fredag 5 juni 2009

Öppet brev från Cecilia

Jag har ju frekvent skrivit om resursskolan på sistone. På tisdag har vi det första sammanträdet som ska diskutera m-styrets förslag att lägga ned resursskolan, ett förslag som vi har kritiserat skarpt av många skäl.

Vi i utbildningsnämnden har fått ett Öppet brev från Cecilia som är mamma till ett av barnen som går i resursskolan. Hon adresserar ordföranden i utbildningsnämnden och vice ordföranden i produktionsstyrelsen efter deras debattartikel i denna veckas nummer av NVP och hon skriver så här:

Vart tog Resursskolan vägen? Ingen som vet, ingen som vet

Den 2 juni deklarerar Peter Bondesson, FP och Anders Bergman, FP på NVP debatt att Resursskolan finns kvar. Vi som har barn placerade i någon av Resursskolans enheter har dessvärre blivit smärtsamt medvetna om att så ej är fallet. Det skulle vara intressant att få veta exakt vad detta innebär för Bondesson och Bergman, för vi föräldrar får inte ekvationen att gå ihop.

Den senaste tiden har personal inom Resursskolan blivit informerade om att de ej kommer att ha sitt arbete kvar efter sommarlovet. Skolans rektor kommer att få gå, liksom skolans övriga administration. De av skolans elever, vilka är tillräckligt gamla att förstå mår i många fall mycket dåligt av den ovisshet ni politiker har orsakat. Förstå kanske egentligen är fel ordval i sammanhanget. För hur ska man egentligen kunna förstå? Detta totala vansinne! Kompetent personal riskerar sina arbeten och kommer i bästa fall att ersättas av, för uppdraget, okvalificerad personal.

I språkklassen, vilken ni hävdar ska få vara kvar, har konsekvenserna blivit omfattande. Språkklassen vänder sig till barn vilka har funktionshindret språkstörning. Flera elever i klassen har en grav språkstörning. Flera av barnen har dessutom ytterligare funktionshinder i kombination med sin språkstörning, exempelvis autistiska drag eller ADHD. I dagsläget arbetar en 1-5 lärare, en förskolelärare/specialpedagog, en talpedagog samt en logoped1 i klassen. Logopeden och talpedagogen delar i dagsläget på en heltidstjänst, dessa tjänster skulle behöva utökas, inte dras in.

Den 27/5 blev samtliga föräldrar i språkklassen personligt uppringda utav en representant för klassens arbetslag. Informationen vi fick var följande, all personal i klassen kommer att sägas upp, utom klassläraren. Spetskompetens försvinner. En av föräldrarna kontaktade Hemmestaskolans rektor Catharina Bråland för att höra på vilket sätt hon tänkte ersätta denna, för våra barn, ovärderliga kompetens. Svaret blev: med tre barnskötare. Personal med omfattande högskoleutbildning inklusive medicinskt utbildad personal riskerar således att ersättas med barnskötare. Barnskötare är en gymnasial utbildning.
Anledningen enligt rektorn är att pengarna inte räcker.

Men sa inte Peter Bondesson och Anders Bergman att man inte sparar på dessa barn?

Vi får inte ekvationen att gå ihop. Kan någon vara snäll och förklara?

Någon från UKÄ har emellertid hävdad att 1-5 läraren i språkklassen har logopedkompetens. Man baxnar. En logoped har en medicinsk utbildning om ca 4,5 – 5 år. En lärare har en pedagogisk examen. Menar UKÄ att klassens 1-5 lärare har erhållit logopedkompetens enkom genom att arbeta tillsammans med en logoped? Om så är fallet måste det väl rimligen innebära att vi föräldrar också har logopedkompetens… Eller att en sjuksköterska har läkarkompetens… Nej, det faller givetvis på sin egen orimlighet.

Detta börjar likna tjänstefel.

Men låt oss för en stund leka med tanken att klassens 1-5 lärare faktiskt har en logopedexamen utöver sin lärarexamen. Om detta skulle vara fallet, kan Bondesson, Bergman samt UKÄ vänligen tala om för oss hur det är möjligt att ge barnen individuell logopedbehandling flera gånger i veckan samt logopedträning i grupp samtidigt som övriga elever i klassen erhåller undervisning. Hur är den människan skapt som skulle kunna åstadkomma detta? Kan ni förklara? Vi förstår inte.

Vidare menar ni att eleven står i fokus för förändringarna inom kommunen. Föräldrar, elev och rektor ska samverka. Ni hävdar detta trots att så ej är fallet. Faktum är att rektorn i dagsläget kan välja att ”ta hem” en elev från Resursskolan för att istället placera eleven i hemskolan, trots att varken elev eller förälder vill detta. Även om det strider emot rekommendationer från medicinskt utbildad personal som i sina utredningar har fastställt att ett visst barn på grund av sitt funktionshinder behöver den placering vilken har kunnat erbjudas av Resursskolan. Elev och förälder är beroende av hemskolerektorns välvilja.

Alliansen talar ofta om valfrihet. Vi undrar, valfrihet för vem?

I Värmdö Kommun är valfrihet uppenbarligen villkorat med att eleven ej har något funktionshinder. Man gör således skillnad på folk och folk. Givetvis menar vi inte att man ska kunna välja att gå i Resursskolan om skäl ej föreligger, på samma sätt som man rimligen inte kan gå i en fotbollsklass om man inte kan spela fotboll, eller i musikklass om man ej är musikalisk. Visa oss den forskning som säger att alla barn kan inkluderas samt hur detta kan ske utan att det finns förutsättningar ute på skolorna.

Cecilia Lindberg, förälder till en elev i språkklassen, på uppdrag av övriga föräldrar i klassen.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Annika,

Hoppas du vill lyfta fram att det inte bara är barnen i Resursskolan som får lida. Vi som har barn med diagnosen ADHD och som fram till denna termin har haft resurs (under lång tid) i den vanliga skolan får inte längre det. Enl tjänstemännen är det bara barn med Aspergers eller autism som är berättigade till det. Men våra barns behov är inte förändrade. Samma problem finns efter den 1 juli som före detta datum, enda skillnaden är att nu skall skolan hjälpa barnen utan att få ersättning för resurspersoner. Och jag tror inte det är svårt att räkna ut vem som kommer att lida mest och få betala det högsta priset i denna process. Men detta problem hörs det inte mycket om.

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej!
Du har alldeles rätt, det är fler barn än de i resursskolan som kommer i kläm med det nya systemet. Jag bad därför på senaste mötet att vi ska få en tydlig redovisning kring just detta;
1. vilka grupper som tidigare fått stöd får det inte längre?
2. Varför?
3. Hur tas dessa barn nu om hand?

För utomstående måste det te sig konstigt att det fattats ett beslut där man inte känner till konsekvenserna när beslutet tas.

Det tycker jag också är en helt galen tågordning. Vi kritiserat detta vid varje tillfälle och har inte deltagit i beslutet som vi nu börjar ana effekterna av.

Vi har ställt frågor och fortsätter göra det. Senast blev vi återigen lovade en återredovisning. Återstår att se om vi får en sådan och vad den isåfall säger.

På tisdag har vi möte igen så det är mycket troligt att det kommer mer om denna fråga i nya bloggposter de kommande dagarna..


Mvh
Annika

Ulf Wahlström sa...

Hej Annika
... och ni som läser denna blogg liksom jag

Det är naturligtvis helt rätt det som sägs om elever som inte går i Resursskolan. Det är inte bara vi som arbetar i Resursskolan och våra elever som drabbas av detta utan alla elever i behov av särskilt stöd i kommunen och det som finns kvar av deras resurser. Det gäller speciellt dom som har diagnosen ADHD eller psykosociala problematiker som numer i kommunen betraktas som ”plåsterdiagnoser” och inget att räkna med när man delar ut stödpengar. Dom behöver bara lära sig sitta still så kommer allt att bli mycket bättre, tydligen.

Resurskolan är ju till för dom barn/ungdomar som av olika anledningar har svårt att klara av sin skolgång i en stor klass och i en ”vanlig” skola. Inkludering är jättebra, och viktig, men fungerar inte för alla och dom det inte fungerar för måste få alternativa möjligheter och då kan dom t ex få komma till oss i Resursskolan. Ibland räcker inte heller vi till och då får man försöka ordna en plats på en specialskola utanför kommunen.

Dom som kan klara den ”vanliga verksamheten” i skolan ska naturligtvis gå kvar där, men med det stöd och den hjälp som just dom behöver. Men när omvärlden blir för rörig, när intrycken som man tar till sig i den stora klassen blir för många eller när man behöver mycket lugn och ro för att kunna ta till sig kunskap – det är då Resursskolan med sin specialkompetens kan hjälpa till och det är därför som vi, som jobbar där, vill fortsätta med vårt arbete. Vi vill inte se våra elever gå tillbaka till misslyckanden och tillkortakommanden bara för att några politiker och några tjänstemän bestämt sig för att genomföra ett paradigmskifte utan tanke på dom som drabbas.

Just nu känns de sistnämnda som någon sorts härförare när dom mer eller mindre direkt uttrycker, som en sådan, att några förluster får man räkna med – eller som dom säger ”några kommer att komma i kläm”.

Det som nu sker i Värmdö kommun saknar motstycke och visar på väldigt liten respekt för barn i behov av särskilt stöd och deras föräldrar/vårdnadshavare.

Ulf Wahlström
Resursskolan

Sara L-H sa...

Hej,
Vad bra att du/ni strider för detta!
Vi hade samma fight i Nacka kommun. Den är inte över men vi fick initialt med oss utbildningsnämnden i att inte avveckla språkklass som företeelse i kommunen.
Jag råder alla er som är engagerade i detta att ta del av de två skrivelser som inkom från föräldragruppen på Jarlabergs språkförskola med anledning av ett delegationsbeslut som passerade i Nacka kommuns utbildningsnämnd den 23 april 2009. Även nämndens protokoll från detta sammanträde är bra läsning.
/Sara Luthander Hallström