lördag 13 juni 2009

Dialogmöte om resursskolan


Diskussionernas vågor har gått höga de senaste veckorna kring resursskolans framtid. (M)-styret driver frågan i riktningen mot en nedläggning såvitt jag kan tolka det, igår fick vi information om att en ny punkt på det extrainsatta kommunfullmäktigemötet den 23/6 bär rubriken "Nedläggning av resursskolan".


Jag vet dock att det är många också inom majoriteten som är uttalat kritiska till konsekvenserna av ett sådant beslut. Jag vet också att kritikerna finns i samtliga de fyra majoritetspartierna, fler i vissa och färre i andra. Och jag vet att det diskuteras alternativ.


Vår linje är klar, det som nu föreslås uppfyller inte kraven på kvalitet i verksamheten för eleverna som idag går i resursskolan. Kvaliteten MÅSTE vara garanterad. Därför kommer vi gå emot m-styrets förslag att lägga ned resursskolan.


När det första beslutet kring dessa frågor togs i december förra året beskrevs ambitionen att våren skulle vara en process där alla berörda var inblandade. Dialoger med föräldrar och personal var ett inslag som skulle finnas med. Trots detta har (m)ajoriteten inte i något skede tagit initiativ till att uppfylla beslutet. Vi har påmint och lagt förslag. Därför arrangeras nu, i trettonde timmen, efter vårt initiativ, ett "dialogmöte" imorgon söndag.


Är du intresserad? Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera!


Mötet äger rum imorgon söndag 14/6 i Kommunhuset Skogsbos matsal mellan klockan 18-20!


Inga kommentarer: