måndag 7 april 2008

Ett litet, litet steg


För er som är intresserade av Grantomta/Vik/Ljung-frågan finns det mycket att berätta och fundera kring framöver.

Kommunens sätt att kommunicera och skapa processer där medborgare känner sig respekterade och lyssnade till har stora brister. Det har jag skrivit tidigare. I den här frågan syns bristerna i blixtbelysning.

Vid styrelsemötet för kommunens fastighetsbolag i förmiddags konstaterades från alla politiska företrädare att det nu måste till krafttag för att försöka lösa det som annars blir ett totalhaveri.

Vi från vår sida, har efterlyst att det beslut som togs redan i januari måste verkställas, dvs. ett möte med de närboende ska hållas. Avsikten med mötet ska inte vara att dunka igenom det som är kommunens förslag till lösning utan istället med öppet sinne problematisera och analysera olika förslag till lösningar och fördelar och nackdelar med vart och ett av dem.

Det skulle kunna vara ett litet, litet första steg att försöka reparera förtroendet för kommunens ledning och faktiskt också komma en liten bit närmare det som skulle kunna bli en så bra lösning som möjligt. Också för de som i nuläget är missnöjda.

Denna fråga kommer med stor sannolikhet bli en följetång liknande den om gymnasiefrågan..


Något helt annat; läs PC Jersilds kolumn i DN i helgen. I England ägnar de sig fortfarande åt att adla folk de tycker är något alldeles extra.. Från och med nu är PC Jersild i min värld Sir PC..!

Min kompis Janne kan gärna också få en titel, även om jag gissar att han skulle tacka nej. Han skriver så klokt på samma tema.

Inga kommentarer: