torsdag 22 januari 2009

Välkommet besked från Folkpartiet

Läser på den lokala fp-ordförandens blogg att Folkpartiet i Värmdö nu satt ned foten i Skurubro-frågan. Synnerligen välkommet, särskilt som beskedet ligger i linje med den ståndpunkt vi hävdat under hela mandatperioden. Det är inte rimligt att Värmdöborna ska betala en ny Skurubro på kommunskattesedeln eller via en broavgift.

Det är den enda förbindelsen ut från Värmdölandet om man inte vill åka färja och måste vara statens ansvar att lösa att det finns en fungerande väglösning! Värmdöborna betalar liksom alla andra svenskar pengar till staten via statsskatten för att Vägverket ska göra just detta, bygga vägar och broar.

Dessvärre lever nu statsmakterna i tron att Värmdö kommun tycker det är okej att betala detta själva efter en dialog som varit mellan den moderate kommunstyrelseordföranden och regeringens representanter. Han förespeglade nämligen detta. Trots att frågan aldrig diskuterats i demokratiska församlingar, än mindre fattats beslut ikring.

Det väntar således tuffa månaders arbete nu, för att få de statliga motparterna att förstå att de måste lösa finansieringen själva. Välkommen Folkpartiet att hjälpa till i arbetet för att reda upp situationen som er allians försatt kommunen i. Alla krafter kommer behövas.

Inga kommentarer: