torsdag 29 januari 2009

Nyfiken på Sigtuna?


Kloka Anders har äntligen börjat blogga. Läs, läs, läs!

Han och de andra partikompisarna har lyckats med det som få andra klarat. Att få till en fungerande och seriös dialog med kommunmedborgarna inför konkreta beslut i kommunen. Det finns mycket att inspireras och ta lärdom av från (S)igtunapolitiken!

Pausmusik


Stora flingor singlar ned från skyn. Det är det bästa som finns.

Mer kring Skurubron..

Föregående bloggpost angående Skurubron reser att antal funderingar om vad det är som pågår inom Värmdös kommunledning. Nu på morgonen läser jag på en politikerkollegas blogg ett inlägg som inte direkt minskar frågetecknen.

Dessutom har bä(s)ta fullmäktigekompisen Andrine bloggat om gårdagen.

onsdag 28 januari 2009

Dubbelspel?


Det börjar dra ihop sig när det gäller frågan om Skurubrons framtid. Vi har envetet hävdat att detta är en viktig fråga som måste lösas. Lika envetet har vi framfört att detta är ett statligt ansvar. Vägverkets, närmare bestämt.

Förre ks-ordföranden som nu tvingats avgå, skrev dock brev till regeringens företrädare i dessa frågor och meddelade att Värmdö kommun var berett att stå för delar av kostnaden att bygga en ny bro. Trots att frågan aldrig diskuterats i politiska sammanhang, än mindre några beslut i denna riktning fattats. Se tidigare bloggpost här.

När vi - i skarpa ordalag - ifrågasatte detta, meddelade han att frågan skulle prövas politiskt "senare". Under tiden skrevs det in i den sk. förhandlingsmannens slutmaterial att Värmdö ställde sig positiva till att betala.

Nu ska vi äntligen få frågan politiskt behandlad/beslutad. Idag ställde vi frågan till nya ks-ordföranden och frågade om han anser att Värmdö ska betala bron som ligger i Nacka. Skälet till frågan var att vi igår häpnadsväckande återigen fick höra att Värmdös officiella linje i frågan är att kommunen vill vara med och betala. Det var när Nackas kommunstyrelses arbetsutskott skulle behandla frågan som Värmdös inställning redovisades. Till stöd för informationen fanns dokument från vår kommun.

Våra partikompisar hörde av sig och undrade om det verkligen var sant. Även de är kritiska till att bron ska betalas med avgifter från Nackas (och Värmdös) invånare. Vi sa som det var: frågan har inte diskuterats och några beslut har inte fattats. Igårkväll skrev vi, maa. telefonsamtalet från Nacka, en sk. fråga till kvällens möte, som vi lämnade in för att få svar av vår egen ks-ordförande på kvällens möte.

Idag på eftermiddagen damp handlingarna ned inför vårt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Där finns ett ärende som handlar just om detta. I tjänsteskrivelsen föreslås att Värmdö ska ställa sig positivt till lösningen som innebär att Värmdöborna betalar bron genom en broavgift.

När den sk. frågan ikväll besvarades av nye ks-ordföranden meddelade han att han och alliansen, i likhet med linjen vi drivit, anser att Vägverket ska stå för finansieringen.

Det reser ju ett antal följdfrågor: Hur kommer det sig då att Nackas KSAU på sitt bord igår hade en skrivelse som meddelade något helt annat? Och varför får vi ett tjänstemannaförslag till kommande måndags möte i vårt eget KSAU som innebär att Värmdö ska betala?

Antingen pågår ett medvetet dubbelspel eller så har inte m-styret kontroll på tjänstemannaorganisationen som skriver förslag och skrivelser som inte ligger i linje med majoritetens viljeriktning. Två alternativ som bägge innebär att kommunen har problem.

Mötet på måndag kanske kan ge en indikation om vilket av dem det är.


Vid kvällens fullmäktigemöte fick vi annars några välkomna besked. Nye ks-ordföranden lovade bland annat att Kustplanen ska antas nu under första kvartalet år 2009. Dessutom utlovades krafttag i frågan om SLs zonindelning som drabbar Värmdöborna som vill resa inom kommunen på ett orättvist sätt i jämförelse med hur det ser ut i andra länskommuner. Nu ska vi kunna få motsvarande lösning som på andra håll.

Hoppas att han kan leva upp till kvällens löften!

tisdag 27 januari 2009

Lundell ikväll

"(Feldt) Borg öppna kranarna, och dårarna drack.."

Tänker på citatet ur "Halvvägs till havet" när jag hos DN läser att bonusar, vinstprogram och lönenivåer inte kommer att öka som tidigare år.. 

Lönespecifikationen för januari kom igår. Jo, det var en högre nettolön än tidigare. Vi som har jobb och en trygg tillvaro får det ännu lite bättre. Samtidigt rapporteras att facken nu ser en återströmning av medlemmar. Men vi vet att det är alldeles för många som står helt utan skyddsnät när arbetslösheten nu knackar på dörren hos allt fler.

I Värmdö är vi ännu så länge i den tursamma situationen att arbetslösheten är låg, relativt sett. Men trots detta, två hundra Värmdöbor är eller kommer snart att bli utförsäkrade. Då är det försörjningsstöd som återstår.

De där extra hundralapparna känns som en umbärlighet.

måndag 26 januari 2009

Värmdöpolarna är bäst!


Idag hoppade jag in på s-kollegan Jöstas plats i kommunens brottsförebyggande råd som träffades. Här möts kommunala tjänstemän från olika verksamheter (skola, socialtjänst, fritid, samhällsplanering), polis, församling, vaktbolag, bostadsbolag, räddningstjänsten och politiker.

Om ni visste hur mycket beröm våra Värmdöpolare får vid dessa tillfällen. Från alla håll lyfts våra superkillar Anders och Johan och deras ungdomar fram när förebyggande arbete är på tapeten.

Dagens möte utgjorde inget undantag - tvärtom. Genom det stora förtroende som Värmdöpolarna byggt med kommunens ungdomar har den vandaliserings- och brottsvåg som varit vid Stavsnäs vinterhamn den senaste tiden, kunnat klaras upp. De ungdomar som var inblandade har fått snabbt och professionellt omhändertagande som alla inblandade parter berömmer, även ungdomarnas familjer.

Vår polischef i kommunen, Glenn, är den som vid varje tillfälle framhåller hur fantastiskt det är att ha Värmdöpolarna att samarbeta med. Hur många ungdomar det är som mår så mycket bättre än de annars skulle gjort och hur mycket pengar kommunen och samhället sparar genom att arbeta förebyggande på ett så framgångsrikt sätt.

I år jubilerar dem, tioårs-kalaset kommer att bli något alldeles extra senare i år hoppas jag.

Så återigen och än en gång (jag har skrivit om dem så många gånger förut..) - hatten av, Värmdöpolarna! Ni är bäst!

(Bilden på Johan&Anders tillhör Värmdö kommun).

Dagens samtal


..kom för trekvart sedan.

Kompisen J lät kort meddela att det nu är klart, trots allt strul.

Ståplats. Stadion.

4:e juni kl. 19.30.

S-P-R-I-N-G-S-T-E-E-N!!

söndag 25 januari 2009

Istället för idétorka


Av SvTs "Dokument utifrån" får jag just lära mig att för varje grad genomsnittstemperaturen ökar i Afrika minskar spannmålsproduktionen med tio(!) procent.

Detta i en region som härbärgerar 300 miljoner av den miljard människor som kategoriseras som världens svältande..

Perspektiven svindlar.

torsdag 22 januari 2009

Prisat


Gustavsbergs Porslinsmuseum fick ett litet hjärta i dagens DN PåStan. Så rätt! Gör ett besök och kolla in de nya utställningarna!

(Bilden kommer från Värmdö kommun).

Välkommet besked från Folkpartiet

Läser på den lokala fp-ordförandens blogg att Folkpartiet i Värmdö nu satt ned foten i Skurubro-frågan. Synnerligen välkommet, särskilt som beskedet ligger i linje med den ståndpunkt vi hävdat under hela mandatperioden. Det är inte rimligt att Värmdöborna ska betala en ny Skurubro på kommunskattesedeln eller via en broavgift.

Det är den enda förbindelsen ut från Värmdölandet om man inte vill åka färja och måste vara statens ansvar att lösa att det finns en fungerande väglösning! Värmdöborna betalar liksom alla andra svenskar pengar till staten via statsskatten för att Vägverket ska göra just detta, bygga vägar och broar.

Dessvärre lever nu statsmakterna i tron att Värmdö kommun tycker det är okej att betala detta själva efter en dialog som varit mellan den moderate kommunstyrelseordföranden och regeringens representanter. Han förespeglade nämligen detta. Trots att frågan aldrig diskuterats i demokratiska församlingar, än mindre fattats beslut ikring.

Det väntar således tuffa månaders arbete nu, för att få de statliga motparterna att förstå att de måste lösa finansieringen själva. Välkommen Folkpartiet att hjälpa till i arbetet för att reda upp situationen som er allians försatt kommunen i. Alla krafter kommer behövas.

onsdag 21 januari 2009

Nya tider?

Ikväll har vi för första gången haft Utbildningsnämnd.

Som jag berättat förut:
Det var tidigare tre skolnämnder i kommunen (en för vardera förskola, grundskola och gymnasie- och vuxutbildning). Dessa har slagits samman till en stor nämnd (13 ledamöter och lika många ersättare).

Under senhösten fördes många förhandlingar och överläggningar mellan opposition och majoritet. M-styret vidgick, efter tidigare ks-ordförandens avgång, att det var en hel del som inte fungerade i kommunen. Man ville åstadkomma en förändring.

De tre nämnderna slogs som sagt ihop. Arbetsutskott (som bereder ärenden inför nämnderna) inrättades. Och en produktionsstyrelse ska det också bli.

Vid kvällens premiär i den nya politiska skepnaden utbildningsnämnden kände vi viss förhoppning om renässans för det kommunpolitiska arbetet. Kd och centern har tydligt markerat och uttalat en önskan om nystart, förändrat tonläge och en önskan om konstruktivare arbetssätt.

Vid kvällens möte fanns en fråga av "tyngre" karaktär. Det handlade om huruvida delar av Kvarnbergsskolan ska konverteras från högstadium till förskola för 30-60 elever.

Under de två år som gått har vi fått höra och lära oss att det är nämndernas ansvar att "beställa" verksamhet. Vi ska inte lägga oss i hur beställningarna verkställs. Det ska skötas av en kommunal producent eller någon i alternativ regi. Den kommunala produktionen ska styras av ett annat politiskt organ. (I nuläget det sk. "produktionsutskottet", framöver av den "produktionsstyrelse" som ska tillsättas).

Nu fick vi ett ärende på bordet som just handlade om en beställning. Vi behöver beställa fler platser för förskoleverksamhet. Men vi hade ärendet bara för att yttra oss om det (på något principiellt plan?) var okej att vi ska ta en del av en grundskola för att skapa förskoleplatser. Den skriftliga informationen inför beslutet var ytterst knapphändigt.

Vi menade att för att kunna stå för ett beslut som innebär nya kostnader (3 miljoner kronor) så ville vi veta;
A. Hur ser kösituationen ut?
Nu och på lite sikt?
B. Vad kommer det kosta?
C. Finns det andra alternativ (och vad skulle de kosta?)
D. Om det finns tomma ytor på Kvarnbergsskolan, för hur lång tid framåt, innan de åter behövs för skoländamål?
E. Om dessa platser tillskapas, innebär det något för Charlottendals förskola som kommunfullmäktige bestämt ska byggas - skjuts den upp eller finns det barnunderlag för både och?
F. Var finns behoven av nya platser i kommunen, är det just i den kommundelen? (I tjänsteskrivelsen står det att den stora bristen på platser finns på Värmdölandet - borde vi då inte bygga nya platser där?!)
G. Det finns en nyligen gjord utredning (kapacitetsutredningen) som redovisats för kommunstyrelsen och fastighetsbolaget. Den anger att vi har en överkapacitet i nuläget. Behöver vi alls skapa nya platser?

Vi ville få en redovisning av förskolekön, befolkningsprognosen som finns för några år framåt samt ovan nämnda kapacitetsutredning för att ha på fötter innan beslutet ska fattas.

Det röstade majoriteten ned.

Då bad vi att åtminstone till nästa sammanträde få en redovisning av ovanstående (för att kunna påbörja arbetet i nämnden med en långsiktig strategi för förskoleförsörjning).

Det röstades också ned.

------

Jag blir så förvånad. Och jag förstår inte. Det fanns ingen vilja att resonera kring hur vi ska jobba med frågan i nämndarbetet.

Hur ska vi någonsin komma tillrätta med problemet det innebär med ständiga akututryckningar och dåligt underbyggda förslag till beslut om vi aldrig startar det strategiska arbetet?

En sak är säker. Nuvarande arbetsmetod kostar mycket pengar. Leder alltför ofta till överilade, ogenomtänkta och ibland kontraproduktiva beslut.

I slutänden är det kommunmedborgarna som får betala. På skattesedeln. Och i värsta fall med sämre kvalitet i verksamheten som resultat.

Det är faktiskt inte klokt.

Av de nya tiderna som föranstaltats såg vi inte ett spår.

tisdag 20 januari 2009

Som på julafton


Dagen är en enda lång väntan.

Klockan 17 är det dags.

Grattis världen!

torsdag 15 januari 2009

Join the joyride


Vi diskuterar spårbilar.

Jag delar kontorsrum med en jätte-entusiast. Samtidigt får jag skarpt kritiska frågor från olika håll.

-Är det verkligen realistiskt? Vem ska betala? Hur ska det fungera? Om det nu är så bra varför finns det ingenstans? Osv.

Nästa fredag åker en delegation från Värmdö på seminarium i Södertälje kring detta.

För egen del tänker jag sätta mig bättre in i förutsättningarna innan jag tycker något alls. Min utgångspunkt är att något radikalt måste till när det gäller transporter och kommunikationer. Det är knappast någon sensationell ståndpunkt. Men när förslag till konkreta lösningar kommer på bordet och är förknippade med mångmångmiljardinvesteringar så får många hicka och duckar. Jag är en av dem. Men nu är det dags att lära sig mer!

Under tiden kan du som är nyfiken och vill fördjupa dig på egen hand kika på dessa länkar:

Youtube-film som bjuder på en simulerad åktur
Spårbilar - kommer de i tid (Podcars hemsida)
Vectus hemsida

Vill du testa joyriden IRL, så finns nu en testbana i Uppsala i vilken man enligt uppgift också kan få sig en testtur..

Ljung istället för gran

Idag var det egentligen dags att dansa ut granen. (Ja, egentligen var det väl redan igår men då blev det inte av..)
Men istället för grandans blev det Ljungsnack ikväll. På kvällens kommunstyrelse, det första för året, fördes flera viktiga diskussioner. Framför allt den som handlar om nya vårdboendet Ljung och vilka som ska ges möjlighet att driva verksamheten där. M-styret har valt att förvägra de som nu driver verksamheten, den på Hemmestahöjden som ska flytta in i de nya lokalerna, att få vara med och konkurrera.

-Nej, de får inte lägga anbud. Det måste vara en privat anordnare.
Säger m-företrädarna.

På kvällens möte blev det återigen tydligt att detta ställningstagande ingalunda är enigt inom alliansen. Centerns företrädare lade ned sin röst (och argumenterade kritiskt mot diskrimineringen) och kd-representanten jävade ut sig och deltog följaktligen inte i beslutet.

Under diskussionens gång blev det åter tydligt att argumenten för denna hantering tryter.

Mångfald och kvalitet sägs vara målet. Det rimmar märkligt dåligt med hanteringen. Kvaliteten kan inte seriöst sägas vara i fokus om inte den leverantör som fått högsta betyget får vara med och lägga anbud i konkurrens (vilket den alltså inte får, dvs. kommunen, som toppar i en utvärdering socialstyrelsen gjort).

Det blir krystat när var och en av moderater och folkpartister vid bordet säger att "i framtiden ska alla få vara med". Då ska det vara REN konkurrens. Och att det kanske egentligen vore ännu bättre om man fick en anordnare som varken var privat eller offentlig utan representerade den sociala ekonomin, i form av ex. ett kooperativ. Då skulle kommunen få tre olika upplåtelsetyper istället för två.

Jag undrar om sista ordet är sagt i denna fråga.

onsdag 14 januari 2009

Ungdomsrösterna som tystnade

DN skriver om kommunernas arbete med ungdomsinflytande. Eller kanske snarare brist på detsamma. Tyvärr bidrar väl Värmdö till den trista trenden.

Från att - under vår regeringstid förra mandatperioden - ha haft frågan i högsätet med åtskilliga initiativ för att skapa plattformar och möjligheter för kommunens ungdomar att påverka, har m-styret sedan tillträdet för två år sedan successivt avlövat satsningarna på ungas inflytande.

Vad hände ex. med ungdomstinget? Ungdomsmiljonen? Origo?

Det har blivit tråkigt tyst kring detta. Vi behöver ungdomarnas röst.

Superfödelsedagen


Av någon anledning är det födelsedagsträngsel i januari bland familj och vänner. De kommande dagarna kulminerar det med start idag.

Så grattis världens bästa
svägerska M..
fd. sambo M..
gamla fotbollskompis J..
festprisse P..
morbror U..
lärarstudentkompis T..
parti- och bloggkompisen A..

Särskilt grattis till bonussyskonbarnet R som fyller moppe!

..och superkloka vännen E..


Sen kommer det ett lass till i slutet av månaden. Ni hänger med på samma grattis!
Istället för en rosa flamingo i plast tillägnas ni Dagens Ulf.

"Det är gott att leva. Det är gott att finnas till."

Hoppas det blir uti hundrade år, allihop.

tisdag 13 januari 2009

Sen sist

Vi har läst nya favoritbloggen istället för att skriva något själva. Den är fasligt bra. Humor, allvar, klokskap och knasigheter i lagom doser.

Och så har vi lyssnat på Ulf Lundell. En väldans massa. Och läst om samme man. Sida upp och sida ner. A trip down the memory lane.

Så det blev en lång semester för Tyckeriet. Och välbehövlig.

Men imorrn är det kommunstyrelse igen. Vi ska få veta vad Peter Bondessons, Hans Lindqvists och Stefan Dozzis protester mot tvångsprivatiseringen av serviceboendet på Ljung var värt till exempel.


Sippar ännu på Lundelltexterna. Bjuder någon rad här och där framöver, för att hålla kvar känslan. Av ledighet, kontemplation och frid.

"Du är aldrig så ensam,
som du tror,
månen är din syster,
solen din bror"