torsdag 19 november 2009

Följetången om Brunns skolas underskott, del 4


Ikväll bjöd Värmdö kommun in sina medborgare att träffa förtroendevalda. Temat var utbildningsnämnden och ungdoms-, kultur- och fritidsnämndens frågor.

Ett stort antal föräldrar från Brunns skola hade hörsammat möjligheten att kunna komma och diskutera. De har nyligen informerats om att nya stora förändringar nu planeras på skolan. Det är återigen besparingar som tvingas fram pga. ett gammalt underskott och att skolpengen inte höjs.

Den minnesgode läsaren vet att det stormade kring denna fråga redan för ett år sedan. (Läs här, här och här om du vill ha en rekapitulation). Då lovade de politiskt ansvariga att sätta sig in i frågan och agera. Vissa av åtgärderna sköts upp. Nya besparingsförslag presenterades under våren och resulterade i att föräldrarådet tog initiativet till en hearing på Brunns skola den 20 april.

Kritiken och oron som kom fram på mötet var påtaglig. De tre högst ansvariga politikerna Lars-Erik Alversjö (M), Peter Bondesson (FP) och Anders Bergman (FP) lovade att ta med sig frågan om underskottet hem, kavla upp ärmarna och börja jobba med frågan morgonen efter och snarast återkomma. Återkopplingen skulle göras i god tid före terminsavslutningen.

Inget hände. Efter en dryg månad undrade vi i en fullmäktigedebatt var frågan tagit vägen. Den fanns inte för beredning någonstans, varken i kommunstyrelsen, produktionsstyrelsen eller utbildningsnämnden enligt respektive sekretariat.

På ett extra möte med Produktionsstyrelsen i mitten av juni redovisade rektor för skolan hur han planerat sin organisation inför hösten. Någon skarp hantering om "det gamla underskottet" var det inte tal om, än mindre något beslut.

Nu, ikväll, framgick det från föräldrarådets ordförande att de fortfarande väntade på den återkoppling som utlovades för exakt sju månader sedan.

Ansvaret för det uteblivna svaret skylldes på våra tjänstemän.

Under kvällens diskussion åtog sig återigen de ansvariga att diskutera och fundera över frågan. Ett antal rena osanningar fördes fram. Till exempel hävdades att

1. kommunen inte kan ta bort det gamla underskottet.
Hur var det isåfall möjligt att göra just det med skärgårdsskolans underskott härförleden? Här finns protokollet, sid. 16 och framåt.

2. frågan om underskottet behandlats i produktionsstyrelsen.
En sanning med modifikation (se ovan). Här finns protokollet, sid. 3 handlar om Brunnsfrågan.

3. skolundervisningspengen varit under genomsnittet också under förra mandatperioden
2006 låg Värmdö på plats 2 av 26, 2008 låg vi på plats 26 av 26 i länet, enligt Skolverkets statistik. Man ska också betänka att (m)ajoriteten efter 2008 fattat ytterligare besparingsbeslut för 2009 och 2010. Klyftan i nedanstående graf är ännu större nu och kommer öka ännu mer under 2010 om inte nya beslut fattas. Länk till Skolverkets kommunredovisning.


4. förslagen om ny organisation för Brunns skola är nyheter som man inte känt till
Rektor redovisade detta för nämnden i samband med sammanträdet där Våga visa-rapporten behandlas för endast ett par veckor sedan. Länk till protokoll. Sid. 4 handlar om Våga visa-rapporten, sid. 13 och 14 om avslaget på vår begäran om pengar till skolan ur de 28 miljonerna.

Dessutom anfördes att man inte kan använda de 28 miljoner som regeringen aviserat eftersom kommunen ännu inte fått pengarna. Då undrar jag: hur kan vi isåfall använda alla de andra miljonerna i statsbidrag som vi i budgeten finansierar våra verksamheter med, de har vi väl inte heller fått till vårt konto redan?

I samband med att det i mitten av september stod klart att regeringen tillför kommunerna ytterligare statsbidrag (28 miljoner för Värmdö) för att mildra effekterna av lågkonjunkten och de därmed minskade skatteintäkterna, föreslog vi att 10 miljoner av dessa skulle tillföras skolan för att undvika ytterligare besparingar. Skolpengen har krympts tre år i rad och de negativa effekterna syns nu tydligt i skolorna.

Företrädare från alliansen framförde att de 28 miljonerna kommit sent, man hade inte hunnit "bearbeta" dem och de skulle temporärt läggas i "resultatposten".


Värmdö var 2008 sämst i länet när det gäller skolundervisningspeng och näst sämst när det gäller såväl lärartäthet och behörighet bland lärarna. Denna statistik redovisades dagen efter kommunfullmäktiges budgetdebatt.

Vår partigrupp skrev därför en skrivelse till utbildningnämnden i oktober där vi redovisade den senaste statistiken och hemställde om medel ur "resultatposten" för att undvika nya besparingar och avsked av ytterligare 30-35 lärare.

Detta sa (m)ajoriteten nej till på mötet i november, samma möte som behandlade "Våga visa-rapporten" för Brunns skola.


Föräldrarna avkrävde ikväll (m)ajoritetens företrädare besked. Det de fick var i alla fall besked om när de ska kunna få besked. Det ska levereras inom en vecka. Sen ska vi fortsätta diskussionen i ett nytt möte lovades föräldrarna.

Utbildningsnämnden fattar beslut om sin detaljbudget för nästa år, 2010, på tisdag om tolv dagar, dvs. den 1 december. Ska vi våga hoppas att mötet med föräldrarna planeras in före nämndsammanträdet så att budgetbeslutet kan beakta Brunns-frågan?

NU är det faktiskt dags att sluta stoppa huvudet i sanden och hoppas att problemen ska försvinna av sig själv.

Återstår att se om (m)ajoriteten ser dagens diskussion som en möjlighet att justera de tidigare dåliga besluten. De har haft sedan mitten av september på sig att fundera över de nya 28 miljonerna och sju månader att analysera det gamla underskottet för Brunn. Nu borde de väl kunna komma loss med klara besked?!Bilden är tagen av Ingmar Wahrenberg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för att du redovisar så utförligt och bra. Nu har vi mycket fakta till nästa möte med Bondesson.


/En orolig men kamplysten mamma på Ingarö