onsdag 3 juni 2009

Nån-annan-ism i full blom


Det är klart att man undrar hur det här, hänger ihop med det här. Artiklarna är alltså klippta ur samma tidning, dagens nummer av NVP.

Det vore enklare, hederligare och konstruktivare om alla berörda parter fick sitta ned tillsammans i en diskussion. Nu ägnar sig kommunens ledande politiker åt att leka viskleken varv efter varv (ni vet den när man sitter i en cirkel och den första som viskar till den andra säger citronpress och när den tolfte viskar till den trettonde så har det blivit fåntratt).

I frågan om resursskolan så refereras det till vad olika berörda säger och gör. Om det finns problem så är det ständigt den frånvarande parten som har fel. Är det ett möte mellan skoltjänstemän och politiker så gör rektorerna fel. Är det ett möte mellan rektorer och politiker så gör skoltjänstemännen fel och är det ett möte mellan skoltjänstemännen och rektorerna så gör politikerna fel.

Vi kan lägga med föräldrarna också i ekvationen så blir variationerna mångdubbelt fler. Det som är konstant är fenomenet att det är Någon Annans fel.

Men utbildningsnämndens ordförande verkade på tisdagskvällen inte hysa någon annan uppfattning än att följa den inslagna linjen, ingen resursskola kvar till hösten..

Inga kommentarer: