmersamt om kommunen fattar beslut om nya kostnader som inte är nödvändiga när tuffa besparingar på det sociala området väntar.

Bekymmersamt, sa Bull.

Men allt rinner faktiskt av när jag senare på kvällen vandrar längs landsvägen i väntan på J som ska möta upp påväg ut mot svärfars lilla hus på Norra Värmdö. Ängarna är overkligt gröna, himlen likaledes blå och luften andas äntligen en varm mättnad som bara sommarkvällarna gör när det varit högsommarvärme på dagen.

Efter den engelske deckaren och därpå hyrfilmen Gomorra är det dags för det somrigaste. Jag tittar upp på den ljusa sommarhimlen där svalorna gjort det till en skön konst att dyka tvärt mot marken. Med tandborsten i munnen ute på altanen hör jag det. Brummet från ladugården en liten bit bort. Fläkten som torkar höet. Fläkten som viskar att den är här nu. Sommaren.

onsdag 17 juni 2009

Dags att packa ryggsäcken..

Ikväll ska vi nämligen ha fullmäktigemöte ute i skärgården.

Jag ser fram mot att höra utbildningsnämndens ordförande redovisa sin syn på de 40 miljoner kronor till skolan som utlovades i valrörelsen och som sedan upprepats i debatter 2007. Nu skriver dock ordförande Bondesson i sitt svar inför kvällens diskussion att han aldrig lovat några pengar. Trots att debatten (liksom alla debatter) där han säger att "pengarna kommer, du kan vara lugn.." finns inspelat på CD-skiva.

Barnen drabbas igen

Igår träffade vi i utbildningsnämnden alla förskolechefer och rektorer. Ilskan var stor hos förskolecheferna. Härom dagen hade de blivit informerade om att nya intagningsregler som ska träda ikraft redan nästa månad kommer få stora konsekvenser ekonomiskt. 

Förskolorna kommer få mindre pengar eftersom "pengen" per barn from. nu kommer utbetalas per dag istället för per månad. 

Regeländringen kanske principiellt är rimlig, jag kan inte värdera det innan alla för- och nackdelar redovisats. Men som det nu hanterats kommer de negativa effekterna bli påtagliga på ett sätt som jag inte tror att någon i (M)ajoriteten insåg när de tog beslutet. 

Vi var kritiska till förslaget eftersom det saknades konsekvensbeskrivningar.  Vi ville att ärendet skulle sändas på remiss för att få klarhet kring vilka effekterna blir. 

M-styret sa nej. Då föreslog vi att systemet iallafall inte skulle införas redan nu, till halvårsskiftet, utan först sex månader senare så att förskolorna skulle hinna anpassa sin organisation på ett klokt sätt. Men NEJ.

Det är galet att införa så stora förändringar under pågående verksamhetsår. Budgeten är lagd utifrån helt andra förutsättningar. Igår berättade förskolecheferna vad som nu händer. Flera av dem kommer att varsla personal för att få ihop budgeten. Personalen har ju uppsägningstid så först i september/oktober har de en "anpassad" personalstyrka efter ekonomin. Då är barngrupperna helt fulla men med mindre personal.. 

"Vinnare" är utbildningsnämndens budget som kommer att få en massa pengar över på skolpengskontot. Förlorarna är barnen i förskolorna som utöver de tuffa besparingarna i årets början nu förlorar sina fröknar. 

Jag tror inte (M)ajoriteten som fattade beslutet trots våra protester var medvetna om detta. Jag undrar om de gör det enda rätta nu; justerar misstaget snabbt, så att barnen inte drabbas. Jag har skrivit frågor till nämndens ordförande Peter Bondesson (FP) om det till kvällens sammanträde med kommunfullmäktige.

Förhoppningsvis får jag hans skriftliga svar redan på måndag i nästa vecka eftersom vi har ett extra möte med fullmäktige på tisdag. Ibland är det tur att det finns extra möten. Den här gången innebär det ju att förskolecheferna snabbt kan få besked om informationen de fått verkligen gäller.

Jag har förstått att en framträdande (M)ajoritetspolitiker under dagen kommenterat frågan med att beslutet måste rivas upp. Jag håller med om att det är det enda rimliga.

Sen hoppas jag att m-styret använder sommaren till att fundera över hur de ska förhindra alla dessa dåliga hastbeslut framöver. Mitt tips är att se över organisationsmodellen vi har för skolans område, både på tjänstemannasidan och politiskt. 

Nuvarande ordning är ineffektiv, förvirrande och konfliktskapande. Ofta dessutom odemokratisk eftersom frågor hamnar mellan stolarna och alla ställs inför fullbordat faktum.

Frågan om nedläggning av resursskolan skulle aldrig ha förts så långt om vi haft en ansvarig nämnd och förvaltning som hörde ihop. Många människor hade sluppit ångest i onödan och personal som nu kanske säger upp sig hos oss för att de hunnit söka andra tjänster hade funnits kvar. Dubbeldumt.

Så mitt tips till (M)ajoriteten är: lös dessa viktiga frågor istället för att ägna er åt sånt här.


måndag 15 juni 2009

Resursskolan räddad!


Ikväll är jag bara rakt igenom lycklig.

Så mycket ilska, frustration och hopplöshet som jag känt de senaste tre veckorna tror jag inte jag någonsin upplevt tidigare i mitt politiska engagemang. (M)ajoriteten har drivit en linje som på ett oacceptabelt sätt skulle drabba barnen och deras familjer som går i resursskolan.

Personaltätheten skulle minskas, kunniga och duktiga lärare och viktiga personer kring barnen har fått beskedet att de inte får komma tillbaka till sitt arbete i höst, de har varslats. Barn och föräldrar har fått lämna skolan för sommarlov med stor oro för vad som väntar till hösten.

Vi har stått brevid och känt en aldrig tidigare skådad maktlöshet. Allting har skett utan att några politiska beslut har fattas. Det finns så mycket att säga om hanteringen av denna fråga. Både vad gäller behandlingen av barnen och deras familjer, personalen inom resursskolan, medarbetare inom kommunen och alla de som försökt engagera sig i frågan.

Men just ikväll tänker jag inte skriva så mycket om alla missgrepp, om dåliga processer, obefintlig information och brist på politiska beslut. Ikväll tänker jag bara luta mig tillbaka i känslan av total frid.

Om det finns någon förälder som läser detta:

- Ni har min fulla respekt. Jag beundrar arbetet ni lagt ned på att förklara, ifrågasätta och diskutera. Kvällar, nätter och helger, trots den komplicerade vardag många lever med. Utan att tappa fattningen har ni sakligt och tydligt diskuterat med oss politiker trots att så mycket stått på spel för era familjer. Jag tror inte jag hade klarat det på samma sätt om jag varit i era kläder.


Jag ska strax vandra hem i den svala sommarnatten. Och krama familjen hårt när jag kommer hem. Det är semester snart. Så otroligt härligt.

lördag 13 juni 2009

Ords betydelse

Man kan se olika på ords begrepp, det är alldeles tydligt. Utbildningsnämndens ordförande har lagt ut texten om sin syn på frågan om resursskolans framtid och skolgången för de elever som idag går där.

I mailskörden den senaste veckan finns bland annat följande från Mamma J som hon skickat till oss politiker. Hon har tagit just ordförandens bloggtext som utgångspunkt och kommenterar den:

- Eleven är i fokus för de förändringar som nu genomförts i Värmdö.
Våra barn är de som kommer ha minst inflytande över sitt lärande och sin sociala situation.

- Stödpengen följer eleven och elevens behov – i stället för att ges till skolan.
Det låter vackert men i praktiken betyder det ingen valfrihet.

- Föräldrar, elev och rektor i samverkan får bättre möjligheter att välja hur resursen skall användas.
All makt ges nu åt rektor att förfoga över resurser och vi som föräldrar har inget att sätta emot om rektor tycker annorlunda.

- Resursskolan ges inte längre ett generellt ekonomiskt anslag utan är beroende av att rektorer, föräldrar och elever i samråd väljer just detta alternativ.
Ovanstående gäller även här. Om rektor anser sig inte ha råd spelar det ingen roll vad jag som förälder vill!

Ord har olika innebörd för olika människor. Eftersom det är stora förändringar som den politiska majoriteten vill genomföra för en utsatt grupp är det särskilt viktigt att processen i sig är inkluderande, ett poppis ord dessa dagar.

Nu har inte processen haft något av det inslaget. Inga möten har genomförts under våren och konsekvenserna upplevs orimliga för de som finns i verksamheten, eftersom det blir stora neddragningar i form av lärare och personal.

Om våren ägnats åt ett gemensamt arbete (en dialog mellan kommunens olika delar, beställaren/produktionen/rektorerna/politiker/föräldrar) så hade med största säkerhet förslaget sett helt annorlunda ut.

Hoppas vi tar chansen att göra jobbet på det viset framöver. Och att kvaliteten inte ruckas på under tiden.

En annan som skrivit om samma blogginlägg som ovan är centerbloggaren Stefan Mårtensson, länk.

Dialogmöte om resursskolan


Diskussionernas vågor har gått höga de senaste veckorna kring resursskolans framtid. (M)-styret driver frågan i riktningen mot en nedläggning såvitt jag kan tolka det, igår fick vi information om att en ny punkt på det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 23/6 bär rubriken "Nedläggning av resursskolan".


Jag vet dock att det är många också inom majoriteten som är uttalat kritiska till konsekvenserna av ett sådant beslut. Jag vet också att kritikerna finns i samtliga de fyra majoritetspartierna, fler i vissa och färre i andra. Och jag vet att det diskuteras alternativ.


Vår linje är klar, det som nu föreslås uppfyller inte kraven på kvalitet i verksamheten för eleverna som idag går i resursskolan. Kvaliteten MÅSTE vara garanterad. Därför kommer vi gå emot m-styrets förslag att lägga ned resursskolan.


När det första beslutet kring dessa frågor togs i december förra året beskrevs ambitionen att våren skulle vara en process där alla berörda var inblandade. Dialoger med föräldrar och personal var ett inslag som skulle finnas med. Trots detta har (m)ajoriteten inte i något skede tagit initiativ till att uppfylla beslutet. Vi har påmint och lagt förslag. Därför arrangeras nu, i trettonde timmen, efter vårt initiativ, ett "dialogmöte" imorgon söndag.


Är du intresserad? Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!


Mötet äger rum imorgon söndag 14/6 i Kommunhuset Skogsbos matsal mellan klockan 18-20!


lördag 6 juni 2009

Rösta!

Försöker komma ifatt med familjen efter intensiva dagar och veckor.

Så idag har jag bara en sak att säga:

Gå och rösta imorgon!fredag 5 juni 2009

Öppet brev från Cecilia

Jag har ju frekvent skrivit om resursskolan på sistone. På tisdag har vi det första sammanträdet som ska diskutera m-styrets förslag att lägga ned resursskolan, ett förslag som vi har kritiserat skarpt av många skäl.

Vi i utbildningsnämnden har fått ett Öppet brev från Cecilia som är mamma till ett av barnen som går i resursskolan. Hon adresserar ordföranden i utbildningsnämnden och vice ordföranden i produktionsstyrelsen efter deras debattartikel i denna veckas nummer av NVP och hon skriver så här:

Vart tog Resursskolan vägen? Ingen som vet, ingen som vet

Den 2 juni deklarerar Peter Bondesson, FP och Anders Bergman, FP på NVP debatt att Resursskolan finns kvar. Vi som har barn placerade i någon av Resursskolans enheter har dessvärre blivit smärtsamt medvetna om att så ej är fallet. Det skulle vara intressant att få veta exakt vad detta innebär för Bondesson och Bergman, för vi föräldrar får inte ekvationen att gå ihop.

Den senaste tiden har personal inom Resursskolan blivit informerade om att de ej kommer att ha sitt arbete kvar efter sommarlovet. Skolans rektor kommer att få gå, liksom skolans övriga administration. De av skolans elever, vilka är tillräckligt gamla att förstå mår i många fall mycket dåligt av den ovisshet ni politiker har orsakat. Förstå kanske egentligen är fel ordval i sammanhanget. För hur ska man egentligen kunna förstå? Detta totala vansinne! Kompetent personal riskerar sina arbeten och kommer i bästa fall att ersättas av, för uppdraget, okvalificerad personal.

I språkklassen, vilken ni hävdar ska få vara kvar, har konsekvenserna blivit omfattande. Språkklassen vänder sig till barn vilka har funktionshindret språkstörning. Flera elever i klassen har en grav språkstörning. Flera av barnen har dessutom ytterligare funktionshinder i kombination med sin språkstörning, exempelvis autistiska drag eller ADHD. I dagsläget arbetar en 1-5 lärare, en förskolelärare/specialpedagog, en talpedagog samt en logoped1 i klassen. Logopeden och talpedagogen delar i dagsläget på en heltidstjänst, dessa tjänster skulle behöva utökas, inte dras in.

Den 27/5 blev samtliga föräldrar i språkklassen personligt uppringda utav en representant för klassens arbetslag. Informationen vi fick var följande, all personal i klassen kommer att sägas upp, utom klassläraren. Spetskompetens försvinner. En av föräldrarna kontaktade Hemmestaskolans rektor Catharina Bråland för att höra på vilket sätt hon tänkte ersätta denna, för våra barn, ovärderliga kompetens. Svaret blev: med tre barnskötare. Personal med omfattande högskoleutbildning inklusive medicinskt utbildad personal riskerar således att ersättas med barnskötare. Barnskötare är en gymnasial utbildning.
Anledningen enligt rektorn är att pengarna inte räcker.

Men sa inte Peter Bondesson och Anders Bergman att man inte sparar på dessa barn?

Vi får inte ekvationen att gå ihop. Kan någon vara snäll och förklara?

Någon från UKÄ har emellertid hävdad att 1-5 läraren i språkklassen har logopedkompetens. Man baxnar. En logoped har en medicinsk utbildning om ca 4,5 – 5 år. En lärare har en pedagogisk examen. Menar UKÄ att klassens 1-5 lärare har erhållit logopedkompetens enkom genom att arbeta tillsammans med en logoped? Om så är fallet måste det väl rimligen innebära att vi föräldrar också har logopedkompetens… Eller att en sjuksköterska har läkarkompetens… Nej, det faller givetvis på sin egen orimlighet.

Detta börjar likna tjänstefel.

Men låt oss för en stund leka med tanken att klassens 1-5 lärare faktiskt har en logopedexamen utöver sin lärarexamen. Om detta skulle vara fallet, kan Bondesson, Bergman samt UKÄ vänligen tala om för oss hur det är möjligt att ge barnen individuell logopedbehandling flera gånger i veckan samt logopedträning i grupp samtidigt som övriga elever i klassen erhåller undervisning. Hur är den människan skapt som skulle kunna åstadkomma detta? Kan ni förklara? Vi förstår inte.

Vidare menar ni att eleven står i fokus för förändringarna inom kommunen. Föräldrar, elev och rektor ska samverka. Ni hävdar detta trots att så ej är fallet. Faktum är att rektorn i dagsläget kan välja att ”ta hem” en elev från Resursskolan för att istället placera eleven i hemskolan, trots att varken elev eller förälder vill detta. Även om det strider emot rekommendationer från medicinskt utbildad personal som i sina utredningar har fastställt att ett visst barn på grund av sitt funktionshinder behöver den placering vilken har kunnat erbjudas av Resursskolan. Elev och förälder är beroende av hemskolerektorns välvilja.

Alliansen talar ofta om valfrihet. Vi undrar, valfrihet för vem?

I Värmdö Kommun är valfrihet uppenbarligen villkorat med att eleven ej har något funktionshinder. Man gör således skillnad på folk och folk. Givetvis menar vi inte att man ska kunna välja att gå i Resursskolan om skäl ej föreligger, på samma sätt som man rimligen inte kan gå i en fotbollsklass om man inte kan spela fotboll, eller i musikklass om man ej är musikalisk. Visa oss den forskning som säger att alla barn kan inkluderas samt hur detta kan ske utan att det finns förutsättningar ute på skolorna.

Cecilia Lindberg, förälder till en elev i språkklassen, på uppdrag av övriga föräldrar i klassen.

torsdag 4 juni 2009

Inte som vilken kväll som helst


Jag är en sådan sucker för publikflörtande tilltag som detta..

Banne mig om inte vätan på kinden för en stund också utöver regnet bestod av lite sälta, en liten lyckotår. Patetiskt, säkert. Men alldeles fantastiskt.

Och att kvällens konsert inleddes med "Du ska inte tro det blir sommar.." på Nils Lofgrens dragspel i bästa gilletappning var förstås ett genidrag.. Bruce log åt jublet och vi tjöt ännu högre.

Ikväll!


Inga politiska möten ikväll. Inget kampanjande för att påminna folk att gå och rösta. Tar paus från politiken ikväll och beger mig till musikens land och Stadion.

Gympadojjor och varm olle. Och en mun som inte slutar le på hela kvällen!

onsdag 3 juni 2009

Tidvis


Tidvis, lyssnar jag på iPoden på promenaden hem från sena kvällssammanträden i den ljumma, aldrig helt mörka natten.

Tidvis, lyssnar jag på mannen som min syster hyllat i så många år men som jag själv just upptäckt.

Tidvis, lyssnar jag till "Tidvis".

Och Tidvis är jag bara lycklig över att leva ett rikt liv. Som nu.

Nån-annan-ism i full blom


Det är klart att man undrar hur det här, hänger ihop med det här. Artiklarna är alltså klippta ur samma tidning, dagens nummer av NVP.

Det vore enklare, hederligare och konstruktivare om alla berörda parter fick sitta ned tillsammans i en diskussion. Nu ägnar sig kommunens ledande politiker åt att leka viskleken varv efter varv (ni vet den när man sitter i en cirkel och den första som viskar till den andra säger citronpress och när den tolfte viskar till den trettonde så har det blivit fåntratt).

I frågan om resursskolan så refereras det till vad olika berörda säger och gör. Om det finns problem så är det ständigt den frånvarande parten som har fel. Är det ett möte mellan skoltjänstemän och politiker så gör rektorerna fel. Är det ett möte mellan rektorer och politiker så gör skoltjänstemännen fel och är det ett möte mellan skoltjänstemännen och rektorerna så gör politikerna fel.

Vi kan lägga med föräldrarna också i ekvationen så blir variationerna mångdubbelt fler. Det som är konstant är fenomenet att det är Någon Annans fel.

Men utbildningsnämndens ordförande verkade på tisdagskvällen inte hysa någon annan uppfattning än att följa den inslagna linjen, ingen resursskola kvar till hösten..