torsdag 26 november 2009

Debattsvar


Svaren som gavs i debatten på fullmäktige igår var följande;

BRUNNS SKOLAS UNDERSKOTT
Jag undrade ju om (m)ajoriteten i sitt budgetförslag för skolan kommer att beakta under underskottet för Brunn. Ordförande i nämnden svarade nekande. Han hänvisade till att det förslag som tjänstemännen framlagt inte hade tagit med frågan.

Detta förbryllar mig. Eftersom ordföranden så tydligt poängterade att förslaget var tjänstemännens och inte förankrat hos majoritetens politiker så förespeglas ju att det kan komma ett annat förslag.

Samtidigt påpekade han att majoritetsgruppen inte haft någon överläggning om sitt förslag ännu. De har planerat ett möte till imorgon, fredagen den 27 november.

Om det ska tolkas som att möjligheten då finns att ändå ta med Brunnsfrågan i sitt förslag eller inte förstod jag inte riktigt. Han argumenterade ju för ett nej i början av svaret.

Vi får definitivt besked inom några dagar. Den 1 december har utbildningsnämnden sitt sammanträde. Klockan 19.30 börjar diskussionen om budgeten på mötet som är öppet för allmänheten (Själva mötet startar klockan 18 med ett föredrag om hur Haninge arbetat med kvalitetsutveckling i skolan).


NYA HYRESRÄTTER
Kommunstyrelsens ordförande förklarade skälet till att inget hänt kring hyresrättsproduktionen med att det nu ska hållas ett möte på fredag. Han hade inte hunnit att kalla till ett möte under våren och försommaren. Sen hade han blivit sjuk.

Nu äter han dock Kan Jang och meddelade att det fungerade alldeles utmärkt. Han känner sig frisk och stark.

Jag försöker tolka det positivt. Som att det nu kommer läggas in en högre växel för att sätta fart på flera projekt som leder till att det snabbproduceras hyresrätter så att våra ungdomar har någonstans att flytta när det är dags att lämna boet. I dagsläget står 4000 personer i kö, en diger uppgift att lösa således.

Inga kommentarer: