lördag 13 februari 2010

Veckan som gick


Lördag -
Fest för finaste mor (ovan). Femtiotalet vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar, fack-kompisar osv. uppvaktade den finaste 60-åringen.

Platsen - Söderhallarna. Maten - godaste tänkbara, samarbete mellan de två matproffsen, min bror och min mor.

Jag och J salsade galet gärna till Duffys "Mercy".


Söndag -
Lite dagen efter. Men på eftermiddagen träffades vi i programgruppen och diskuterade äldrepolitiken och det som Inga-Lill och co. skrivit. Mycket bra! Sen hem och ladda inför en intensiv vecka..

Måndag -
Svår saknad efter dottern. Seminarium med Kommunstyrelsen kring Översiktsplanen. Delvis sega diskussioner, delvis fruktsamma. Symptomatiskt att vi talade om Möja i närmare två timmar och om Runmarö i två minuter.

Tisdag -
Utbildning i Uppsala på temat "Den hållbara staden". Fantastiska föredragshållare och seminarier. Bland annat på temat "Barnperspektivet i samhällsplanering - varför är det så svårt?". Användbara modeller presenterades som med lätthet skulle kunna användas i Värmdö och som skulle göra kommunen lite barnvänligare.. Dags att skriva en motion till kommunfullmäktige.

På kvällen anordnade vi utbildning i sociala medier för fullmäktigekandidaterna. Ett antal nya facebookare och bloggare blev resultatet! Bland annat Pär som måste läsas!


Onsdag -
Halvdag med den politiska ledningsgruppen för Centrala Gustavsberg. Nya riktlinjer för det fortsatta arbetet drogs upp och förslag till organisation presenterades av kommundirektören. Jag tror på modellen men är lite frustrerad över att veckorna går utan att vi kommer till skott med det som krävs för att få igång projektet.

Några timmars administrativ tid innan kvällens lååånga sammanträdespass vidtog. Kommunstyrelse med bl a en angelägen punkt på dagordningen, Grantomta. Återkommer i särskild ordning kring den!

Hemma vid midnatt, tämligen slut. Inte minst pga. de vansinniga vändningar som frågan om sporthallen i Grantomta inneburit. Så dumt. Men som sagt, mer om det i separat inlägg.

Torsdag -
Upp och iväg till Djurönäsets kursgård där kommunstyrelsens arbetsutskott under två dagar skulle diskutera problemen med kommunens styrsystem. Jag är glad att (m)ajoriteten accepterat kommundirektörens förslag att ta ett ordentligt grepp om problemen som kommunen har.

Tidigare har kritik mot organisationen skyfflats under mattan, "inga problem" har varit svaret. Nu fick vi dock prata om vad som inte fungerar och vad som krävs för att åstadkomma förändring. Stor eloge till de tjänstemän som förberett konferensen. Det blev en prestigelös och resonerande diskussion mellan alla inblandade - bra!


Fredag -
Diskussionerna fortsatte under förmiddagen på temat kommunens framtida organisation och funktion. Bra diskussioner även denna dag. Nu återstår bara det svåraste - att utkristallisera vilken väg vi nu ska välja där det i nuläget inte fungerar.

Tillbaka på kontoret efter lunch. Möte med Staffan, en av våra kloka nyinflyttare.

Lördag -
Längtat efter E hela dagen. Friluftat lite och sen skrivit texter till valprogrammet. Fick en rejäl gosdos på kvällskvisten när E äntligen kom hem igen! Nu känner jag mig hel. Och laddar för veckan som kommer!

Inga kommentarer: