torsdag 18 februari 2010

Idrottsting!

Gårdagkvällen tillbringades med tjugotalet föreningsledare från idrottens värld i Värmdö. Platsen för tinget var Ösbyskolans matsal och kvällens klo var en utredning som nyligen presenterats om Värmdös framtida behov av arenor och idrottsplatser.

Utredningen bygger på intervjuer med företrädare för olika föreningar liksom med kommunala tjänstemän och politiker. Tyvärr har inte någon inom oppositionen fått komma till tals. Jag tycker det är märkligt särskilt med tanke på att utredningen föreslår en tioårig(!) plan, som alltså ska spänna över majoriteter i tre val..


Jag läste utredningen i december och förvånades över att förslagen så lite bygger på de föreningar och anläggningar kommunen redan har. Sedan lång tid tillbaka har kommunen byggt upp centra för idrott i de olika kommundelarna.

Min uppfattning är att kommunen borde bygga vidare på de kluster som sedan länge grundats. Fördelarna är att många barn och ungdomar har nära till "sin" anläggning, man kan ta sig till och från utan långa transporter och beroende av skjuts från föräldrar många dagar i veckan. Det gynnar också social sammanhållning och ett levande närsamhälle.

Utredaren poängterar i sin utredning behovet att åstadkomma attitydförändringar i samhället. Barn måste stimuleras till mer lek, rörelse och idrott. I det perspektivet blir förslagen än mer märkliga. De anläggningar som föreslås skulle placeras långt från tät bebyggelse och i hög utsträckning vara beroende av transporter. De nya etableringarna skulle inte ha koppling till något av de befintliga idrottscentra som idag är nav för de stora geografiska idrottsföreningarna.


Flera av kommunens större anläggningar skulle med förslaget inte se någon utveckling/expansion alls sett på så lång sikt som tio år. Det känns inte realistiskt. Med den befolkningstillväxt som kommunen skissar skulle det bli akut brist på anläggningar inom bara några år. Upprördheten har varit stor hos föreningsledarna i diskussioner, både under gårdagskvällen och tidigare.

Om nya anläggningar adderas till redan befintliga kan positiva synergier åstadkommas. Dessutom kan mindre lyckade "samband" och "stadsmiljöer" helas. Det måste vara målsättningen när Värmdö planerar för kommande nyetableringar!

Efter diskussionerna med många av de närvarande ledarna igår känner jag mig än mer övertygad om att vi ska bygga vidare på det vi har, lokalt i varje kommundel.

Jag blir glad när jag hör och ser engagemanget hos så många drivande ledare som lägger ned ett enormt engagemang och många timmars ideellt arbete varje vecka. Vardagshjältar!