onsdag 16 juni 2010

Vill (m)an inte veta?


Utbildningsnämnden igårkväll; ärende om ny ersättningsmodell för familjedaghem.

Läser man papprena som sänts ut i förväg så framgår det att den kommunala verksamheten med familjedaghem kommer att få kraftigt försämrade förutsättningar och i värsta fall inte kommer finnas kvar som verksamhetsform.

Familjedaghem är det som förr kallades dagmamma (eller dagpappa). I kommunen finns idag 22 stycken. Sammanlagt går närmare 70 barn i denna omsorg.

Nu vill (m)ajoriteten införa pengsystem för verksamhetsformen. Man har föreslagit en nivå som innebär att den verksamhet som idag finns inte kan fortsätta enligt en konsekvensbeskrivning som tagits fram av kommunens Produktionsstyrelse.

Diskussion uppstår på mötet. Vi konstaterar att somliga av barnen som går hos dagmammor inte kan gå i vanliga förskolor. En del av medicinska skäl, andra av sociala. Sen finns det återigen andra som har valt dagmamma helt enkelt för att de tycker bäst om den omsorgsformen. Om nu pengsystem införs som omintetgör denna verksamhetsform, vad ska vi då erbjuda de barn som inte kan gå i vanlig förskola, frågar vi.

Till svar får vi att ju ingen säkert kan veta hur det kommer att gå. Dessutom är det bra att vi får en peng ifall någon vill vara privat dagmamma.

Jaha. Men om det värsta inträffar och konsekvensbeskrivningen som finns i våra handlingar slår in, vad gör vi då för de barn som inte kan gå i vanlig förskola?

Då föreslår en av ledamöterna att vi ska höja pengen i förhållande till det utskickade förslaget. 1,2 istället för 1,0 i ersättning (motsvarande kostnaden för ett heltidsbarn i förskolan).

Okej. Finns det någon konsekvensbeskrivning för den nivån? Vet vi att vi då säkerställer verksamheten?

Ingen svarar. Vi frågar; hur har ni kommit fram till den nivån?

En leda(m)ot tar sitt högra pekfinger, stoppar det i munnen och sticker sen upp det i vädret. "Vi hoppas det ska funka", är sedan kommentaren.

Varpå beslutet röstas igenom.

Så nu har vi ett pengsystem ifall någon skulle vilja privat dagmamma. Priset för "reformen" är möjligen att den befintliga verksamheten för 70 barn försvinner eller kraftigt försämras.

När beslut tas på slikt sätt är det inte lätt att vara en stolt demokrat.
(Vi var 6 av 13 som röstade emot).

1 kommentar:

Mats sa...

Borgerlig politik idag är ett experimentande. Man beslutar utan att ha tänkt igenom konsekevenserna. När sedan t.e.x. cancersjuka tvingas till arbetsförmedlingen eller ägare av ett enkelt litet fritidhus får betala en högre fastighetsskatt tvingas man backa och justera besluten.