onsdag 28 januari 2009

Dubbelspel?


Det börjar dra ihop sig när det gäller frågan om Skurubrons framtid. Vi har envetet hävdat att detta är en viktig fråga som måste lösas. Lika envetet har vi framfört att detta är ett statligt ansvar. Vägverkets, närmare bestämt.

Förre ks-ordföranden som nu tvingats avgå, skrev dock brev till regeringens företrädare i dessa frågor och meddelade att Värmdö kommun var berett att stå för delar av kostnaden att bygga en ny bro. Trots att frågan aldrig diskuterats i politiska sammanhang, än mindre några beslut i denna riktning fattats. Se tidigare bloggpost här.

När vi - i skarpa ordalag - ifrågasatte detta, meddelade han att frågan skulle prövas politiskt "senare". Under tiden skrevs det in i den sk. förhandlingsmannens slutmaterial att Värmdö ställde sig positiva till att betala.

Nu ska vi äntligen få frågan politiskt behandlad/beslutad. Idag ställde vi frågan till nya ks-ordföranden och frågade om han anser att Värmdö ska betala bron som ligger i Nacka. Skälet till frågan var att vi igår häpnadsväckande återigen fick höra att Värmdös officiella linje i frågan är att kommunen vill vara med och betala. Det var när Nackas kommunstyrelses arbetsutskott skulle behandla frågan som Värmdös inställning redovisades. Till stöd för informationen fanns dokument från vår kommun.

Våra partikompisar hörde av sig och undrade om det verkligen var sant. Även de är kritiska till att bron ska betalas med avgifter från Nackas (och Värmdös) invånare. Vi sa som det var: frågan har inte diskuterats och några beslut har inte fattats. Igårkväll skrev vi, maa. telefonsamtalet från Nacka, en sk. fråga till kvällens möte, som vi lämnade in för att få svar av vår egen ks-ordförande på kvällens möte.

Idag på eftermiddagen damp handlingarna ned inför vårt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Där finns ett ärende som handlar just om detta. I tjänsteskrivelsen föreslås att Värmdö ska ställa sig positivt till lösningen som innebär att Värmdöborna betalar bron genom en broavgift.

När den sk. frågan ikväll besvarades av nye ks-ordföranden meddelade han att han och alliansen, i likhet med linjen vi drivit, anser att Vägverket ska stå för finansieringen.

Det reser ju ett antal följdfrågor: Hur kommer det sig då att Nackas KSAU på sitt bord igår hade en skrivelse som meddelade något helt annat? Och varför får vi ett tjänstemannaförslag till kommande måndags möte i vårt eget KSAU som innebär att Värmdö ska betala?

Antingen pågår ett medvetet dubbelspel eller så har inte m-styret kontroll på tjänstemannaorganisationen som skriver förslag och skrivelser som inte ligger i linje med majoritetens viljeriktning. Två alternativ som bägge innebär att kommunen har problem.

Mötet på måndag kanske kan ge en indikation om vilket av dem det är.


Vid kvällens fullmäktigemöte fick vi annars några välkomna besked. Nye ks-ordföranden lovade bland annat att Kustplanen ska antas nu under första kvartalet år 2009. Dessutom utlovades krafttag i frågan om SLs zonindelning som drabbar Värmdöborna som vill resa inom kommunen på ett orättvist sätt i jämförelse med hur det ser ut i andra länskommuner. Nu ska vi kunna få motsvarande lösning som på andra håll.

Hoppas att han kan leva upp till kvällens löften!

Inga kommentarer: