torsdag 27 september 2012

Demokrati

Äter knäckebröd med ost och dricker te. Rysk Earl Grey. Och summerar de senaste dagarna i tankarna.

Mycket kretsar kring frågan om den framtida organisationen för Värmdös skolor. Som jag skrev i tidigare postning idag så finns ett tjänstemannaförslag framtaget som bland annat innebär att Munkmoraskolan ska läggas ned och att Kyrkskolan minskas från en f-5-skola till en f-3-skola. Det väcker naturligtvis många synpunkter, kritik och frågor. Det väcker ilska och sorg. Det väcker engagemang.

Igår kväll genomfördes ett möte med ca 150 föräldrar på Kyrkskolan och ikväll ett möte med ca. 50 föräldrar i Munkmoraskolan. En snabb slutsats man kan dra efter de båda mötena är att demokrati är svårt. Dialog och kommunikation likaså. Jag har funderat mycket på hur man hanterar stora, svåra politiska frågor på bästa sätt. Dialog före ett förslag utarbetas? Under tiden? Eller när det finns ett färdigt förslag att diskutera? Mötesform? Rollfördelning? Ska tjänstemän vara med? Ska politiker "duellera" med sina åsikter eller ha "fredsmöten" och i första hand ta emot synpunkter?

Som sagt, demokrati är svårt. Men ack så viktigt.

I frågan om hur Värmdö ska organisera sin skola framöver har ett förslag utarbetats under ett antal månader. Det presenterades för utbildningsstyrelsen på ett extrainsatt möte förra tisdagen. Förslaget publicerades på kommunens hemsida torsdagen dessförinnan. Styrelsen har ambition att fatta beslut i ärendet på sitt nästa möte den 18:e oktober.

Dagarna efter publiceringen började föräldrar i Ängsvik höras av. Och ytterligare dagar senare även föräldrar från Munkmora. Många begav sig för att lyssna till utbildningsstyrelsens möte förra tisdagen, över 70 personer. Där fick inga utomstående yttra sig, de fick nöja sig med att lyssna på den diskussion som vi politiker runt bordet förde. Det stora intresset gjorde att utbildningsstyrelsen beslutade att två dialogmöten skulle hållas, så snabbt som möjligt.

Det är alltså dessa möten som genomförts igår och idag. Mail har skickats. Telefoner har gått varma. Många frågor har ställts, felaktigheter i utredningen har identifierats och brister har konstaterats, det finns behov av mer fakta i ärendet.

De närmaste dagarna kommer jag och mina s-kompisar försöka sammanfatta de frågeställningar som vi anser behöver kikas på. Min egen lista med frågor har vuxit för varje dag som gått den här veckan, trots att jag också hunnit efterforska svar på mellan varven. Jag ska försöka bena ut de som jag tycker är viktigast i detta forum de närmaste dagarna!

Nu ska jag ägna de sista vakna minutrarna åt att glädjas åt det faktum att det finns så många engagerade och kloka människor i vår kommun, som bryr sig om och kräver svar!

Det är demokrati det.

Inga kommentarer: