torsdag 24 april 2008

Att bygga klokt


...kan vara svårt.

De senaste veckorna har mycket kretsat kring Grantomta.

Grantomta är ett litet område i Vik på Värmdö där kommunen äger mark. Idag finns där en liten förskola och en liten skola. Nu planeras för en ny förskola, ett stort skolkök och matsal för en befintlig skola och en sporthall.

I ärendets hantering fram till dags dato har det mesta som kunnat hanteras galet gjorts just det.

1. Byggnaderna är placerade i strid med planbeskrivningen som hör till detaljplanen.
2. Förskolan har inte projekterats tillsammans med den blivande hyresgästen (Grantomta Montessori) trots beslut om det.
3. Kommunen har tagit in anbud på bygget som måste besvaras senast den 30 april trots att det saknas bygglov för etableringen.
4. Vägverket som ska bygga ny väglösning, vilket är en förutsättning för att något alls ska kunna etableras på Grantomta, har inte längre möjlighet att bygga den gångtunnel man önskar, vilket äventyrar hela vägprojektet. Skälet till att gångtunneln inte kan komma till stånd är att samma kommunledning chansat med att bevilja bygglov på området mittemot Grantomta, trots att det inte var i överensstämmelse med gällande plan. Det beslutet överklagades och de klagande fick rätt..

Prestige och "vet-bäst-attityd" har präglat processen hittills vid samtliga möten utom ett som hölls igår.

Nu ikväll håller alliansen medlemsmöte för att bestämma sin inställning inför måndagens extrainkallade kommunstyrelse som ska avgöra frågan.

Det är min starka förhoppning att de ska sluta gambla med skattemedel. Att de inte ska chansa och försöka gena en igen, till på köpet för att få till stånd en dålig lösning som ingen vill ha. Med stor risk för nya byggstilleståndskostnader när närboende överklagar.

Om de går vidare och fullföljer den upphandling som nu finns för antagande, kommer med största sannolikhet hela projektet försenas rejält. Mer än om vi nu, i det här läget, justerar förslaget och går ut på ny upphandling för en annan, bättre lokallösning.

107 miljoner kronor är en stor investering. Låt oss använda dessa skattemedel förnuftigt och inte i en illa genomtänkt lösning.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Varför är det ingen som pratar om hur det ska se ut? Jag tycker det är väldigt konstigt. Låt gå för att det behövs mer dagis osv. men kan inte kommunen ta hjälp av proffs när det gäller utseendet, det ser nästan parodiskt fult ut, det som nu presenterats..

Värmdöbo

swiss Re sa...

KS kan väl åka till Barcelona och låta sig inspireras av Gaudis La Sagrada Familia, ett bygge som aldrig slutförs, men som alltid lockar nya turister.

Grantomta som Mälardalens Katalan.