torsdag 19 augusti 2010

Bruten överenskommelse


Jag tycker det är bra att alla politiska partier anstränger sig för att bli överens om ett gemensamt förhållningssätt när det är valtider och dags att kampanja. Jag har varit med i sex valrörelser i Värmdö i varierande grad. Ett obligatoriskt inslag har alltid varit överenskommelser om plats för valstugor, starttidpunkt för valaffischering samt samarbete kring polistillstånd etc. för arrangemang i kommunens olika centra. Det har varit okomplicerat.

Förra valet fungerade det allra mesta friktionsfritt. Sista två dygnen valde dock moderaterna att helt lämna de överenskommelser som fanns om platser för valaffischering. Kommunen bombades med plastaffischer. I efterskott bads om ursäkt för tilltaget.

Under våren har vår ordförande, Nils-Erik Särnbrink, varit drivande för att få fram överenskommelser för denna valrörelse. Vi tror att alla politiska partier tjänar på om medborgarna uppfattar att valkampanjen sköts professionellt mellan partierna och att den inte innebär nedskräpning och totaltapetsering av samhället med politiska budskap.

En överenskommelse finns sedan en tid tillbaka mellan de sju partierna i fullmäktige. Valaffischeringsstarten är överenskommen till söndagen den 22 augusti enligt det polistillstånd vi har fått kopia på.

Så döm om min förvåning när jag igår, onsdagen den 18:e vid lunchtid, såg en av kandidaterna le brett från en valaffisch vid infarten till Bullandö. Jag har lite svårt att tro att KD-kandidaten, som är en av deras i nuläget två fullmäktigeledamöter, inte är medveten om att han nu brutit den överenskommelse som tecknats av alla. Trist start på den lokala valrörelsen.

1 kommentar:

En Dolk som Spetsar frågorna sa...

Hej bloggen,
vad vill Du att jag skall skriva?
"Pacta sunt servanda" Avtal skola hållas och detta från alla parter i ett ingånget avtal.
Som Kristdemokrat känner jag stort för etik och moral, men är samtidigt medveten om att vi alla är människor med fel och brister.
Det hända är "bara" att beklaga.

Jan Dolk