onsdag 16 december 2009

Snöstorm och stormig debatt, Brunn skola kap. 9

-Snögumsa. 
Det var makens ord när jag nyss klev över tröskeln med en snötornado i släptåg som hängde med in i hallen där han satt och besegrade någon viktig stormakt vid datorn.

Kvällen i Gustavsbergsteatern bjöd årets sista fullmäktigedebatt. På agendan fanns många viktiga frågor. En lång debatt blev det när Budgeten för 2010 skulle revideras. Vi föreslog liksom i september att 10 miljoner kronor skulle tillföras grundskolan för att slippa nya besparingar. Värmdös skolor hade länets lägsta skolundervisningspeng förra året. Inför detta år beslöt (m)ajoriteten om ytterligare nedskärningar. Och så nu till nästa år vill man spara för fjärde året i rad. 

Vi är bekymrade över sitsen som Värmdöeleverna ges med politiken som nu förs. Tusentals barn i våra skolor får väsentligt mindre resurser för sin skolgång än sina jämnåriga i grannkommunerna runt om i Stockholm. 

Moderaternas högsta politiker uttryckte besvikelse över att vi tog upp frågan i debatten och menade att det "inte hörde till frågan". 

Märkligt, tycker jag. Eftersom vi skulle besluta just om skolpengens storlek. Ett faktum som i kombination med att (m)ajoriteten i september sagt sig vilja återkomma kring fördelningen av det utökade statsbidraget (28 miljoner för Värmdös del) borde varit en viktig debatt också för dem i ansvarig ställning.

Deras budskap och beslut ikväll var dock entydigt. Inga pengar ska fördelas, trots regeringens uttryckliga ambition att pengarna just ska användas för att undvika nya uppsägningar inom välfärdssektorn. Vi ska istället spara pengarna på hög och skära bort ytterligare ett trettiotal lärartjänster inför nästa år.

Kvällens beslut gör mig bedrövad.

Brunns skola diskuterade vi också specifikt. Precis som i utbildningsnämnden förrförra tisdagen föreslog vi att en miljon kronor ska strykas från underskottet. Vi krävde återigen att konsekvensbeskrivningar ska tas fram så att beslut sedan kan tas kring hur resten av underskottet ska hanteras.

Det fick vi inte heller gehör för.

Efter beslutet gick diskussionens vågor höga ute i foajen mellan oss politiker och flera föräldrar som suttit och lyssnat. Produktionsstyrelsens vice ordförande sa att han kunde tänka sig att vi skulle sätta oss ned och diskutera "styrprinciperna". Det ger mig lite hopp. 
Vi har försökt få till stånd konstruktiva lösningar i denna fråga under flera veckors tid men blivit konsekvent avfärdade. Jag har vid flera tillfällen sagt att vi gärna sätter oss och diskuterar problematiken förutsättningslöst. Vi är beredda att kompromissa för att åstadkomma att något görs som underlättar situationen kortsiktigt för Brunn men som också fungerar långsiktigt för alla verksamheter.

Om alla möten och diskussioner som varit nu lett till att det finns en vilja hos en av företrädarna från (m)ajoriteten att sätta sig i någon form av "runda-bords-samtal" så är det definitivt värt mödan som lagts ned. Kanske kan vi få en förändring till stånd till våren som gör att barnen ges rimligare förutsättningar till nästa hösttermin än de som nu beslutats.


Inga kommentarer: