söndag 31 maj 2009

Valfrihet för vem..?

Ikväll var det hearing angående resursskolan.

Initiativet togs av den nystartade föräldraföreningen. Sally ledde mötet med säkert handlag.

Trots det fantastiska vädret ägnade många föräldrar och intresserade söndagskvällen med att ställa frågor och diskutera de förändringar som nu är förestående inom resursskolan.

Diskussionen kan summeras i några punkter:
-Kommunen har hanterat frågan på ett uselt vis när det handlar om information och kommunikation med de berörda föräldrarna. Flera exempel som förskräcker beskrevs under mötet.

-Några klara konsekvensbeskrivningar av nyordningen som m-styret planerar finns fortfarande inte att tillgå. Stora förändringar planeras men en samlad bild av hur situationen blir för eleverna och deras familjer finns inte framtaget.

-Beskeden om ekonomin är förvirrande. Utbildningsnämndens ordförande hävdar å ena sidan att den ekonomin är oförändrad. Samtidigt har det aviserats stora nedskärningar inom de sju resursgrupper som skolan omfattar.
En närvarande lärare beskrev hur det sk. c-stödet (den peng som beviljas "resursbarn" får) har ändrats under resans gång.
När beslutet om nytt fördelningssystem togs i december -08 var nivån 240.000:-/elev/läsår. Tre månader senare hade beloppet krympt till 180.000:-, för att nu vara nere i 156.000:-.

Tolv tjänster inom resursskolan har varslats. Om resurserna är desamma, varför gör man isåfall det?

Vems valfrihet
Det finns passager i resonemangen där jag konstatera att vi verkligen inte tycker lika. Det finns andra där vi ligger närmare varann. Och så finns det resonemang jag verkligen inte begriper. Ett av de mest konkreta är när diskussionen om valfrihet kommer på tapeten.

Utbildningsnämndens ordförande påpekar gång efter annan att det nya systemet ökar valfriheten. Jag förstår överhuvudtaget inte vad han menar.

Med nuvarande upplägg försvinner i praktiken flera av de grupper som tidigare funnits (antingen avvecklas de helt som grupp eller så förändras de på ett så genomgripande sätt att man inte längre kan hävda att den uppbär samma kvalitetsnivå som tidigare).

Istället för att resursskolan får pengarna för verksamheten går de nu till rektorerna bestämmer hur de vill använda desamma. Föräldrarna som vill fortsätta ha sina barn i den verksamhet som de haft fram till nu får välja på "särskild grupp" med sämre kvalitet än tidigare eller att gå i "vanlig klass" (för många är det en utopisk lösning). Det som föräldrarna vill efterfråga finns inte längre, den verksamheten försvann på vägen. Dessutom kan rektor själv bestämma om en plats ska köpas eller inte. Barnet kan tvingas till den lösning rektor bestämmer.

Det är inte utan att jag undrar om ordföranden har mött upp alla föräldrar för att med stolthet i rösten berätta att det valfriheten har ökat, inte för medborgarna men för ...rektorerna!

Kvällens bästa
Det var när Centerns representant redogjorde för att deras parti bestämt sig: de kommer inte medverka till en nyordning som innebär en försämring för barnen som går i resursskolan.

De distanserade sig från m-linjen och det kan förhoppningsvis leda till att vi nu i juni kan få till beslut som gör att eleverna får gå kvar i resursskolan tills dess att ett bättre alternativ föreligger. Och de som ska tycka att det blir bättre är barnen och deras familjer..!


Samtalsledare Sally Thornton (föräldraföreningen), Max Ljungberg (MP), Bertil Krakenberger (V), Helena Valentin (V), Annika Andersson Ribbing (S), Ulrik Lindgren (KD), Peter Bondesson (FP), Göran Jansson (M). Centerpartiet representerades av Henrik Paulsen som på bilden är skymd bakom Sally.

3 kommentarer:

mattias sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
mattias sa...

Vad glad jag är för ditt engagemang Annika, vilken underbar blogg. Tack för att du fajtas för individen... Nu håller jag tummarna att Peter Bondesson är den som nu kommer att aviseras som övertalig istället för mig...

Mattias sa...

Vi är 12 anställda inom resursskolan som fick beskedet den 28 maj att vi är övertaliga till hösten.

Det kommer inte alls att fortsätta som förut, som Peter Bondesson påstår.

En riktigt dålig lärare fick mig att vilja bli lärare.
En riktigt dålig politiker kommer få mig att engagera mig politiskt, det är enda fördelen med Peter Bondesson.

Mattias