söndag 6 december 2009

Framtidens Gustavsberg


En av de mest spännande frågor jag arbetat med politiskt, utöver att strida för bättre kvalitet inom förskola och skola, är utvecklingen för Centrala Gustavsberg.

När socialdemokraterna styrde tillsammans med c, kd och mp förra mandatperioden drogs ett brett arbete igång. Parallella uppdrag 2005 resulterade i fyra spännande förslag för framtiden som hade vissa gemensamma nämnare och som på andra punkter skilde sig väsentligt åt. Många möten och dialoger i olika form genomfördes med kommunens medborgare.

Efter valet hamnade hela projektet i malpåse under två år. Det var först när fabriken röt ordentligt som det blev fart igen. Under det senaste året har ett programarbete, som bl a DN nu rapporterar om, lett fram till en bra utgångspunkt för det detaljplanearbete som nu vidtar.

Hur ska Gustavsberg se ut och fungera i framtiden?

Jag lägger gärna tonvikten vid de många mötesplatserna som nu ska skapas. En utemiljö som lockar till umgänge som kontrast till dagens ganska trista förutsättningar. Lekplatser, utsikter, träbryggor utmed vattnet och spännande parkmiljö.

Bostäderna och bebyggelsen kommer självklart ha en nyckelroll för att förändra sambanden och upplevelsen när man rör sig här. Ambitionsnivån som formulerats är hög, nästan lite kaxig. Det gillar jag. Jag tror att många om tio år kommer åka till Gustavsberg för att vi här lyckats skapa en särprägel. Cool och rolig arkitektur, mötesplatser utöver det vanliga och inbjudande lösningar att vistas och vara i den vackra skärgårdsnaturen där både vatten och naturreservat finns i repertoaren. 

Jag återkommer närmaste dagarna med många bildexempel på vad jag ser framför mig..

1 kommentar:

LG Nilsson sa...

Det finns säkert de som tycker att exploateringen av Värmdö och centrala Gustavsberg är ”förfärlig”.

Kraxande korpar och negativa olycksprofeter har det alltid funnits. Men jag vill våga påstå att det är räddningen för orten. Utan plan och strategi riskerar vi något mycket värre. Värmdö är en unik plats på jorden, som tyvärr alltför länge suttit i händerna på handlingsförlamade politiker i en kommun med ansträngd tilväxtekonomi. Värmdö kan stå för helt unika värden. En världsunik skärgård (jag strider för att göra den till Världsarv, se min blogg!), en unik natur, ett bevarat bruks- och arbetarsamhälle med rika inslag av kultur, form och design och en plats lämpad för småskalig industri och näringsliv med ekologiska- och miljöförtecken. Värmdös största industri blir självklart besöksindustrin.

Med sina värden är det här du som besökare kan uppleva historia, hitta tillvarons rötter, finna vaggan för kultur och konst – allt i en unik natur- och skärgårdsmiljö. Gustavsberg som centralort kan också bli helt enastående. En ny stadsdel med värden från Järla Sjöstad och Hannrby Sjöstad — men med redan etablerade sociala mötesplatser, med arenor för möten och med kulturen inbäddad i husens väggar.

Arbetsgruppen har gjort ett fantastiskt arbete. När jag själv för 7 år sedan började arbeta åt Dag Landvik och Gustavsbergs Hamn AB med att ge hamnen sin stolthet tillbaka i fom av renoverade fastigheter, konsthall, butiker, glashytta mm lärde jag mig vilka värden som finns i denna miljö. Värden som man måste handskas varsamt med.

För att åstadkomma en framtida förändring, speciellt i hamnområdet, så handlar det om tydlig riktning, men också ett engagemang från de fastighetsägare som finns där. Och då bli i alla fall jag orolig när man hör att Dag Landvik inte är närvarande” i processen – som sitter på en stor del av de sociala mötesytorna i hamnen.

Självklart är det också oroande att Gustavsbergs Fabrik(Villroy & Boch)inte kan ge definitivt besked om de skall vara klar eller ej.

Allt detta gör att man kommer att få arbeta med olika scenarior, om uti fall att.

Det krävs nu att man tydliggör visionen så att den blir begriplig för alla. Det handlar om att berätta, att kunna måla upp en vision med allt vad den kan innebära för boende, verksmma, företagare, övriga kommuninvånare etc.

En process som man bör ta på minst lika stort allvar, som den man just genomfört.

Kommunen står nu också inför ett arbete med att kartlägga varumärket Värmdö. Vad står det för, för oss och för andra utanför våra cirklar på hemmaplan. Och hur vill vi att det skall uppfattas.

Hur skall vi få presumtiva invånare och besökare, entreprenörer eller investerare ska välja Värmdö?

Att kommunicera och implementera ett nytt varumärke är en långsiktig process. Sanningen skall dessutom bli accepterad - och det är inte alltid den är behaglig.

Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor. Du är inte som du är, du är som du uppfattas.

Man blir ändå lite glad i hjärtat när den stora morgontidningen för första gången på länge nämner begreppen ”Värmdö” och ”visioner” i samma andetag.