torsdag 28 maj 2009

"Vet han inte eller ljuger han?"


Rubrikens fråga hänför sig till gårdagkvällens debatt mellan mig och skolkommunalrådet i kommunen.

Vi har fått mail, telefonsamtal och suttit i möten med föräldrar som beskriver om nedmonteringen av den resursskola som väntar där de har sina barn.

Ändå står ansvarig politiker Bondesson i talarstolen och säger att "det kommer fortsätta som förut". Har han inte hört? Inte förstått?

Två mammor som suttit och lyssnat förklarar beskeden de fått. Talklassen där deras barn går kommer INTE att fortsätta som förut. I dagsläget har de en lärare (tillika arbetslagsledare), en talpedagog, en specialpedagog och en logoped. Beskeden som gäller är att de tre senare talpedagogen-specialpedagogen-logopeden inte har några tjänster att komma tillbaka till i höst. De ska ersättas av billigare barnskötare. Och själva "talet" i talklassen försvinner.

Alternativet för eleverna är att söka sig till S:t Örjan som är specialiserade på just talproblematik. Där kostar en plats ca. 550 000:-/år. Tillkommer gör kostnader för skolskjuts. Barnen som idag går i talklassen trivs och upplever att de får professionell hjälp. Med förändringarna som aviseras kommer "efterfrågan" att drastiskt minska eller tom. helt försvinna. Konsekvensen blir långa resor. Dyra platser. Och inte ett dugg av inkludering, som var den bärande tanken från m-styret när detta sjösattes.

Och i talarstolen står ansvarig politiker och säger att bara kvaliteten är tillräckligt bra så kommer det finnas en efterfrågan och då fortsätter allt som förut..

1 kommentar:

jessie72 sa...

Annika, du är min och Linns ängel :O)//J