måndag 7 april 2008

Grantomtasoppa

Grantomta ligger i Viksområdet på Värmdö. Där är det tänkt att kommunen ska bygga en ny förskola, en matsal som ska serva den nya förskolan och skolan som ligger intill sedan tidigare. Därtill ska också en sporthall byggas.

I förra veckans debatt var känslorna starka kring hur bygget nu är tänkt att gestaltas. Det var länge sedan fullmäktige hade så många åhörare. Vi blev tagna på sängen kring det faktum att m-styret nu bytt plats på de förskolan och sporthallen, en inte oväsentlig skillnad för området, både visuellt men också praktiskt, ex. trafikförsörjningen för området blir en annan.

I debatten hänvisade m-företrädaren till planprocessen och tidigare beslut. De har vi granskat nu över helgen. I dessa framgår INTE att lösningen ska se ut som nu föreslås, TVÄRTOM. I antagandebeslutet står det tvärtom.

Vi ska upplysa de som styr om detta när vi om en kvart ska börja det akutinkallade styrelsemötet i kommunens fastighetsbolag. Jag återkommer med en rapport om hur det gick!

Inga kommentarer: