torsdag 18 februari 2010

Idrottsting!

Gårdagkvällen tillbringades med tjugotalet föreningsledare från idrottens värld i Värmdö. Platsen för tinget var Ösbyskolans matsal och kvällens klo var en utredning som nyligen presenterats om Värmdös framtida behov av arenor och idrottsplatser.

Utredningen bygger på intervjuer med företrädare för olika föreningar liksom med kommunala tjänstemän och politiker. Tyvärr har inte någon inom oppositionen fått komma till tals. Jag tycker det är märkligt särskilt med tanke på att utredningen föreslår en tioårig(!) plan, som alltså ska spänna över majoriteter i tre val..


Jag läste utredningen i december och förvånades över att förslagen så lite bygger på de föreningar och anläggningar kommunen redan har. Sedan lång tid tillbaka har kommunen byggt upp centra för idrott i de olika kommundelarna.

Min uppfattning är att kommunen borde bygga vidare på de kluster som sedan länge grundats. Fördelarna är att många barn och ungdomar har nära till "sin" anläggning, man kan ta sig till och från utan långa transporter och beroende av skjuts från föräldrar många dagar i veckan. Det gynnar också social sammanhållning och ett levande närsamhälle.

Utredaren poängterar i sin utredning behovet att åstadkomma attitydförändringar i samhället. Barn måste stimuleras till mer lek, rörelse och idrott. I det perspektivet blir förslagen än mer märkliga. De anläggningar som föreslås skulle placeras långt från tät bebyggelse och i hög utsträckning vara beroende av transporter. De nya etableringarna skulle inte ha koppling till något av de befintliga idrottscentra som idag är nav för de stora geografiska idrottsföreningarna.


Flera av kommunens större anläggningar skulle med förslaget inte se någon utveckling/expansion alls sett på så lång sikt som tio år. Det känns inte realistiskt. Med den befolkningstillväxt som kommunen skissar skulle det bli akut brist på anläggningar inom bara några år. Upprördheten har varit stor hos föreningsledarna i diskussioner, både under gårdagskvällen och tidigare.

Om nya anläggningar adderas till redan befintliga kan positiva synergier åstadkommas. Dessutom kan mindre lyckade "samband" och "stadsmiljöer" helas. Det måste vara målsättningen när Värmdö planerar för kommande nyetableringar!

Efter diskussionerna med många av de närvarande ledarna igår känner jag mig än mer övertygad om att vi ska bygga vidare på det vi har, lokalt i varje kommundel.

Jag blir glad när jag hör och ser engagemanget hos så många drivande ledare som lägger ned ett enormt engagemang och många timmars ideellt arbete varje vecka. Vardagshjältar!

tisdag 16 februari 2010

Ibland förstår jag inte


.., till exempel nu.

Hemma hos oss går diskussionernas vågor ofta höga. Jag har inte svårt att acceptera att vi människor tycker olika i olika frågor.

Men det här lämnar en konstig eftersmak.

Läs gärna Peters postning från förmiddagen som också tar upp bl a detta.

lördag 13 februari 2010

Veckan som gick


Lördag -
Fest för finaste mor (ovan). Femtiotalet vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar, fack-kompisar osv. uppvaktade den finaste 60-åringen.

Platsen - Söderhallarna. Maten - godaste tänkbara, samarbete mellan de två matproffsen, min bror och min mor.

Jag och J salsade galet gärna till Duffys "Mercy".


Söndag -
Lite dagen efter. Men på eftermiddagen träffades vi i programgruppen och diskuterade äldrepolitiken och det som Inga-Lill och co. skrivit. Mycket bra! Sen hem och ladda inför en intensiv vecka..

Måndag -
Svår saknad efter dottern. Seminarium med Kommunstyrelsen kring Översiktsplanen. Delvis sega diskussioner, delvis fruktsamma. Symptomatiskt att vi talade om Möja i närmare två timmar och om Runmarö i två minuter.

Tisdag -
Utbildning i Uppsala på temat "Den hållbara staden". Fantastiska föredragshållare och seminarier. Bland annat på temat "Barnperspektivet i samhällsplanering - varför är det så svårt?". Användbara modeller presenterades som med lätthet skulle kunna användas i Värmdö och som skulle göra kommunen lite barnvänligare.. Dags att skriva en motion till kommunfullmäktige.

På kvällen anordnade vi utbildning i sociala medier för fullmäktigekandidaterna. Ett antal nya facebookare och bloggare blev resultatet! Bland annat Pär som måste läsas!


Onsdag -
Halvdag med den politiska ledningsgruppen för Centrala Gustavsberg. Nya riktlinjer för det fortsatta arbetet drogs upp och förslag till organisation presenterades av kommundirektören. Jag tror på modellen men är lite frustrerad över att veckorna går utan att vi kommer till skott med det som krävs för att få igång projektet.

Några timmars administrativ tid innan kvällens lååånga sammanträdespass vidtog. Kommunstyrelse med bl a en angelägen punkt på dagordningen, Grantomta. Återkommer i särskild ordning kring den!

Hemma vid midnatt, tämligen slut. Inte minst pga. de vansinniga vändningar som frågan om sporthallen i Grantomta inneburit. Så dumt. Men som sagt, mer om det i separat inlägg.

Torsdag -
Upp och iväg till Djurönäsets kursgård där kommunstyrelsens arbetsutskott under två dagar skulle diskutera problemen med kommunens styrsystem. Jag är glad att (m)ajoriteten accepterat kommundirektörens förslag att ta ett ordentligt grepp om problemen som kommunen har.

Tidigare har kritik mot organisationen skyfflats under mattan, "inga problem" har varit svaret. Nu fick vi dock prata om vad som inte fungerar och vad som krävs för att åstadkomma förändring. Stor eloge till de tjänstemän som förberett konferensen. Det blev en prestigelös och resonerande diskussion mellan alla inblandade - bra!


Fredag -
Diskussionerna fortsatte under förmiddagen på temat kommunens framtida organisation och funktion. Bra diskussioner även denna dag. Nu återstår bara det svåraste - att utkristallisera vilken väg vi nu ska välja där det i nuläget inte fungerar.

Tillbaka på kontoret efter lunch. Möte med Staffan, en av våra kloka nyinflyttare.

Lördag -
Längtat efter E hela dagen. Friluftat lite och sen skrivit texter till valprogrammet. Fick en rejäl gosdos på kvällskvisten när E äntligen kom hem igen! Nu känner jag mig hel. Och laddar för veckan som kommer!

onsdag 10 februari 2010

Pär är här!

I bloggvärlden har vi alltså fått en ny viktig röst. Pär, den kloka eldsjälen med särskilt engagemang för ungdomar och kultur, får mig alltid att lystra. Det ska bli spännande att höra honom också i skriftlig form!

tisdag 9 februari 2010

När oppositionen fick göra majoritetens jobb

Ny vecka innebär nytt tema på Hänt-i-Värmdö-bloggen..

Denna vecka skulle kunna vara ett år. Så mycket finns det nämligen att skriva om på temat byggpolitik och konstiga beslut i Värmdö. Första inlägget handlar om Ekobacken som höll på att bara bli en backe.. Kan tro att en intressant läsvecka väntar på HiV.

torsdag 4 februari 2010

R-E-P-R-E-S-E-N-T-A-T-I-V-I-T-E-T


Det blir en fortsättning på förra inlägget.

Värmdö idag:

Kommunfullmäktiges ordförande, Per Naess, (M), fyller 73 i år.
Kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik Alversjö, (M), fyller 58 i år.

Produktionsstyrelsens ordförande, Hans-Ove Görtz, (M), fyller 60 i år.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsn. ordf, Erik Pettersson, (M) fyller 65 i år.
Samhällstekniska nämndens ordförande, Peter Frej, (M), fyller 50 i år.

Utbildningsnämndens ordförande, Peter Bondesson, (FP), fyller 63 i år.
Ungdoms-, kultur- och fritidsnämndens ordf, Camilla Lien, (M), fyller 69 i år.
Socialnämndens ordförande, Stefan Dozzi, (M), fyller 45 i år.
Äldre och funktionshindrade ordf, Monica Pettersson, (M), fyller 63 i år.

Värmdö Bostäder ABs ordförande, Per Naess, (M), fyller 73 i år.
Värmdö kommunfastigh ABs ordf, vakant, v ordf Jan Dolk, (KD), fyller 68 i år.
Värmdö Porslinsmuseums ordförande, Per Naess,(M), fyller 73 i år.
Värmdö Simhall ABs ordförande, Hans-Ove Görtz, (M), fyller 60 i år.

Kommunalråd m ansvar för budgetfrågor, Anders Bergman, (FP), fyller 63 i år.
Kommunalråd utan nämndansvar, Hans Lindqvist, (C), fyller 68 i år.

Av kommunens femton ledande poster innehas två av kvinnor. Genomsnittsåldern ligger på runt 63 år..

Representativt med tanke på att Värmdö är en av Sveriges barntätaste kommuner (med få äldre)?

Sådär.

För att komma ifråga för de viktigaste uppdragen som moderaterna, centern, kd och folkpartiet förfogar över ska man definitivt vara man. Helst över en bit över 60. Under femtio är det ingen stor vits att göra sig besvär. Ens som man.

Så utspelet från statsministern borde orsaka hög aktivitet hos de lokala valberedarna. Sällan har diskrepansen varit så stor mellan hur man säger sig vilja ha det och hur verkligheten ser ut.

(Bilden är tagen Ingeborg Enander och tillhör Bohusläns museum).

tisdag 2 februari 2010

Den usla närvaron av jämställdhet


Någon kommer att tänka att rubriken är felskriven, att de fem orden sammansatts i ett syftningsfel. Så är inte fallet.

Detta inlägg är bloggens tusende sedan födseln. Känns lite högtidligt faktiskt. Mycket ilska och en hel del trams har passerat förbi. Dagens jubileumsinlägg viks för jämställdhet.

Den senaste veckan har frågan uppgraderats i samhällsdebatten.

Även de borgerliga partierna vet att första- och andragångsväljarna i långt högre utsträckning väljer något av de rödgröna partierna än resten av valmanskåren i mätningar som gjorts. Att de yngre generationerna är långt mer angelägna om jämställdhetsfrågorna i jämförelse med genomsnittsväljaren konstateras i samma mätningar.

Det är väl ingen högoddsare att tro att det var just detta som motiverade moderat-toppen att gå ut med en "omprövning", där man lanserade sig som öppna för kvotering i bolagsstyrelser. På detta sätt slår man två flugor i en smäll, man försöker nå de "vänstervrida" jämställdhetshungrande första- och andragångsväljarna samtidigt som man flörtar med hela den kvinnliga väljarkåren (där man också ligger risigt till).

Problemet med utspelet var bara att hållbarheten av beskedet var kort. Samma dag som tidningarna skrev om den nya given fylldes bloggosfären med inlägg från moderater som helt tog avstånd. Och i söndags, när partiledarna fick frågan om just kvotering, var Reinfeldt betydligt hovsammare i sina ambitioner och tonade ned moderaternas nya kvoteringsgiv.

Gång efter annan säger moderaterna sig värna och vurma jämställdhet. Samtidigt fattar de beslut som går på tvärs med möjligheterna att säkerställa just ökad jämställdhet.

I Värmdö har frågan också specialgranskats. Det är bloggen "Hänt i Värmdö" som haft en artikelserie i ämnet (inlägg den 1/2 och tidigare), väl värd att läsa. Av den framgår att moderaterna i kommunen har en usel representation av kvinnor bland sina politiker.

En annan del av jämlikhets- och jämställdhetsdebatten belyser den borgerliga debattören Isobel Hadley-Kamptz på sin blogg. I inlägget "Svek mot barnen" dissekerar hon vårdnadsbidragets följder. Läs den - den är också bra!

måndag 1 februari 2010

Dagens spaning

Sitter på möte strax före lunch tillsammans med en av moderaternas främsta företrädare och kommundirektören. Ett litet märke på moderatens bälte fångar mitt öga.. Vad är för märke som sitter på metallplattan mitt fram? Det ser ju ut som... kan det vara... nej, det kan det väl inte, men det ser ut som... Gamla sosserosen. Den partiet hade som symbol på åttiotalet.

Jag tänker att jag kan ju inte sitta där och glo på hans, moderatens, bälte hela mötet. Så jag försöker låta bli. Men blicken drar sig ofelbart ditt åter och åter igen. Det ser verkligen ut som gamla sosserosen.

Tillslut kan jag inte hejda mig och bryter av, mitt i kommundirektörens utvikning:

-Stopp, vänta, ursäkta..

Jag vänder mig till kollegan:

-Vad är det du har på bältet, är det en sosseros..? Eller..?


DET VAR DET!

Har förbannat mig själv hela eftermiddagen och kvällen för att jag inte hade sinnesnärvaro att ta en bild med mobilkameran och föreviga det hela..