lördag 13 juni 2009

Ords betydelse

Man kan se olika på ords begrepp, det är alldeles tydligt. Utbildningsnämndens ordförande har lagt ut texten om sin syn på frågan om resursskolans framtid och skolgången för de elever som idag går där.

I mailskörden den senaste veckan finns bland annat följande från Mamma J som hon skickat till oss politiker. Hon har tagit just ordförandens bloggtext som utgångspunkt och kommenterar den:

- Eleven är i fokus för de förändringar som nu genomförts i Värmdö.
Våra barn är de som kommer ha minst inflytande över sitt lärande och sin sociala situation.

- Stödpengen följer eleven och elevens behov – i stället för att ges till skolan.
Det låter vackert men i praktiken betyder det ingen valfrihet.

- Föräldrar, elev och rektor i samverkan får bättre möjligheter att välja hur resursen skall användas.
All makt ges nu åt rektor att förfoga över resurser och vi som föräldrar har inget att sätta emot om rektor tycker annorlunda.

- Resursskolan ges inte längre ett generellt ekonomiskt anslag utan är beroende av att rektorer, föräldrar och elever i samråd väljer just detta alternativ.
Ovanstående gäller även här. Om rektor anser sig inte ha råd spelar det ingen roll vad jag som förälder vill!

Ord har olika innebörd för olika människor. Eftersom det är stora förändringar som den politiska majoriteten vill genomföra för en utsatt grupp är det särskilt viktigt att processen i sig är inkluderande, ett poppis ord dessa dagar.

Nu har inte processen haft något av det inslaget. Inga möten har genomförts under våren och konsekvenserna upplevs orimliga för de som finns i verksamheten, eftersom det blir stora neddragningar i form av lärare och personal.

Om våren ägnats åt ett gemensamt arbete (en dialog mellan kommunens olika delar, beställaren/produktionen/rektorerna/politiker/föräldrar) så hade med största säkerhet förslaget sett helt annorlunda ut.

Hoppas vi tar chansen att göra jobbet på det viset framöver. Och att kvaliteten inte ruckas på under tiden.

En annan som skrivit om samma blogginlägg som ovan är centerbloggaren Stefan Mårtensson, länk.

Inga kommentarer: