torsdag 15 januari 2009

Ljung istället för gran

Idag var det egentligen dags att dansa ut granen. (Ja, egentligen var det väl redan igår men då blev det inte av..)
Men istället för grandans blev det Ljungsnack ikväll. På kvällens kommunstyrelse, det första för året, fördes flera viktiga diskussioner. Framför allt den som handlar om nya vårdboendet Ljung och vilka som ska ges möjlighet att driva verksamheten där. M-styret har valt att förvägra de som nu driver verksamheten, den på Hemmestahöjden som ska flytta in i de nya lokalerna, att få vara med och konkurrera.

-Nej, de får inte lägga anbud. Det måste vara en privat anordnare.
Säger m-företrädarna.

På kvällens möte blev det återigen tydligt att detta ställningstagande ingalunda är enigt inom alliansen. Centerns företrädare lade ned sin röst (och argumenterade kritiskt mot diskrimineringen) och kd-representanten jävade ut sig och deltog följaktligen inte i beslutet.

Under diskussionens gång blev det åter tydligt att argumenten för denna hantering tryter.

Mångfald och kvalitet sägs vara målet. Det rimmar märkligt dåligt med hanteringen. Kvaliteten kan inte seriöst sägas vara i fokus om inte den leverantör som fått högsta betyget får vara med och lägga anbud i konkurrens (vilket den alltså inte får, dvs. kommunen, som toppar i en utvärdering socialstyrelsen gjort).

Det blir krystat när var och en av moderater och folkpartister vid bordet säger att "i framtiden ska alla få vara med". Då ska det vara REN konkurrens. Och att det kanske egentligen vore ännu bättre om man fick en anordnare som varken var privat eller offentlig utan representerade den sociala ekonomin, i form av ex. ett kooperativ. Då skulle kommunen få tre olika upplåtelsetyper istället för två.

Jag undrar om sista ordet är sagt i denna fråga.

Inga kommentarer: