måndag 13 september 2010

Framtiden är (s)kolans..

..iallafall om jag får bestämma!

I den nära framtiden har Värmdös skolor lämnat jumboplatsen i landet när det gäller lärartäthet! Vi har föreslagit en satsning på fler lärare i Värmdös skolor. 10 miljoner kronor skulle skapa 22-25 nya lärartjänster. Det har vi fått nobben på från (m)-styret i kommunen.

I den nära framtiden slutar vi snacka om en förskola i Charlottendal. Vi sätter igång med att bygga den.

I den nära framtiden ser vi till att det skapas en vikariepool för varje kommundel så att barnen känner igen sin personal också när de ordinarie lärarna är sjuka och frånvarande.

I den nära framtiden blir föräldrarna kontaktade samma dag som ens son eller dotter blivit utsatt och mobbad i skolan.

I den nära framtiden ser vi till att trafikmiljöerna kring kommunens förskolor/skolor görs säkrare.

I den nära framtiden finns det attraktiva, spännande och utmanande lekplatser i centrala lägen i kommunen så att Värmdöfamiljerna slipper fara långt härifrån när barnen vill leka.

I den nära framtiden behöver inte eleverna gå kissnödiga en hel dag i skolan för att toaletterna i plugget är så sunkiga och otrygga så att man inte kan förmå sig till ett besök.

Och i den nära framtiden jobbar vi med en-till-en-projekt i matematik för elever som inte når målen.

Om detta, och mycket mer har vi författat ett lokalt skolprogram för Värmdö som du kan läsa mer i! Har du funderingar, frågor eller synpunkter får du gärna kontakta mig:
annika.andersson@varmdo.se

Framtiden börjar nu!

Inga kommentarer: