torsdag 21 maj 2009

Resursskolan hotad


Det blev en lång bloggpaus. Dygnet räckte helt enkelt inte till och timmarna i sängen blev för få. Prioritering blev nödvändig och bloggen var en av de saker som fick hamna på undantag.

Nu är jag tillbaka, laddad och motiverad. Och arg.

Värmdö står inför beslut att lägga ned kommunens resurskola. NVP rapporterar här, här och här.

Vad det handlar om:

Kommunen har under de senaste två åren utrett frågan om framtida organisation och syn på hur vi ska ta hand om det som brukar kallas "barn i behov av särskilt stöd".

I höstas presenterades tillslut en utredning med vidhängande förslag.

Låt mig börja med att säga att samtliga partier har uttryckt sitt stöd för mycket av tankarna bakom förslaget. Det finns en önskan att fler barn ska få mer hjälp i den "vanliga" hemmaskolan så att en placering någon annan stans inte ska vara nödvändig. Det hänvisas till forskning som säger att barn som kunnat gå kvar i den "vanliga" skolan lyckas bättre än de som går i "särlösningar". Jag har inga skäl att betvivla det.

Men för att det ska fungera krävs att alla grundskolor har motsvarande kompetensnivå som idag finns samlad på ett ställe. Inom resursskolan. Rektorerna som är skolornas ytterst ansvariga måste bygga upp nya kompentenser på sina skolor. Det kräver resurser och tid.

Vi har velat säkerställa att det nya systemet inte drabbar barnen som idag går i resursskolan. För många av dem har vägen varit lång att finna en fungerande tillvaro, det är inte rimligt att de ska ryckas upp ur sin skolmiljö för att kommunen vill åstadkomma en nyordning för framtiden. Vi har krävt konsekvensbeskrivningar och en rimlig tidsplan för genomförandet. Det har vi inte fått. (Vill du veta mer om hur vi resonerat - läs protokollen för sammanträdena då besluten fattades, här och här, sid 4-5).

Vi och centerns representant i nämnden har varit oroliga för de aktuella barnens framtida villkor. Vi fick gemensamt igenom kravet att frågan skulle återrapporteras två gånger under våren för att säkerställa att de, barnen i den nuvarande resursskolan, inte skulle komma i kläm. Någon sådan återrapportering har inte givits.

Föräldrarna har förtvivlat uppvaktat oss. De har fått besked kring förutsättningarna för sina barn inför hösten. Några av dem blir utkastade från sin resursgrupp som inte kommer finnas kvar och är hänvisade till sin "gamla" skola. Andra erbjuds gå kvar i en verksamhet som får dramatiskt minskade resurser och som inte kommer kunna hålla tillnärmelsevis samma kvalitet som tidigare.

Vi lyckades förra onsdagen på kommunstyrelsen få gehör för förslaget att tillföra stödverksamheten i utbildningsnämnden 4 miljoner kronor ur den sk. "volymreserven" i kommunen. Vår målsättning är att dessa medel ska kunna användas för att säkra de nuvarande elevernas fortsatta skolgång.

Jag är besviken på (m)ajoritetens sätt att hantera denna fråga.

De har lovat återkomma till nämnden med konsekvensbeskrivningar, för att garantera att ingen elev drabbas - det har de inte gjort.

De har bokat tid med oss och föräldrarådet förra måndagen (den enda tiden nämndens ordförande kunde) - de dök inte upp.

Nu när effekterna redovisas så skyller de ifrån sig.

(M)ajoriteten har skapat ett styrsystem som verkar gjort för att gömma sig och skylla på andra istället för att ta politiskt ansvar. Jag påstår att om Värmdö haft en "vanlig" nämnd för utbildningsfrågorna så hade detta som nu händer aldrig hänt. Då hade politikerna haft en klar inblick i vad som höll på att ske redan tidigare i våras.

Barnen hade inte kommit kläm.

Medan den centrala organisationen sväller och växer för att m-styret experimenterar så tvingas barn och deras familjer till en orimlig verklighet. Det skäms jag över.

Vill du protestera så finns det många sätt:
1. skriv på föräldrarådets namninsamling

2. skicka en insändare till Nacka Värmdö Posten eller Mitt i Värmdö

3. kom och lyssna på onsdagens fullmäktigedebatt mellan klockan 18-19 i Gustavsbergsteatern när vi ställer frågor till de ansvariga

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Annika! Kul att du är tillbaka. Jag har saknat dina välskrivna kommentarer om Värmdöpolitiken. Enligt skollagen har alla barn rätt till en fullgod utbildning och det gäller även barn med särskilda behov. Om kommunen inte klarar detta bör de drabbade anmäla kommunen till Skolverket.
Hälsningar Hans O J

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej Hans!
Tack för uppmuntran!

Jag hoppas vi slipper anmälningar till Skolverket. Min förhoppning är nämligen att (m)ajoriteten tänker om och skonar barnen som nu riskeras bli utkastade från sin skola.

Hoppas vi ses i etern framöver!

Janne Pettersson sa...

Det heter rimligtvis "resursskola", inte "resurskola"? Hälsn från din favorit-Messerschmitt och välkommen tillbaka till bloggen!

Annika Andersson Ribbing sa...

Justerat - såklart!
Kram till dig också, snart ses vi på Stadion!Annika