onsdag 17 juni 2009

Barnen drabbas igen

Igår träffade vi i utbildningsnämnden alla förskolechefer och rektorer. Ilskan var stor hos förskolecheferna. Härom dagen hade de blivit informerade om att nya intagningsregler som ska träda ikraft redan nästa månad kommer få stora konsekvenser ekonomiskt. 

Förskolorna kommer få mindre pengar eftersom "pengen" per barn from. nu kommer utbetalas per dag istället för per månad. 

Regeländringen kanske principiellt är rimlig, jag kan inte värdera det innan alla för- och nackdelar redovisats. Men som det nu hanterats kommer de negativa effekterna bli påtagliga på ett sätt som jag inte tror att någon i (M)ajoriteten insåg när de tog beslutet. 

Vi var kritiska till förslaget eftersom det saknades konsekvensbeskrivningar.  Vi ville att ärendet skulle sändas på remiss för att få klarhet kring vilka effekterna blir. 

M-styret sa nej. Då föreslog vi att systemet iallafall inte skulle införas redan nu, till halvårsskiftet, utan först sex månader senare så att förskolorna skulle hinna anpassa sin organisation på ett klokt sätt. Men NEJ.

Det är galet att införa så stora förändringar under pågående verksamhetsår. Budgeten är lagd utifrån helt andra förutsättningar. Igår berättade förskolecheferna vad som nu händer. Flera av dem kommer att varsla personal för att få ihop budgeten. Personalen har ju uppsägningstid så först i september/oktober har de en "anpassad" personalstyrka efter ekonomin. Då är barngrupperna helt fulla men med mindre personal.. 

"Vinnare" är utbildningsnämndens budget som kommer att få en massa pengar över på skolpengskontot. Förlorarna är barnen i förskolorna som utöver de tuffa besparingarna i årets början nu förlorar sina fröknar. 

Jag tror inte (M)ajoriteten som fattade beslutet trots våra protester var medvetna om detta. Jag undrar om de gör det enda rätta nu; justerar misstaget snabbt, så att barnen inte drabbas. Jag har skrivit frågor till nämndens ordförande Peter Bondesson (FP) om det till kvällens sammanträde med kommunfullmäktige.

Förhoppningsvis får jag hans skriftliga svar redan på måndag i nästa vecka eftersom vi har ett extra möte med fullmäktige på tisdag. Ibland är det tur att det finns extra möten. Den här gången innebär det ju att förskolecheferna snabbt kan få besked om informationen de fått verkligen gäller.

Jag har förstått att en framträdande (M)ajoritetspolitiker under dagen kommenterat frågan med att beslutet måste rivas upp. Jag håller med om att det är det enda rimliga.

Sen hoppas jag att m-styret använder sommaren till att fundera över hur de ska förhindra alla dessa dåliga hastbeslut framöver. Mitt tips är att se över organisationsmodellen vi har för skolans område, både på tjänstemannasidan och politiskt. 

Nuvarande ordning är ineffektiv, förvirrande och konfliktskapande. Ofta dessutom odemokratisk eftersom frågor hamnar mellan stolarna och alla ställs inför fullbordat faktum.

Frågan om nedläggning av resursskolan skulle aldrig ha förts så långt om vi haft en ansvarig nämnd och förvaltning som hörde ihop. Många människor hade sluppit ångest i onödan och personal som nu kanske säger upp sig hos oss för att de hunnit söka andra tjänster hade funnits kvar. Dubbeldumt.

Så mitt tips till (M)ajoriteten är: lös dessa viktiga frågor istället för att ägna er åt sånt här.


Inga kommentarer: