torsdag 3 december 2009

Släckt hopp och tänt igen, Brunns skola - kap. 5


Det har varit mötesintensivt de senaste dagarna. 

I måndags kväll satte vi oss i s-gruppen och utarbetade vårt budgetförslag för utbildningsnämnden för 2010. 

I tisdags kväll var det dags för utbildningsnämnden att sammanträda till sent. Budgeten var i fokus och diskussionen pågick en god stund.

Vi fullföljde vårt förslag från kommunfullmäktige i september. Det innebär att vi föreslår en skolpeng som är 3,8% högre än (m)ajoritetens förslag. För hela grundskolan kostar det tio miljoner kronor mer. Pengarna motsvarar ungefär en oförändrad nivå i jämförelse med årets ambitionsnivå. Dvs. tillskottet av pengar täcker de kostnadsökningar i bl a löner som förväntas. Därmed undviker vi nya uppsägningar av ytterligare lärare.

Vi drev också frågan om att Brunns underskott till en del ska lyftas bort. Problemet i nuläget är att vi ännu inte fått någon analys av underskottets olika delar, trots att det utlovades i april.

I brist på en sådan genomlysning har vi föreslagit att en av de tre och en halv miljoner kronorna i underskott ska tas bort.

Båda våra förslag röstades ned utan någon synbar tvekan från någon av (m)ajoritetsföreträdarna.

Då yrkade vi att nämnden vid nästa tillfälle skulle få en redovisning av konsekvenserna som blir när skolan ska spara nästa år. (Vi tyckte i och för sig att vi redan borde haft den redovisningen inför beslutet). Det avslogs också.


Igår kväll var det dags för kommunstyrelse. På dagordningen fanns ett förslag till justerade skolpengsnivåer som en konsekvens av ny lagstiftning som träder i kraft vid årsskiftet.

Vi upprepade vår argumentation, och redovisade problemet med att Värmdös skolor fått spara stora belopp i skolpengen under de senaste fyra åren. Värmdö hade år 2008 lägst "skolundervisningspeng" i länet och vi ligger även i botten när det gäller lärartäthet och andelen behörigt utbildade. Vi rör oss mot bottennoteringarna i riket i all statistik med de nya besparingar som genomförts 2009 och ytterligare försämringar som nu beslutats för 2010.

Inga tveksamheter syntes heller denna gång när klubban gick i bordet.

Det var med ganska tunga steg jag vandrade hemåt i natten igår. Det känns alldeles för ofta som att beslut fattas på alltför tunna underlag. Konsekvensanalyser saknas genomgående, hur "mjukvaran", dvs. barnen, kommer påverkas har ledamöterna inte en susning om. Ekonomiska tabeller och staplar redovisas däremot ordentligt. Problemet är att de inte säger så mycket när de inte kopplas ihop med effekter för verksamheterna. Debatterna blir alldeles för yviga och onyanserade.

Jag undrar vad de ser framför sig när de föreställer sig nästa termin i klassrummen. Och så tänker jag på det som vi talade om i våras; att barndomen inte går i repris. Dessa barn har sin chans nu, att få hjälp i skolan att omsorgsfullt lägga grunden för trygga och kreativa individer som framtidens vuxna.

MEN SÅ IKVÄLL tändes mitt hopp lite igen. Det var öppet hus med kommunens politiker i Produktionsstyrelsen. Både ordförande och vice ordförande var där, liksom centerpartiets representant. Vår Ann-Kristin var också med. Ca ett tjugotal föräldrar från Brunns skola kom. Och för första gången upplever jag att det faktiskt uppstod en kommunikation och dialog. Att föräldrarnas vittnesbörder och oro togs på allvar och att de blev seriöst bemötta av (m)ajoritetens företrädare.

Hatten av för alla föräldrar som på ett sakligt sätt en gång till beskrev situationen ur deras perspektiv. Engagerat och vältaligt framförde de sina synpunkter nyanserat trots frustrationen som de också markerade att de känner.

Mötet ikväll kändes lite som ett genombrott. Jag hoppas att magkänslan som jag gick hem med stämmer. Nu är det sagt att det utlovade mötet på Brunn blir av nästa fredag, den 11 december, klockan 18 i Brunns skolas matsal.

Det är bra att mötet ligger så nära i tiden. Det innebär att kommunfullmäktige onsdagen därpå, den 16 december kan justera beslutet från kommunstyrelsen igår.

Det kommer i alla fall jag försöka bidra till!


2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Tack för dina fina ord och att du känner lite hopp för brunnskola.Själv grät jag igår under mötet. Jag har nu svårt att hålla mina tårar tillbaka då jag gång på gång får berätta vad mina 4 underbara barn har och kommer få utstå under dessa besparingar. Jag vill verkligen att politikerna slutar leka med barnens liv och rätt till en trygg och lärorik skoltid!!!!
En ledsen men fram för allt arg mamma på brunnskola

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej!
Jag hoppas att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma något vettigt ur det som nu känns hopplöst av och till.

Min tro är att det går att göra något åt detta. De flesta politiker är påverkbara vanliga människor, med egna familjer och barn.

Jag kan under stundom ha mycket synpunkter på att det finns alldeles för lite underlag när vi ska fatta beslut i viktiga frågor. Ibland har jag närmast trott att det varit en strategi att INTE veta för att freda samvetet när de dåliga besluten tas.

Efter gårdagkvällen tänker jag att samtalet som ändå blev måste kunna leda någonvart. Jag hoppas och tror faktiskt att det nu är möjligt att få en förändring till stånd.

Jag förstår att du är ledsen och arg men ge inte upp!


Mvh
Annika