tisdag 3 mars 2009

U-sväng under galgen


Idag rapporterar båda lokaltidningarna att majoriteten med moderaterna i spetsen nu går ut och attackerar vår kampanj mot avgifter på Skurubron. Av artiklarna framkommer att alliansen nu anger att de alltid varit emot en kommunal finansiering och tycker detta är ett statligt ansvar.

Det får mig att undra.

1. Varför lät man då kommunen producera en annonsbilaga som delades ut med Nacka Värmdö Posten OCH DN(!) i vilken den moderate kommunstyrelseordföranden i Värmdö skakar hand med sin Nacka-kollega vid Skurubron och där bildtexten säger att de båda herrarna tycker att kommunerna måste bidra med finansieringen? (Detta trots att frågan inte diskuterats i någon politisk församling, än mindre något beslut fattats i frågan).

2. Varför framgår det av protokollet från Nacka kommun att deras arbetsutskott för kommunstyrelsen beslutat föreslå fullmäktige en avgift vid Skurubron? (Beslutet togs efter förslag från Erik Langby, moderaterna. (S) röstade mot förslaget).

"Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Nacka kommun tillsammans med Värmdö kommun och Vägverket ska verka för att en ny Skurubro kan byggas så snart som det planeringsmässigt är möjligt genom att kostnaderna för bron helt eller delvis avgiftsfinansieras."


3. Varför har Värmdös nya moderata kommunstyrelseordförande i artiklar nyligen hållit dörren öppen för avgifter eller kommunal medfinansiering?

4. Varifrån har uppdraget till vår kommuns tjänstemän att skriva fram förslag som innebär att en medfinansiering (genom broavgift) kommit om inte från majoriteten som styr? (Se protokollets sid. 34)

Om Värmdös moderater nu har bytt fot i frågan så välkomnar jag verkligen det. Men det blir lite löjligt när man försöker ge sken av att man alltid varit motståndare till en kommunal insats, den tidigare uppfattningen finns dokumenterad på så många ställen.

Det är att beklaga att moderaterna nu försatt Värmdö i en extremt dålig förhandlingssits visavi Vägverket genom att först låta förstå att en kommunal finansiering är möjlig, för att sedan, långt senare, ändra sig och hävda att detta är statens ansvar.

Namninsamlingen mot avgifter på Skurubron har nu fått mer än 3600 undertecknare. Vill du också skriva under finner du den här.

Inga kommentarer: