lördag 19 december 2009

Miljöfrågan en snöig dag i december


Vaknade tidigt dagen före den fjärde advent. En konsekvens av att ha somnat som en sten innan kvällsfilmen ens hunnit börja. Stöp som en fura rakt in i sömnen strax efter trivseltimmen med Luuk&Lindström.

Jag och J bestämde oss för en långpromenad i snölandskapet, före frukost. Pylsade på oss och smög iväg för att låta dottern få sova ut.

Under promenaden pratar vi ofrånkomligt om det misslyckade klimattoppmötet och konsekvenserna av SAABs nedläggning. Om politiska prioriteringar och strategier. 

Jag tänker på klimatfrågorna och närmast övermannas av en frustrerande och gnagande oro som är omöjlig att skaka av sig. En känsla av att vi styr oss själva mot avgrunden. Jag blir förbannad när stats- och regeringschefer under förhandlingarnas gång sipprar ut kommentarer som syftar till att fördela skulden av ett misslyckande redan innan arbetet är slutfört. 

Heder dock åt miljöminister Andreas Carlgren. Hans engagemang känns genuint och äkta. Han försöker inte klä misslyckandet i omskrivningar för att framstå i bättre dager själv och skiljer sig därmed mycket från statsministern som i varje läge satt taktiken främst. "Hur tar jag åt mig äran om det går bra och vem ska jag skylla på om det inte blir något bra resultat"? Det har tyvärr präglat hans uppträdande också i denna fråga.

Det brådskar nu. Det räcker inte att konstatera att någon eller några inte vill vara med. Då måste vi ändå gå vidare. Summerar vi.

Kommer hem och läser dagens debattartikel i DN. Maria Wetterstrand formulerar konkret hur det kan göras. 

Det finns några saker som ändå gör mig ändå förhoppningsfull;
1. Fokuset på miljöfrågorna har lett till att allt fler omvärderar sina prioriteringar i stort och smått. 
2. Minns reportaget i DN Söndag för några veckor sedan där en av Sveriges förhandlare, en höggravid kvinna som jag inte minns namnet på, kommenterade förväntningarna på toppmötet med att det var bättre att det blev ett riktigt sammanbrott än någon urvattnad halvmesyr. Då måste nya tag tas omedelbart.
3. Regeringen med Reinfeldt i spetsen kan nu inte rimligen hemfalla till den gamla retoriken i miljöfrågan, "att vi redan gör så mycket, så nu gör vi inte mer förrän andra gör det vi begär..". Har vi en klimatkatastrof runt hörnet är det oseriöst att avstå från ytterligare insatser med hänvisning till att andra inte gör lika mycket som vi. 
4. Miljöfrågan kommer att bli en av de centrala valfrågorna.  

Dagens artiklar om klimattoppmötet:

onsdag 16 december 2009

Snöstorm och stormig debatt, Brunn skola kap. 9

-Snögumsa. 
Det var makens ord när jag nyss klev över tröskeln med en snötornado i släptåg som hängde med in i hallen där han satt och besegrade någon viktig stormakt vid datorn.

Kvällen i Gustavsbergsteatern bjöd årets sista fullmäktigedebatt. På agendan fanns många viktiga frågor. En lång debatt blev det när Budgeten för 2010 skulle revideras. Vi föreslog liksom i september att 10 miljoner kronor skulle tillföras grundskolan för att slippa nya besparingar. Värmdös skolor hade länets lägsta skolundervisningspeng förra året. Inför detta år beslöt (m)ajoriteten om ytterligare nedskärningar. Och så nu till nästa år vill man spara för fjärde året i rad. 

Vi är bekymrade över sitsen som Värmdöeleverna ges med politiken som nu förs. Tusentals barn i våra skolor får väsentligt mindre resurser för sin skolgång än sina jämnåriga i grannkommunerna runt om i Stockholm. 

Moderaternas högsta politiker uttryckte besvikelse över att vi tog upp frågan i debatten och menade att det "inte hörde till frågan". 

Märkligt, tycker jag. Eftersom vi skulle besluta just om skolpengens storlek. Ett faktum som i kombination med att (m)ajoriteten i september sagt sig vilja återkomma kring fördelningen av det utökade statsbidraget (28 miljoner för Värmdös del) borde varit en viktig debatt också för dem i ansvarig ställning.

Deras budskap och beslut ikväll var dock entydigt. Inga pengar ska fördelas, trots regeringens uttryckliga ambition att pengarna just ska användas för att undvika nya uppsägningar inom välfärdssektorn. Vi ska istället spara pengarna på hög och skära bort ytterligare ett trettiotal lärartjänster inför nästa år.

Kvällens beslut gör mig bedrövad.

Brunns skola diskuterade vi också specifikt. Precis som i utbildningsnämnden förrförra tisdagen föreslog vi att en miljon kronor ska strykas från underskottet. Vi krävde återigen att konsekvensbeskrivningar ska tas fram så att beslut sedan kan tas kring hur resten av underskottet ska hanteras.

Det fick vi inte heller gehör för.

Efter beslutet gick diskussionens vågor höga ute i foajen mellan oss politiker och flera föräldrar som suttit och lyssnat. Produktionsstyrelsens vice ordförande sa att han kunde tänka sig att vi skulle sätta oss ned och diskutera "styrprinciperna". Det ger mig lite hopp. 
Vi har försökt få till stånd konstruktiva lösningar i denna fråga under flera veckors tid men blivit konsekvent avfärdade. Jag har vid flera tillfällen sagt att vi gärna sätter oss och diskuterar problematiken förutsättningslöst. Vi är beredda att kompromissa för att åstadkomma att något görs som underlättar situationen kortsiktigt för Brunn men som också fungerar långsiktigt för alla verksamheter.

Om alla möten och diskussioner som varit nu lett till att det finns en vilja hos en av företrädarna från (m)ajoriteten att sätta sig i någon form av "runda-bords-samtal" så är det definitivt värt mödan som lagts ned. Kanske kan vi få en förändring till stånd till våren som gör att barnen ges rimligare förutsättningar till nästa hösttermin än de som nu beslutats.


tisdag 15 december 2009

För att jag var här. Och inte där.

På Hovet. Arenan alltså. 
Med Hovet. Bandet alltså.

Där hade jag velat vara. Igår.

Bästa låten i år i mina hörlurar när kontemplationen pockar på för att få sitt:
tidvis
tid har förlöpt  
dagar har gått  
månen har vandrat sin väg 
genom vitt och svart och grått   

jag har saknat ditt skratt  
jag har saknat ditt hår  
jag har saknat att ringa ibland 
och berätta om hur det går   

det har tidvis gått bra  
tidvis har skakandet lagt sig  
ibland har jag vaknat på morgon 
och gjort det jag ska   

men jag har saknat din hand  
har saknat din röst  
ensamma dar har jag saknat ditt huvud  
mot mitt bröst   
*  
somliga dar  
tar jag in vad jag hör  
det går kvällar ibland när jag inte ens undrar vad du gör   
det är ibland som förut  
ibland har jag känt att jag duger  
jag har hämtat och samlat ihop nog med kraft att gå ut   

jag ser dig fortsätta nu  
med varsamma kliv  
jag ser dina drömmar sakta lossna från mitt liv   
*  
jag har saknat en vän  
jag har varit på krogar och barer  
det har hänt att jag ljugit och sagt att jag måste gå hem   

jag har saknat din röst  
nu har du en ny  
ännu okända nätter ruvar i väntan på att gry


måndag 14 december 2009

Brev från Brunns föräldraråd

I fredags kväll var det ett tredje möte om Brunns skola på lika många veckor. Denna gång var det huset fullt, ett hundratal föräldrar hade trotsat Idol-final, luciafirande, firmafester eller bara vanligt fredagsfirande med sina familjer. De gick på politiskt möte istället.

Det borde stämma till eftertanke. Mig säger det att det är många föräldrar som är oroliga. Det blev en stundtals ganska het diskussion. Jag har skrivit det förut och gör det igen; trots den oro och ilska som frågan om Brunns skolas ekonomi orsakar är föräldrarna ytterst sakliga och argumenterar på ett seriöst sätt. Även om frustrationen bryter igenom emellanåt.

Det var åtskilliga föräldrar som framförde sin sorg över att de nu ställt sina barn i kö till andra skolor för att de är alltför oroade över att deras barn inte ska få den skolgång som krävs för att ha bästa möjliga förutsättningar inför gymnasiestudierna och resten av livet. 

Kommunstyrelsens ordförande och de andra representanterna för (m)ajoriteten upprepade att det inte går att skriva av skolans underskott, varken hela eller delar av det. 

Det är ett ytterst märkligt påstående. I vår egen kommun, under deras mandatperiod har vi vid två tillfällen justerat för två andra skolors underskott utan att det fått konsekvenser.

Jag tycker de borde reflektera en stund över termen "lika-behandling" som de svänger sig med i sammanhanget. Är det likabehandling att Brunns nuvarande elever får en lägre skolpeng än kommunens övriga skolors elever?

Det är nödvändigt för en kommun att ha styrprinciper. Det är lika nödvändigt att överväga konsekvenserna av sina principer i olika situationer. I detta fallet framgår det med tydlighet att konsekvenserna är orimliga. Och att de i värsta fall riskerar försätta skolan i en långvarig problematik eftersom föräldrar dessutom nu tvekar att låta sina mindre barn ens börja i skolan på Ingarö.

Det kom ett mail imorse från föräldrarådet inför fullmäktige på onsdag:

Använd din röst! Rädda Brunns Skola och ge 662 barn och ungdomar rätten till en trygg skola en likvärdig utbildning!


Brunns Skola har det senaste året varit föremål för nedskärningar med det uttalade syftet att skapa en vinst som skall ”återbetala” historiska budgetövertrasseringar till Värmdö Kommun. Vinsten tas direkt från den skolpeng som skall komma barnen tillhanda i form av trygghet och likvärdig utbildning.


Brunns Skola har idag har den lägsta lärartätheten i kommunen. Våga Visa-rapporter, Pilen-undersökningen, föräldrar och lärare har under året vittnat om omfattande problem i skolan med mobbing, otrygghet, bristande arbetsro, lärarlösa lektioner mm. I en årskurs har föräldrar under hösten på rektors vädjan suttit med i klassrummet på lektionstid för att verksamheten skall fungera. I årskurs 5 instämmer endast 4 % av eleverna helt i påståendet att det är arbetsro på lektionerna.


Inför ett möte mellan föräldrar och politiker i fredags kväll som samlade drygt 100 oroliga föräldrar hade Peter Bondesson företagit en ny undersökning i skolan. Enligt Bondesson ”skiljde sig inte resultatet från Pilen-undersökningen som gjordes i våras”. Brunns skola ligger enligt Pilenundersökningen från våren 2009 i botten av Värmdös skolor med avseende på trygghet och arbetsro.


Oroliga föräldrar flyttar nu sina barn från skolan. Ytterligare nedskärningar skapar en neråtgående spiral som tillsammans med ett sjunkande elevunderlag leder till lägre intäkter och nya underskott på kort sikt och högre sociala kostnader på lång sikt (utöver problemen det orsakar för eleverna).


Efter att vi föräldrar under hösten uppvaktat rektor och ledande politiker i Utbildnings-nämnden och Produktionsstyrelsen meddelades i fredags kväll att skolan upprättat en arbetsplan för förbättringar. Dock har inga nya resurser tillförts och betalningskravet står alltjämt fast vilket innebär att skolan utöver besparingar pga. fryst skolpeng och löneinflation tvingas skapa vinstmedel ur barnens skolpeng för att betala till kommunens kassa.


Vi föräldrar på Brunns skola vädjar nu till er beslutsfattare att ge Brunns Skola resurser att genomföra planen för en bättre skola och ge 662 barn och ungdomar den trygghet och likvärdiga utbildning de har rätt till.
Ingarö 14/12/2009, föräldrarepresentanter för Brunns skola:


Pia Hallbeck

Lill Cronas

Johan Aronsson


Jag kan bara hoppas att de röster som hittills hörts lite försiktigt från enstaka företrädare i olika (m)ajoritetspartier växer i antal och styrka. Barnen har bara en skolgång, betänk det. 


Brunns skola behöver en räddningsplan..

..det skriver Nacka Värmdö Posten om..

fredag 11 december 2009

En längtan

Nu har det kommit igång, byggprojektet på Hålludden som om ett par år ska erbjuda en fantastisk upplevelse för sinnena. Louisiana utanför Köpenhamn har nämnts som förebild för Konsthallen som nu byggs. Det är ingen blygsam ambitionsnivå.

Det var några år sedan nu som kommunen fick ett telefonsamtal från en försynt man som ville få presentera en idé. När det så småningom stod klart att den här idén handlade just om att bygga en konsthall med egna pengar, i vacker skärgårdsmiljö, och med inspiration från just Köpenhamns Louisiana kändes det lite som en dröm.

Louisiana är som ett sinnenas tempel. Jag minns mitt första besök där för fyra år sedan, en solig dag i juni. I sällskap av man och barn äntrade vi den blygsamma entrén. Det var lite som att komma in i en annan värld, som att gå genom CS Lewis berömda klädskåp och komma ut i Narnia.

En påtaglig känsla av naturens närvaro, en spektakulär utsikt över Öresund och Ven, gräs och träd och vinden i håret. Och skulpturer och utställningar att långsamt betrakta.

Nu har alltså arbetet satts igång som innebär att vi i Värmdö får ett eget kultur- och naturMecka inpå knuten. En egen oas att vistas i. Och den ligger på promenadavstånd, det är fortfarande nästan så att man får nypa sig i armen.

Bygget kommer genomföras i flera etapper. Av bilden ovan framgår hur det ska se ut. Utgångspunkten har hela tiden varit att skapa en anläggning i samklang med miljön. Själva naturen är en central attraktion för konsthallens grundare. Hans vurm för tallar och lingonris är omskriven liksom varför han och hans fru har bestämt sig för att göra detta.

Jag följer utvecklingen med nyfikenhet och längtar tills konsthallen öppnar. Att kunna lägga sig i gräset med en kopp kaffe i handen med blicken ut i vattenglittret efter att ha tittat på någon utställning som fått hjärnan till lite gymnastiska övningar..

torsdag 10 december 2009

Företagande i fokus!

Ikväll träffade lokala socialdemokrater ett tiotal företagare i Värmdö. En ny mötesform fick premiär för oss. 

Fokusgrupp.

Viktiga diskussioner med viktiga människor. Lokala företagare med synpunkter och engagemang. Spännande idéer diskuterades och intressanta tankar och perspektiv fanns det många kring hur vi kan skapa bättre förutsättningar för företagandet i Värmdö!

Det visar sig att kommunen har mycket att göra om vi ska lyfta oss från bottennoteringen i kommunrankingen som betygsätter företagarnas förutsättningar. Tursamt då att det inte saknas idéer om vad som kan göras! Att diskutera i en fokusgrupp gav mersmak så det lär bli mer av den varan..!

tisdag 8 december 2009

Böcker på listan

1. Gräset sjunger - Lessing 

2. Planeringens utmaningar och tillämpningar - Forsberg 

3. Vart är du på väg och vill du dit? - Olsson 

4. Hypnotisören - Kepler  

söndag 6 december 2009

Morgondagens Gustavsberg i bilder - Kvarnbergets norrsluttning

Sent igår kväll såg jag artikeln som DN publicerade i sin söndagstidning.

Jag har sedan en tid tillbaka tänkt att jag skulle göra en utvikning kring min vision av det framtida Gustavsberg. Något som blivit påtagligt under processen med Gustavsbergs utveckling är hur lätt det är att tala förbi varandra, att se olika saker framför sig.

För inte så länge sedan upptäckte jag en välgörande skillnad. När vi använder bilder i diskussionen. Referenser som alla kan relatera till. Då får diskussionerna nya dimensioner. Därför tänkte jag nu företrädelsevis försöka illustrera mina tankar med ett lass bilder som hjälper till att illustrera orden. För tydlighetens skull; bilderna är inspirationer, inte exakta beskrivningar av hur det kommer se ut!

Ett av de viktigaste inslagen i framtidens Gustavsberg är att det hänger ihop. Att det är ett levande samhälle som är spännande att gå och cykla i där antalet möten med människor är många och där otryggheten är ett minne blott.

Ett av de viktigaste avsnitten rent geografiskt blir "länken", passagen mellan centrum och fabriksområdet som idag mest känns som ett blåshål. Ointressant, kallt och stormigt. I programmet föreslås att Kvarnbergets norrsluttning ska bebyggas. Det är en ytterst viktig komponent.

Just i denna passage hoppas jag att vi vågar skapa något som är spektakulärt. Jag menar då inte en ultramodern bebyggelse med associationer till Hammarby sjöstad eller motsvarande.

Nej, här skulle en ny årsring som sätter formspråket och designtraditionen i fokus, som funnits här under decennier och som gjort oss kända. Busiga, lekfulla former i samma anda som Lisa Larssons ABC-flickor eller Stig Lindbergs Krakel Spektakel.

Närmast översatt i hussammanhang är det kanske Hundertwasser som bäst illustrerar känslan. Hundertwasser är konstnären som först senare i livet också börja rita hus, helt olika det mesta. Assymetriska, färgglada och annorlunda. Lite Kamomilla stad, tänker jag, när jag ser bilderna. För min del blir jag glad vid åsynen och skulle gärna ta mig en kvällspromenad utmed husfasaden eller i parken som ansluter till kvarteret.
Husen utmed sluttningen skulle synas som en målning ut mot parken som också ska ges ett rejält lyft. Husens utseende kommer i sig medverka till att göra det attraktivt att vistas i parken.

Gatuvåningen i husen viks för publika verksamheter av olika slag. Kanske dessutom närmaste våningen ovanpå kan destineras som lägenheter för studenter/ungdomar?


Det är ett pikant inslag med kaklet i sammanhanget, en blinkning till historien och ett sätt att visa att traditionen i allra högsta grad lever. Vi har alltjämt närmare hundratalet verksamma konsthantverkare som är aktiva i fabriksområdets ateljer. Inom flera områden är det namnkunniga och kända konstnärer som vi är stolta över och som sätter Gustavsberg på kartan i olika sammanhang.

Med en arkitektur som söker värden som humor och värme, runda former och materialval som det finns historiska relationer till, kan kvarteret mellan centrum och hamnen bli ett dragplåster i många avseenden.

Här vill man bo, öppna en liten verksamhet eller bara vistas. Parken har man utanför dörren och vattenbrynet når man med ett par minuters promenad åt ena hållet och dito minuter åt andra erbjuder centrum och snabb och turtät kommunikation till stan.Uppdaterad månd. 7/10 kl 17.10:

22 kommentarer har hittills lämnats på DNs hemsida maa. artikeln. Det är bra i sig att frågan väcker diskussioner. Innehållet i inläggen behandlar olika saker att beakta i den fortsatta planeringen.

Trafikfrågan engagerar, det är en erfarenhet vi känner igen. Väldigt mycket går att förbättra när det gäller kollektivtrafiken, både inom kommunen och in till Nacka och Stockholm. Spårlösningar kommer vara en ingrediens i de kommande diskussionerna.

En meningsfrände påpekade att Västra Hamnen i Malmö borde vara förebild. Det är den för min del i många avseenden, även om skalan och förutsättningarna i Gustavsberg är delvis annorlunda. Vi var i på studiebesök i Malmö så sent som för några veckor sedan och jag tror hela den politiska beredningsgruppen liksom jag blev imponerade över vad vi såg. Jag återkommer till det i kommande inlägg närmaste dagarna!

Framtidens Gustavsberg


En av de mest spännande frågor jag arbetat med politiskt, utöver att strida för bättre kvalitet inom förskola och skola, är utvecklingen för Centrala Gustavsberg.

När socialdemokraterna styrde tillsammans med c, kd och mp förra mandatperioden drogs ett brett arbete igång. Parallella uppdrag 2005 resulterade i fyra spännande förslag för framtiden som hade vissa gemensamma nämnare och som på andra punkter skilde sig väsentligt åt. Många möten och dialoger i olika form genomfördes med kommunens medborgare.

Efter valet hamnade hela projektet i malpåse under två år. Det var först när fabriken röt ordentligt som det blev fart igen. Under det senaste året har ett programarbete, som bl a DN nu rapporterar om, lett fram till en bra utgångspunkt för det detaljplanearbete som nu vidtar.

Hur ska Gustavsberg se ut och fungera i framtiden?

Jag lägger gärna tonvikten vid de många mötesplatserna som nu ska skapas. En utemiljö som lockar till umgänge som kontrast till dagens ganska trista förutsättningar. Lekplatser, utsikter, träbryggor utmed vattnet och spännande parkmiljö.

Bostäderna och bebyggelsen kommer självklart ha en nyckelroll för att förändra sambanden och upplevelsen när man rör sig här. Ambitionsnivån som formulerats är hög, nästan lite kaxig. Det gillar jag. Jag tror att många om tio år kommer åka till Gustavsberg för att vi här lyckats skapa en särprägel. Cool och rolig arkitektur, mötesplatser utöver det vanliga och inbjudande lösningar att vistas och vara i den vackra skärgårdsnaturen där både vatten och naturreservat finns i repertoaren. 

Jag återkommer närmaste dagarna med många bildexempel på vad jag ser framför mig..

fredag 4 december 2009

Ur kris och kaos..


..föds något bättre.

Turbulensen kring Brunns skola har lett till att Björn, en av oss socialdemokrater i utbildningsnämnden, nu bestämt sig för att börja blogga. För att genom det skrivna ordet försöka påverka situationen och göra skillnad.

Björn är en genomsjyst och klok kille. Och så gillar han AIK. Bara en sån sak!
Jag ser verkligen fram emot att få läsa inläggen framöver!

PS. I utbildningsnämnden bloggar också Andrine och Jakob sedan tidigare.

torsdag 3 december 2009

Släckt hopp och tänt igen, Brunns skola - kap. 5


Det har varit mötesintensivt de senaste dagarna. 

I måndags kväll satte vi oss i s-gruppen och utarbetade vårt budgetförslag för utbildningsnämnden för 2010. 

I tisdags kväll var det dags för utbildningsnämnden att sammanträda till sent. Budgeten var i fokus och diskussionen pågick en god stund.

Vi fullföljde vårt förslag från kommunfullmäktige i september. Det innebär att vi föreslår en skolpeng som är 3,8% högre än (m)ajoritetens förslag. För hela grundskolan kostar det tio miljoner kronor mer. Pengarna motsvarar ungefär en oförändrad nivå i jämförelse med årets ambitionsnivå. Dvs. tillskottet av pengar täcker de kostnadsökningar i bl a löner som förväntas. Därmed undviker vi nya uppsägningar av ytterligare lärare.

Vi drev också frågan om att Brunns underskott till en del ska lyftas bort. Problemet i nuläget är att vi ännu inte fått någon analys av underskottets olika delar, trots att det utlovades i april.

I brist på en sådan genomlysning har vi föreslagit att en av de tre och en halv miljoner kronorna i underskott ska tas bort.

Båda våra förslag röstades ned utan någon synbar tvekan från någon av (m)ajoritetsföreträdarna.

Då yrkade vi att nämnden vid nästa tillfälle skulle få en redovisning av konsekvenserna som blir när skolan ska spara nästa år. (Vi tyckte i och för sig att vi redan borde haft den redovisningen inför beslutet). Det avslogs också.


Igår kväll var det dags för kommunstyrelse. På dagordningen fanns ett förslag till justerade skolpengsnivåer som en konsekvens av ny lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet.

Vi upprepade vår argumentation, och redovisade problemet med att Värmdös skolor fått spara stora belopp i skolpengen under de senaste fyra åren. Värmdö hade år 2008 lägst "skolundervisningspeng" i länet och vi ligger även i botten när det gäller lärartäthet och andelen behörigt utbildade. Vi rör oss mot bottennoteringarna i riket i all statistik med de nya besparingar som genomförts 2009 och ytterligare försämringar som nu beslutats för 2010.

Inga tveksamheter syntes heller denna gång när klubban gick i bordet.

Det var med ganska tunga steg jag vandrade hemåt i natten igår. Det känns alldeles för ofta som att beslut fattas på alltför tunna underlag. Konsekvensanalyser saknas genomgående, hur "mjukvaran", dvs. barnen, kommer påverkas har ledamöterna inte en susning om. Ekonomiska tabeller och staplar redovisas däremot ordentligt. Problemet är att de inte säger så mycket när de inte kopplas ihop med effekter för verksamheterna. Debatterna blir alldeles för yviga och onyanserade.

Jag undrar vad de ser framför sig när de föreställer sig nästa termin i klassrummen. Och så tänker jag på det som vi talade om i våras; att barndomen inte går i repris. Dessa barn har sin chans nu, att få hjälp i skolan att omsorgsfullt lägga grunden för trygga och kreativa individer som framtidens vuxna.

MEN SÅ IKVÄLL tändes mitt hopp lite igen. Det var öppet hus med kommunens politiker i Produktionsstyrelsen. Både ordförande och vice ordförande var där, liksom centerpartiets representant. Vår Ann-Kristin var också med. Ca ett tjugotal föräldrar från Brunns skola kom. Och för första gången upplever jag att det faktiskt uppstod en kommunikation och dialog. Att föräldrarnas vittnesbörder och oro togs på allvar och att de blev seriöst bemötta av (m)ajoritetens företrädare.

Hatten av för alla föräldrar som på ett sakligt sätt en gång till beskrev situationen ur deras perspektiv. Engagerat och vältaligt framförde de sina synpunkter nyanserat trots frustrationen som de också markerade att de känner.

Mötet ikväll kändes lite som ett genombrott. Jag hoppas att magkänslan som jag gick hem med stämmer. Nu är det sagt att det utlovade mötet på Brunn blir av nästa fredag, den 11 december, klockan 18 i Brunns skolas matsal.

Det är bra att mötet ligger så nära i tiden. Det innebär att kommunfullmäktige onsdagen därpå, den 16 december kan justera beslutet från kommunstyrelsen igår.

Det kommer i alla fall jag försöka bidra till!


måndag 30 november 2009

Budget för förskolor och skolor nästa år!

Imorgon kväll är det dags för möte med utbildningsnämnden.

Kvällens viktigaste punkt kommer trea på dagordningen. Det är budget för nästa år som ska beslutas. Diskussionen startar någongång strax efter kl 19.30 i Skogsbos stora sammanträdesrum.

Vi hade s-grupp ikväll och diskuterade oss fram till vårt förslag. Nu återstår bara att skriva förslag under förmiddagen imorgon så att vi kan lägga konkreta att-satser på mötet!

lördag 28 november 2009

Grattis Börge!


Idag har svenska deckarakademin utsett "Årets Deckare".

Det är så himla roligt att få säga grattis till samhällsengagerade Munkmorabon och Gustavsbergaren Börge Hellström som är en av boken "Fem sekunder"s författare och vinnare av priset. Jag har träffat på Börge vid ett flertal tillfällen och hans arbete för socialt utsatta kan man bara beundra.

För egen del läste jag debutromanen "Odjuret" förra sommaren. En makalöst obehaglig historia. Men läsvärd förstås. Jag behövde ladda om ett år innan jag i somras gav mig i kast med tvåan. Den var så fantastiskt bra att det blev en tripp till bokhandeln dan efter för att köpa upp de tre efterföljarna. Sträckläsning.

Det är svårt att välja favorit bland de fem böckerna, tvingas jag försöka så står det mellan "Box 21" och "Flickan under gatan". Det som förenar samtliga är att de håller högt läsvärde med god fiktion och fint doserad svärta.

Smått motvilligt beundrar jag Ewert Grens, den udda, knarriga och asociala kriminalkommisarien, mer och mer för varje bok. Vill att någon ska lösa upp hans missmod och nå fram med värme som hans liv syns så tomt på.


Böckernas storhet är frukten av en räcka av olika faktorer, personporträtten, de starka samhällsfrågor som lyfts fram i historierna som vävs och spänningen förstås. Kanske är det ändå framförallt samhällskritiken som gör att de skiljer ut sig från deckarmängden och står i en klass för sig.

Jag hoppas det kommer en sjätte bok och att den inte dröjer.

Grattis Börge och Anders till priset, det har ni verkligen förtjänat!!

PS. En lite rolig detalj är att en av de andra nominerade, Tove Klackenberg, också har kopplingar till Gustavsberg!

torsdag 26 november 2009

Debattsvar


Svaren som gavs i debatten på fullmäktige igår var följande;

BRUNNS SKOLAS UNDERSKOTT
Jag undrade ju om (m)ajoriteten i sitt budgetförslag för skolan kommer att beakta under underskottet för Brunn. Ordförande i nämnden svarade nekande. Han hänvisade till att det förslag som tjänstemännen framlagt inte hade tagit med frågan.

Detta förbryllar mig. Eftersom ordföranden så tydligt poängterade att förslaget var tjänstemännens och inte förankrat hos majoritetens politiker så förespeglas ju att det kan komma ett annat förslag.

Samtidigt påpekade han att majoritetsgruppen inte haft någon överläggning om sitt förslag ännu. De har planerat ett möte till imorgon, fredagen den 27 november.

Om det ska tolkas som att möjligheten då finns att ändå ta med Brunnsfrågan i sitt förslag eller inte förstod jag inte riktigt. Han argumenterade ju för ett nej i början av svaret.

Vi får definitivt besked inom några dagar. Den 1 december har utbildningsnämnden sitt sammanträde. Klockan 19.30 börjar diskussionen om budgeten på mötet som är öppet för allmänheten (Själva mötet startar klockan 18 med ett föredrag om hur Haninge arbetat med kvalitetsutveckling i skolan).


NYA HYRESRÄTTER
Kommunstyrelsens ordförande förklarade skälet till att inget hänt kring hyresrättsproduktionen med att det nu ska hållas ett möte på fredag. Han hade inte hunnit att kalla till ett möte under våren och försommaren. Sen hade han blivit sjuk.

Nu äter han dock Kan Jang och meddelade att det fungerade alldeles utmärkt. Han känner sig frisk och stark.

Jag försöker tolka det positivt. Som att det nu kommer läggas in en högre växel för att sätta fart på flera projekt som leder till att det snabbproduceras hyresrätter så att våra ungdomar har någonstans att flytta när det är dags att lämna boet. I dagsläget står 4000 personer i kö, en diger uppgift att lösa således.

tisdag 24 november 2009

Fråga om Brunns skola

Mindre än ett dygn kvar till nästa debatt i fullmäktige.

Jag har anmält en fråga till utbildningsnämndens ordförande maa. den dåliga hanteringen av Brunns skolas underskott.

Föräldrarna som kom till det öppna huset i torsdags fick ju besked att de ansvariga nu skulle jobba snabbt med frågan.

Nu ställer vi kontrollfrågan huruvida det budgetförslag som alliansen ska presentera på utbildningsnämnden om en vecka kommer beakta frågan om underskottet på Brunn.

Skriv om och om igen


..vann Augustpriset igår kväll. Och jag vann lösningen på ett av de hårda paketen under granen.

E är fascinerad av det skrivna ordet och närmast bor i sina böckers värld. Drömmen är att en gång bli författare själv. Om recensionen från morgonTV-soffan bara håller vad den lovar till hälften, så kommer hon vara försvunnen på juldagen. I den nya boken.

måndag 23 november 2009

Bostadskön växer - dags att göra nåt!

Mer än en gång de senaste åren har jag varit bekymrad över att det slagit tvärstopp i produktionen av nya hyreslägenheter. Inga nya projekt över huvud taget, har kommit igång under den här mandatperioden.

Tjänstemän på Värmdö Bostäder, som är kommunens allmännyttiga bostadsbolag, har undersökt möjligheterna att bygga till i områden där vi redan har hyreshus. Fördelen är att det förhoppningsvis kan gå ganska snabbt när kommunen äger marken och det i vissa fall också finns klart med byggrätt. Dessutom är det i de flesta fall frågan om mindre byggnationer och projekt.

Ett femtontal förslag tog tjänstemännen fram och presenterade för sin politiska styrelse. Den gav klartecken och skickade ärendet vidare till kommunstyrelsen med en begäran om att få tillbaka ett uppdrag att bygga.

Detta var i februari. Sedan dess har inget hänt.

Bostadskön har vuxit till det dubbla under mandatperioden. Nu står ca 4000 personer i kö för en lägenhet här. I det perspektivet är det obegripligt att ingenting händer.

Utöver att tjänstemännen på bostadsföretaget försökt få igång nya byggen så har vi också krävt att frågan skulle prioriteras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i april efter våra påtryckningar, att kommunstyrelsens ordförande skulle få uppdraget att bjuda in alla politiska partier till överläggningar för att få fart på frågan.


Har det varit någon överläggning? Nej.

Hörde nu ikväll att en inbjudan till ett möte nu i alla fall kommit, sju månader senare.

Jag tänker fråga kommunstyrelsens ordförande på onsdagens fullmäktige vart det där förslaget från Värmdö Bostäder tagit vägen och när han tänker låta kommunstyrelsen ge bostadsbolaget ett bygguppdrag. Och om han fortfarande säger sig anse att detta är en prioriterad fråga för kommunen.

Det går för långsamt!

söndag 22 november 2009

Söndag i kryptan


Dessa fantastiska söndagar utan något på agendan. Pyjamashäng i soffan, värmeljus tända hela dagen för att mota det blöta grå utanför fönstret.

Gos med dottern och bus med inlånade svågerns supersöta lillhund Alice. Vi har tumlat på golvet och brottats om vedträn och skor. Inte så långa promenader bevars, vi har hållit oss hemma i kryptan så mycket som möjligt.

Tjatter i telefon för att komma ifatt med mamma, syster och mentorn. Den sistnämnde har lånat ut material till ljudkulissen som ramat in dagen och kvällen. Nya skivor med Diana Krall och någon Silje fra Norge.

Energin påfylld i stora mängder så att skrivklådan nu på kvällen var tvungen att få utlopp. Har knåpat ihop diverse till fullmäktigedebatten på onsdag. Det kan bli en riktigt spännande kväll. Imorgon kväll tar vår partigrupp ställning till vilka nya initiativ vi skall ta på onsdag. Om det blir något av mina tankefrön blir det säkert separata blogginlägg om det!

Och så ska jag berätta om mötet med Charlie endera dan!

Silje på bild. Hon sjunger som hon ser ut. Soft.

lördag 21 november 2009

Kli i fotbollsfötterna


Förra helgen var jag i Malmö. Det är svårt att inte bli fascinerad över stans go och framåtanda. Här rusar man framtiden till mötes med öppna armar och är stolt över de senaste årens utveckling med Bo01, Västra hamnen, Citytunneln, Malmö Arena, Turning Torso, Öresundsbron osv.

En pikant nyhet är deras nyanlagda puckelbollplan som hade invigning just förra helgen. En liten bullig konstgräsplan med ojämna former och lustiga mål där alla som har lust kan spela fotboll på annorlunda vis.

Jag har återvänt i tanken många gånger sedan förra helgen till puckelbollplanen. Så genialt att med humor ändra förutsättningarna för spontan aktivitet. Här kommer det inte med säkerhet utkristalliseras vem som är stjärna på "riktig" fotboll, far bollen iväg över sidolinjen kan det lika gärna bero på en gupp i planen som på min oförmåga..

Det är inte utan att det kliar även i mina avsomnade fotbollsfötter!

Kanske något också för Värmdö?

Sydsvenska dagbladet bjuder på ett videoreportage som visar hur det går till i praktiken liksom en intervju med upphovsmannen till idén, konstnären Johan Ferner Ström.

fredag 20 november 2009

torsdag 19 november 2009

Följetången om Brunns skolas underskott, del 4


Ikväll bjöd Värmdö kommun in sina medborgare att träffa förtroendevalda. Temat var utbildningsnämnden och ungdoms-, kultur- och fritidsnämndens frågor.

Ett stort antal föräldrar från Brunns skola hade hörsammat möjligheten att kunna komma och diskutera. De har nyligen informerats om att nya stora förändringar nu planeras på skolan. Det är återigen besparingar som tvingas fram pga. ett gammalt underskott och att skolpengen inte höjs.

Den minnesgode läsaren vet att det stormade kring denna fråga redan för ett år sedan. (Läs här, här och här om du vill ha en rekapitulation). Då lovade de politiskt ansvariga att sätta sig in i frågan och agera. Vissa av åtgärderna sköts upp. Nya besparingsförslag presenterades under våren och resulterade i att föräldrarådet tog initiativet till en hearing på Brunns skola den 20 april.

Kritiken och oron som kom fram på mötet var påtaglig. De tre högst ansvariga politikerna Lars-Erik Alversjö (M), Peter Bondesson (FP) och Anders Bergman (FP) lovade att ta med sig frågan om underskottet hem, kavla upp ärmarna och börja jobba med frågan morgonen efter och snarast återkomma. Återkopplingen skulle göras i god tid före terminsavslutningen.

Inget hände. Efter en dryg månad undrade vi i en fullmäktigedebatt var frågan tagit vägen. Den fanns inte för beredning någonstans, varken i kommunstyrelsen, produktionsstyrelsen eller utbildningsnämnden enligt respektive sekretariat.

På ett extra möte med Produktionsstyrelsen i mitten av juni redovisade rektor för skolan hur han planerat sin organisation inför hösten. Någon skarp hantering om "det gamla underskottet" var det inte tal om, än mindre något beslut.

Nu, ikväll, framgick det från föräldrarådets ordförande att de fortfarande väntade på den återkoppling som utlovades för exakt sju månader sedan.

Ansvaret för det uteblivna svaret skylldes på våra tjänstemän.

Under kvällens diskussion åtog sig återigen de ansvariga att diskutera och fundera över frågan. Ett antal rena osanningar fördes fram. Till exempel hävdades att

1. kommunen inte kan ta bort det gamla underskottet.
Hur var det isåfall möjligt att göra just det med skärgårdsskolans underskott härförleden? Här finns protokollet, sid. 16 och framåt.

2. frågan om underskottet behandlats i produktionsstyrelsen.
En sanning med modifikation (se ovan). Här finns protokollet, sid. 3 handlar om Brunnsfrågan.

3. skolundervisningspengen varit under genomsnittet också under förra mandatperioden
2006 låg Värmdö på plats 2 av 26, 2008 låg vi på plats 26 av 26 i länet, enligt Skolverkets statistik. Man ska också betänka att (m)ajoriteten efter 2008 fattat ytterligare besparingsbeslut för 2009 och 2010. Klyftan i nedanstående graf är ännu större nu och kommer öka ännu mer under 2010 om inte nya beslut fattas. Länk till Skolverkets kommunredovisning.


4. förslagen om ny organisation för Brunns skola är nyheter som man inte känt till
Rektor redovisade detta för nämnden i samband med sammanträdet där Våga visa-rapporten behandlas för endast ett par veckor sedan. Länk till protokoll. Sid. 4 handlar om Våga visa-rapporten, sid. 13 och 14 om avslaget på vår begäran om pengar till skolan ur de 28 miljonerna.

Dessutom anfördes att man inte kan använda de 28 miljoner som regeringen aviserat eftersom kommunen ännu inte fått pengarna. Då undrar jag: hur kan vi isåfall använda alla de andra miljonerna i statsbidrag som vi i budgeten finansierar våra verksamheter med, de har vi väl inte heller fått till vårt konto redan?

I samband med att det i mitten av september stod klart att regeringen tillför kommunerna ytterligare statsbidrag (28 miljoner för Värmdö) för att mildra effekterna av lågkonjunkten och de därmed minskade skatteintäkterna, föreslog vi att 10 miljoner av dessa skulle tillföras skolan för att undvika ytterligare besparingar. Skolpengen har krympts tre år i rad och de negativa effekterna syns nu tydligt i skolorna.

Företrädare från alliansen framförde att de 28 miljonerna kommit sent, man hade inte hunnit "bearbeta" dem och de skulle temporärt läggas i "resultatposten".


Värmdö var 2008 sämst i länet när det gäller skolundervisningspeng och näst sämst när det gäller såväl lärartäthet och behörighet bland lärarna. Denna statistik redovisades dagen efter kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Vår partigrupp skrev därför en skrivelse till utbildningnämnden i oktober där vi redovisade den senaste statistiken och hemställde om medel ur "resultatposten" för att undvika nya besparingar och avsked av ytterligare 30-35 lärare.

Detta sa (m)ajoriteten nej till på mötet i november, samma möte som behandlade "Våga visa-rapporten" för Brunns skola.


Föräldrarna avkrävde ikväll (m)ajoritetens företrädare besked. Det de fick var i alla fall besked om när de ska kunna få besked. Det ska levereras inom en vecka. Sen ska vi fortsätta diskussionen i ett nytt möte lovades föräldrarna.

Utbildningsnämnden fattar beslut om sin detaljbudget för nästa år, 2010, på tisdag om tolv dagar, dvs. den 1 december. Ska vi våga hoppas att mötet med föräldrarna planeras in före nämndsammanträdet så att budgetbeslutet kan beakta Brunns-frågan?

NU är det faktiskt dags att sluta stoppa huvudet i sanden och hoppas att problemen ska försvinna av sig själv.

Återstår att se om (m)ajoriteten ser dagens diskussion som en möjlighet att justera de tidigare dåliga besluten. De har haft sedan mitten av september på sig att fundera över de nya 28 miljonerna och sju månader att analysera det gamla underskottet för Brunn. Nu borde de väl kunna komma loss med klara besked?!Bilden är tagen av Ingmar Wahrenberg.

onsdag 1 juli 2009

Ordtid

Jag läser igen. Älskade ord, älskade böcker.

En fantastisk tillvaro utan de vita kuverten med avsändarstämpeln Värmdö kommun som rymmer kommunala handlingar i hundratals sidor varje vecka. En tillvaro i böckernas värld.

Olika genrer med vitt skild karaktäristika. Vissa lågmälda, med ord exklusivt utvalda, viskande, trevande och mångbottnade.

Andra, dokumentärer fullsmockade med information och kunskap, kliniska och raka. Som en liten lektion är läsupplevelsen.

Och andra återigen, rappa historier med skarp vokabulär. Dialoger med hetta. Berättelser som skär igenom, bombastiskt och känslomättat med starka adjektiv i varje mening. Ord som tränger sig på, som inte lämnar något sinne ifred. Historier vars avtryck är omöjliga att inte återupprepa och leva med för en stund.

Jag gillar dem alla. Fantastiska författare med angelägna alster. Lyckostar de som får oss att kippa efter andan. Lyckostar vi som får kippa.

tisdag 23 juni 2009

Sommartecken


Två sommartecken lika säkra som amen i kyrkan har korsat min väg idag, tillsammans med flera andra.

Morden i Midsomer på Ettan lagom vid hemkomsten efter vårsäsongens sista fullmäktige. Mötet var som det brukar inför ledighetsuppehållet, mer lättsamt&skojfriskt. Även om skarpa inlägg också levererades, framför allt i samband med diskussionen om en framtida Skurubro som betalas av Värmdöborna genom broavgift. (Ja, det är alltså vad moderaternas nummer 1 i Nacka, Erik Langby, önskar sig. I Värmdö säger sig de blå partipolarna vara mot men när det kommer till att handlingskraftigt driva frågan mot en avgiftsfinansiering, då röstar Värmdömoderaterna konstigt, mot igen).

En annan fråga vars hantering jag har svårt att begripa är beslutet att nu låta kommunen investera många miljoner kronor för att öka antalet nya platser inom grundskolan. I dagsläget har vi flera hundra platser över i kommunen. Vi har stora svarta budgethål för våra lokalkostnader. Elevantalet viker i jämförelse med prognos och inflyttningen till Värmdö har bromsats upp på ett dramatiskt sätt. Trots det ska miljonerna rulla i nya lokalinvesteringar som ingen objektivt kan hävda är nödvändiga.

Jag ställde frågor om detta ikväll. Jag frågade om de övervägt att använda de platser som redan finns i befintliga lokaler så att vi kan använda pengarna till andra viktiga saker.

Jag fick inga svar.

Kristdemokraten kommenterade iallafall situationen med att det är bekymmersamt om kommunen fattar beslut om nya kostnader som inte är nödvändiga när tuffa besparingar på det sociala området väntar.

Bekymmersamt, sa Bull.

Men allt rinner faktiskt av när jag senare på kvällen vandrar längs landsvägen i väntan på J som ska möta upp påväg ut mot svärfars lilla hus på Norra Värmdö. Ängarna är overkligt gröna, himlen likaledes blå och luften andas äntligen en varm mättnad som bara sommarkvällarna gör när det varit högsommarvärme på dagen.

Efter den engelske deckaren och därpå hyrfilmen Gomorra är det dags för det somrigaste. Jag tittar upp på den ljusa sommarhimlen där svalorna gjort det till en skön konst att dyka tvärt mot marken. Med tandborsten i munnen ute på altanen hör jag det. Brummet från ladugården en liten bit bort. Fläkten som torkar höet. Fläkten som viskar att den är här nu. Sommaren.

onsdag 17 juni 2009

Dags att packa ryggsäcken..

Ikväll ska vi nämligen ha fullmäktigemöte ute i skärgården.

Jag ser fram mot att höra utbildningsnämndens ordförande redovisa sin syn på de 40 miljoner kronor till skolan som utlovades i valrörelsen och som sedan upprepats i debatter 2007. Nu skriver dock ordförande Bondesson i sitt svar inför kvällens diskussion att han aldrig lovat några pengar. Trots att debatten (liksom alla debatter) där han säger att "pengarna kommer, du kan vara lugn.." finns inspelat på CD-skiva.

Barnen drabbas igen

Igår träffade vi i utbildningsnämnden alla förskolechefer och rektorer. Ilskan var stor hos förskolecheferna. Härom dagen hade de blivit informerade om att nya intagningsregler som ska träda ikraft redan nästa månad kommer få stora konsekvenser ekonomiskt. 

Förskolorna kommer få mindre pengar eftersom "pengen" per barn from. nu kommer utbetalas per dag istället för per månad. 

Regeländringen kanske principiellt är rimlig, jag kan inte värdera det innan alla för- och nackdelar redovisats. Men som det nu hanterats kommer de negativa effekterna bli påtagliga på ett sätt som jag inte tror att någon i (M)ajoriteten insåg när de tog beslutet. 

Vi var kritiska till förslaget eftersom det saknades konsekvensbeskrivningar.  Vi ville att ärendet skulle sändas på remiss för att få klarhet kring vilka effekterna blir. 

M-styret sa nej. Då föreslog vi att systemet iallafall inte skulle införas redan nu, till halvårsskiftet, utan först sex månader senare så att förskolorna skulle hinna anpassa sin organisation på ett klokt sätt. Men NEJ.

Det är galet att införa så stora förändringar under pågående verksamhetsår. Budgeten är lagd utifrån helt andra förutsättningar. Igår berättade förskolecheferna vad som nu händer. Flera av dem kommer att varsla personal för att få ihop budgeten. Personalen har ju uppsägningstid så först i september/oktober har de en "anpassad" personalstyrka efter ekonomin. Då är barngrupperna helt fulla men med mindre personal.. 

"Vinnare" är utbildningsnämndens budget som kommer att få en massa pengar över på skolpengskontot. Förlorarna är barnen i förskolorna som utöver de tuffa besparingarna i årets början nu förlorar sina fröknar. 

Jag tror inte (M)ajoriteten som fattade beslutet trots våra protester var medvetna om detta. Jag undrar om de gör det enda rätta nu; justerar misstaget snabbt, så att barnen inte drabbas. Jag har skrivit frågor till nämndens ordförande Peter Bondesson (FP) om det till kvällens sammanträde med kommunfullmäktige.

Förhoppningsvis får jag hans skriftliga svar redan på måndag i nästa vecka eftersom vi har ett extra möte med fullmäktige på tisdag. Ibland är det tur att det finns extra möten. Den här gången innebär det ju att förskolecheferna snabbt kan få besked om informationen de fått verkligen gäller.

Jag har förstått att en framträdande (M)ajoritetspolitiker under dagen kommenterat frågan med att beslutet måste rivas upp. Jag håller med om att det är det enda rimliga.

Sen hoppas jag att m-styret använder sommaren till att fundera över hur de ska förhindra alla dessa dåliga hastbeslut framöver. Mitt tips är att se över organisationsmodellen vi har för skolans område, både på tjänstemannasidan och politiskt. 

Nuvarande ordning är ineffektiv, förvirrande och konfliktskapande. Ofta dessutom odemokratisk eftersom frågor hamnar mellan stolarna och alla ställs inför fullbordat faktum.

Frågan om nedläggning av resursskolan skulle aldrig ha förts så långt om vi haft en ansvarig nämnd och förvaltning som hörde ihop. Många människor hade sluppit ångest i onödan och personal som nu kanske säger upp sig hos oss för att de hunnit söka andra tjänster hade funnits kvar. Dubbeldumt.

Så mitt tips till (M)ajoriteten är: lös dessa viktiga frågor istället för att ägna er åt sånt här.


måndag 15 juni 2009

Resursskolan räddad!


Ikväll är jag bara rakt igenom lycklig.

Så mycket ilska, frustration och hopplöshet som jag känt de senaste tre veckorna tror jag inte jag någonsin upplevt tidigare i mitt politiska engagemang. (M)ajoriteten har drivit en linje som på ett oacceptabelt sätt skulle drabba barnen och deras familjer som går i resursskolan.

Personaltätheten skulle minskas, kunniga och duktiga lärare och viktiga personer kring barnen har fått beskedet att de inte får komma tillbaka till sitt arbete i höst, de har varslats. Barn och föräldrar har fått lämna skolan för sommarlov med stor oro för vad som väntar till hösten.

Vi har stått brevid och känt en aldrig tidigare skådad maktlöshet. Allting har skett utan att några politiska beslut har fattas. Det finns så mycket att säga om hanteringen av denna fråga. Både vad gäller behandlingen av barnen och deras familjer, personalen inom resursskolan, medarbetare inom kommunen och alla de som försökt engagera sig i frågan.

Men just ikväll tänker jag inte skriva så mycket om alla missgrepp, om dåliga processer, obefintlig information och brist på politiska beslut. Ikväll tänker jag bara luta mig tillbaka i känslan av total frid.

Om det finns någon förälder som läser detta:

- Ni har min fulla respekt. Jag beundrar arbetet ni lagt ned på att förklara, ifrågasätta och diskutera. Kvällar, nätter och helger, trots den komplicerade vardag många lever med. Utan att tappa fattningen har ni sakligt och tydligt diskuterat med oss politiker trots att så mycket stått på spel för era familjer. Jag tror inte jag hade klarat det på samma sätt om jag varit i era kläder.


Jag ska strax vandra hem i den svala sommarnatten. Och krama familjen hårt när jag kommer hem. Det är semester snart. Så otroligt härligt.

lördag 13 juni 2009

Ords betydelse

Man kan se olika på ords begrepp, det är alldeles tydligt. Utbildningsnämndens ordförande har lagt ut texten om sin syn på frågan om resursskolans framtid och skolgången för de elever som idag går där.

I mailskörden den senaste veckan finns bland annat följande från Mamma J som hon skickat till oss politiker. Hon har tagit just ordförandens bloggtext som utgångspunkt och kommenterar den:

- Eleven är i fokus för de förändringar som nu genomförts i Värmdö.
Våra barn är de som kommer ha minst inflytande över sitt lärande och sin sociala situation.

- Stödpengen följer eleven och elevens behov – i stället för att ges till skolan.
Det låter vackert men i praktiken betyder det ingen valfrihet.

- Föräldrar, elev och rektor i samverkan får bättre möjligheter att välja hur resursen skall användas.
All makt ges nu åt rektor att förfoga över resurser och vi som föräldrar har inget att sätta emot om rektor tycker annorlunda.

- Resursskolan ges inte längre ett generellt ekonomiskt anslag utan är beroende av att rektorer, föräldrar och elever i samråd väljer just detta alternativ.
Ovanstående gäller även här. Om rektor anser sig inte ha råd spelar det ingen roll vad jag som förälder vill!

Ord har olika innebörd för olika människor. Eftersom det är stora förändringar som den politiska majoriteten vill genomföra för en utsatt grupp är det särskilt viktigt att processen i sig är inkluderande, ett poppis ord dessa dagar.

Nu har inte processen haft något av det inslaget. Inga möten har genomförts under våren och konsekvenserna upplevs orimliga för de som finns i verksamheten, eftersom det blir stora neddragningar i form av lärare och personal.

Om våren ägnats åt ett gemensamt arbete (en dialog mellan kommunens olika delar, beställaren/produktionen/rektorerna/politiker/föräldrar) så hade med största säkerhet förslaget sett helt annorlunda ut.

Hoppas vi tar chansen att göra jobbet på det viset framöver. Och att kvaliteten inte ruckas på under tiden.

En annan som skrivit om samma blogginlägg som ovan är centerbloggaren Stefan Mårtensson, länk.

Dialogmöte om resursskolan


Diskussionernas vågor har gått höga de senaste veckorna kring resursskolans framtid. (M)-styret driver frågan i riktningen mot en nedläggning såvitt jag kan tolka det, igår fick vi information om att en ny punkt på det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 23/6 bär rubriken "Nedläggning av resursskolan".


Jag vet dock att det är många också inom majoriteten som är uttalat kritiska till konsekvenserna av ett sådant beslut. Jag vet också att kritikerna finns i samtliga de fyra majoritetspartierna, fler i vissa och färre i andra. Och jag vet att det diskuteras alternativ.


Vår linje är klar, det som nu föreslås uppfyller inte kraven på kvalitet i verksamheten för eleverna som idag går i resursskolan. Kvaliteten MÅSTE vara garanterad. Därför kommer vi gå emot m-styrets förslag att lägga ned resursskolan.


När det första beslutet kring dessa frågor togs i december förra året beskrevs ambitionen att våren skulle vara en process där alla berörda var inblandade. Dialoger med föräldrar och personal var ett inslag som skulle finnas med. Trots detta har (m)ajoriteten inte i något skede tagit initiativ till att uppfylla beslutet. Vi har påmint och lagt förslag. Därför arrangeras nu, i trettonde timmen, efter vårt initiativ, ett "dialogmöte" imorgon söndag.


Är du intresserad? Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!


Mötet äger rum imorgon söndag 14/6 i Kommunhuset Skogsbos matsal mellan klockan 18-20!


lördag 6 juni 2009

Rösta!

Försöker komma ifatt med familjen efter intensiva dagar och veckor.

Så idag har jag bara en sak att säga:

Gå och rösta imorgon!fredag 5 juni 2009

Öppet brev från Cecilia

Jag har ju frekvent skrivit om resursskolan på sistone. På tisdag har vi det första sammanträdet som ska diskutera m-styrets förslag att lägga ned resursskolan, ett förslag som vi har kritiserat skarpt av många skäl.

Vi i utbildningsnämnden har fått ett Öppet brev från Cecilia som är mamma till ett av barnen som går i resursskolan. Hon adresserar ordföranden i utbildningsnämnden och vice ordföranden i produktionsstyrelsen efter deras debattartikel i denna veckas nummer av NVP och hon skriver så här:

Vart tog Resursskolan vägen? Ingen som vet, ingen som vet

Den 2 juni deklarerar Peter Bondesson, FP och Anders Bergman, FP på NVP debatt att Resursskolan finns kvar. Vi som har barn placerade i någon av Resursskolans enheter har dessvärre blivit smärtsamt medvetna om att så ej är fallet. Det skulle vara intressant att få veta exakt vad detta innebär för Bondesson och Bergman, för vi föräldrar får inte ekvationen att gå ihop.

Den senaste tiden har personal inom Resursskolan blivit informerade om att de ej kommer att ha sitt arbete kvar efter sommarlovet. Skolans rektor kommer att få gå, liksom skolans övriga administration. De av skolans elever, vilka är tillräckligt gamla att förstå mår i många fall mycket dåligt av den ovisshet ni politiker har orsakat. Förstå kanske egentligen är fel ordval i sammanhanget. För hur ska man egentligen kunna förstå? Detta totala vansinne! Kompetent personal riskerar sina arbeten och kommer i bästa fall att ersättas av, för uppdraget, okvalificerad personal.

I språkklassen, vilken ni hävdar ska få vara kvar, har konsekvenserna blivit omfattande. Språkklassen vänder sig till barn vilka har funktionshindret språkstörning. Flera elever i klassen har en grav språkstörning. Flera av barnen har dessutom ytterligare funktionshinder i kombination med sin språkstörning, exempelvis autistiska drag eller ADHD. I dagsläget arbetar en 1-5 lärare, en förskolelärare/specialpedagog, en talpedagog samt en logoped1 i klassen. Logopeden och talpedagogen delar i dagsläget på en heltidstjänst, dessa tjänster skulle behöva utökas, inte dras in.

Den 27/5 blev samtliga föräldrar i språkklassen personligt uppringda utav en representant för klassens arbetslag. Informationen vi fick var följande, all personal i klassen kommer att sägas upp, utom klassläraren. Spetskompetens försvinner. En av föräldrarna kontaktade Hemmestaskolans rektor Catharina Bråland för att höra på vilket sätt hon tänkte ersätta denna, för våra barn, ovärderliga kompetens. Svaret blev: med tre barnskötare. Personal med omfattande högskoleutbildning inklusive medicinskt utbildad personal riskerar således att ersättas med barnskötare. Barnskötare är en gymnasial utbildning.
Anledningen enligt rektorn är att pengarna inte räcker.

Men sa inte Peter Bondesson och Anders Bergman att man inte sparar på dessa barn?

Vi får inte ekvationen att gå ihop. Kan någon vara snäll och förklara?

Någon från UKÄ har emellertid hävdad att 1-5 läraren i språkklassen har logopedkompetens. Man baxnar. En logoped har en medicinsk utbildning om ca 4,5 – 5 år. En lärare har en pedagogisk examen. Menar UKÄ att klassens 1-5 lärare har erhållit logopedkompetens enkom genom att arbeta tillsammans med en logoped? Om så är fallet måste det väl rimligen innebära att vi föräldrar också har logopedkompetens… Eller att en sjuksköterska har läkarkompetens… Nej, det faller givetvis på sin egen orimlighet.

Detta börjar likna tjänstefel.

Men låt oss för en stund leka med tanken att klassens 1-5 lärare faktiskt har en logopedexamen utöver sin lärarexamen. Om detta skulle vara fallet, kan Bondesson, Bergman samt UKÄ vänligen tala om för oss hur det är möjligt att ge barnen individuell logopedbehandling flera gånger i veckan samt logopedträning i grupp samtidigt som övriga elever i klassen erhåller undervisning. Hur är den människan skapt som skulle kunna åstadkomma detta? Kan ni förklara? Vi förstår inte.

Vidare menar ni att eleven står i fokus för förändringarna inom kommunen. Föräldrar, elev och rektor ska samverka. Ni hävdar detta trots att så ej är fallet. Faktum är att rektorn i dagsläget kan välja att ”ta hem” en elev från Resursskolan för att istället placera eleven i hemskolan, trots att varken elev eller förälder vill detta. Även om det strider emot rekommendationer från medicinskt utbildad personal som i sina utredningar har fastställt att ett visst barn på grund av sitt funktionshinder behöver den placering vilken har kunnat erbjudas av Resursskolan. Elev och förälder är beroende av hemskolerektorns välvilja.

Alliansen talar ofta om valfrihet. Vi undrar, valfrihet för vem?

I Värmdö Kommun är valfrihet uppenbarligen villkorat med att eleven ej har något funktionshinder. Man gör således skillnad på folk och folk. Givetvis menar vi inte att man ska kunna välja att gå i Resursskolan om skäl ej föreligger, på samma sätt som man rimligen inte kan gå i en fotbollsklass om man inte kan spela fotboll, eller i musikklass om man ej är musikalisk. Visa oss den forskning som säger att alla barn kan inkluderas samt hur detta kan ske utan att det finns förutsättningar ute på skolorna.

Cecilia Lindberg, förälder till en elev i språkklassen, på uppdrag av övriga föräldrar i klassen.

torsdag 4 juni 2009

Inte som vilken kväll som helst


Jag är en sådan sucker för publikflörtande tilltag som detta..

Banne mig om inte vätan på kinden för en stund också utöver regnet bestod av lite sälta, en liten lyckotår. Patetiskt, säkert. Men alldeles fantastiskt.

Och att kvällens konsert inleddes med "Du ska inte tro det blir sommar.." på Nils Lofgrens dragspel i bästa gilletappning var förstås ett genidrag.. Bruce log åt jublet och vi tjöt ännu högre.

Ikväll!


Inga politiska möten ikväll. Inget kampanjande för att påminna folk att gå och rösta. Tar paus från politiken ikväll och beger mig till musikens land och Stadion.

Gympadojjor och varm olle. Och en mun som inte slutar le på hela kvällen!

onsdag 3 juni 2009

Tidvis


Tidvis, lyssnar jag på iPoden på promenaden hem från sena kvällssammanträden i den ljumma, aldrig helt mörka natten.

Tidvis, lyssnar jag på mannen som min syster hyllat i så många år men som jag själv just upptäckt.

Tidvis, lyssnar jag till "Tidvis".

Och Tidvis är jag bara lycklig över att leva ett rikt liv. Som nu.

Nån-annan-ism i full blom


Det är klart att man undrar hur det här, hänger ihop med det här. Artiklarna är alltså klippta ur samma tidning, dagens nummer av NVP.

Det vore enklare, hederligare och konstruktivare om alla berörda parter fick sitta ned tillsammans i en diskussion. Nu ägnar sig kommunens ledande politiker åt att leka viskleken varv efter varv (ni vet den när man sitter i en cirkel och den första som viskar till den andra säger citronpress och när den tolfte viskar till den trettonde så har det blivit fåntratt).

I frågan om resursskolan så refereras det till vad olika berörda säger och gör. Om det finns problem så är det ständigt den frånvarande parten som har fel. Är det ett möte mellan skoltjänstemän och politiker så gör rektorerna fel. Är det ett möte mellan rektorer och politiker så gör skoltjänstemännen fel och är det ett möte mellan skoltjänstemännen och rektorerna så gör politikerna fel.

Vi kan lägga med föräldrarna också i ekvationen så blir variationerna mångdubbelt fler. Det som är konstant är fenomenet att det är Någon Annans fel.

Men utbildningsnämndens ordförande verkade på tisdagskvällen inte hysa någon annan uppfattning än att följa den inslagna linjen, ingen resursskola kvar till hösten..

söndag 31 maj 2009

Valfrihet för vem..?

Ikväll var det hearing angående resursskolan.

Initiativet togs av den nystartade föräldraföreningen. Sally ledde mötet med säkert handlag.

Trots det fantastiska vädret ägnade många föräldrar och intresserade söndagskvällen med att ställa frågor och diskutera de förändringar som nu är förestående inom resursskolan.

Diskussionen kan summeras i några punkter:
-Kommunen har hanterat frågan på ett uselt vis när det handlar om information och kommunikation med de berörda föräldrarna. Flera exempel som förskräcker beskrevs under mötet.

-Några klara konsekvensbeskrivningar av nyordningen som m-styret planerar finns fortfarande inte att tillgå. Stora förändringar planeras men en samlad bild av hur situationen blir för eleverna och deras familjer finns inte framtaget.

-Beskeden om ekonomin är förvirrande. Utbildningsnämndens ordförande hävdar å ena sidan att den ekonomin är oförändrad. Samtidigt har det aviserats stora nedskärningar inom de sju resursgrupper som skolan omfattar.
En närvarande lärare beskrev hur det sk. c-stödet (den peng som beviljas "resursbarn" får) har ändrats under resans gång.
När beslutet om nytt fördelningssystem togs i december -08 var nivån 240.000:-/elev/läsår. Tre månader senare hade beloppet krympt till 180.000:-, för att nu vara nere i 156.000:-.

Tolv tjänster inom resursskolan har varslats. Om resurserna är desamma, varför gör man isåfall det?

Vems valfrihet
Det finns passager i resonemangen där jag konstatera att vi verkligen inte tycker lika. Det finns andra där vi ligger närmare varann. Och så finns det resonemang jag verkligen inte begriper. Ett av de mest konkreta är när diskussionen om valfrihet kommer på tapeten.

Utbildningsnämndens ordförande påpekar gång efter annan att det nya systemet ökar valfriheten. Jag förstår överhuvudtaget inte vad han menar.

Med nuvarande upplägg försvinner i praktiken flera av de grupper som tidigare funnits (antingen avvecklas de helt som grupp eller så förändras de på ett så genomgripande sätt att man inte längre kan hävda att den uppbär samma kvalitetsnivå som tidigare).

Istället för att resursskolan får pengarna för verksamheten går de nu till rektorerna bestämmer hur de vill använda desamma. Föräldrarna som vill fortsätta ha sina barn i den verksamhet som de haft fram till nu får välja på "särskild grupp" med sämre kvalitet än tidigare eller att gå i "vanlig klass" (för många är det en utopisk lösning). Det som föräldrarna vill efterfråga finns inte längre, den verksamheten försvann på vägen. Dessutom kan rektor själv bestämma om en plats ska köpas eller inte. Barnet kan tvingas till den lösning rektor bestämmer.

Det är inte utan att jag undrar om ordföranden har mött upp alla föräldrar för att med stolthet i rösten berätta att det valfriheten har ökat, inte för medborgarna men för ...rektorerna!

Kvällens bästa
Det var när Centerns representant redogjorde för att deras parti bestämt sig: de kommer inte medverka till en nyordning som innebär en försämring för barnen som går i resursskolan.

De distanserade sig från m-linjen och det kan förhoppningsvis leda till att vi nu i juni kan få till beslut som gör att eleverna får gå kvar i resursskolan tills dess att ett bättre alternativ föreligger. Och de som ska tycka att det blir bättre är barnen och deras familjer..!


Samtalsledare Sally Thornton (föräldraföreningen), Max Ljungberg (MP), Bertil Krakenberger (V), Helena Valentin (V), Annika Andersson Ribbing (S), Ulrik Lindgren (KD), Peter Bondesson (FP), Göran Jansson (M). Centerpartiet representerades av Henrik Paulsen som på bilden är skymd bakom Sally.

lördag 30 maj 2009

Resursskola, EU-val och pärltradition


..fast i omvänd ordning.

I det politiska livet träffar man ofta människor man imponeras och inspireras av. En av de nyliga bekantskaperna beskrev idag traditionen de har hemma. Vid middagen utser de Dagens pärla. Så jag tänker att det måste vi testa. Med start imorgon. Min pärla då är given, tack för idén Jessica.

Egentligen borde jag skrivit sida upp och sida ned om det stundande EU-valet. För det är viktigt. Så jag skriver nu med åtta dagar kvar till valet: GÅ OCH RÖSTA!

Det finns många kloka, ambitiösa, duktiga, drivande kandidater att välja bland om du vill personkryssa. Jag skulle vilja kryssa tre namn, Åsa, Ardalan och Evin. Det blir mitt jobb veckan framöver att faktiskt fatta ett beslut vem av dem det blir som får mitt. Klicka på namnen om du vill bekanta dig med mina favoritkandidater. Jag beundrar var och en av dem.

Skälet till att det blivit så lite EU-val här är att mycket av min vakna tid de senaste veckorna ägnats åt frågan om hur vi ska kunna rädda resursskolan i någon form och se till att barnen som idag går där inte blir behandlade som m-styret nu planerar. Jag har talat i telefonen i timmar, mailat, och träffat politikerkollegor över luncher och kaffekoppar för att försöka övertyga dem att vi måste stå på de barns och elevers sida som faktiskt är mest utsatta i vår kommun.

Imorgon är det debatt om resursskolans framtid. Föräldraföreningen arrangerar, platsen är Ösbyskolans matsal och tiden för det hela är klockan 18-19.30.

Så efter att ha uppvaktat fantastiska mödrar, mormödrar, farmödrar och svärmödrar på deras dag - visa att frågan är viktig och kom till debatten!

Vill du ha mer argument i resursskolefrågan - läs Malin som skrivit om det hela!