onsdag 29 september 2010

Konstnärernas kollektivverkstad


De är ca 800 medlemmar. De har verksamhet i fjorton olika verkstäder under ett tak. En stor andel av den offentliga utsmyckningen i vår region har tillverkats i kollektivet.

Jag fick nys om att de sökte alternativ lokalisering för snart ett år sedan. Det var mest en slump. Jag vidarebefordrade informationen till kommunens högsta tjänsteman. Vi konstaterade att det vore ett fantastiskt tillskott till den verksamhet som redan finns här. Synergier skulle kunna uppstå och Gustavsberg skulle bygga vidare på den inriktning som redan ryms i namnets varumärke; formgivning, keramik, konst&design.

Under våren har ett Gustavsbergsalternativ utkristalliserats. I samverkan med fastighetsägaren i Gustavsbergs hamn har ritningar och kalkyler tagits fram. En delegation från kollektivverkstan kom på studiebesök i våras, tittade på lokalerna och bekantade sig med området och verksamheterna som finns här. Parallellt har de också kikat på andra alternativ.

För närvarande är de lokaliserade i Sickla, Nacka. En möjlighet för KKV är att fortsätta husera på Planiavägen i Sickla. Det kräver emellertid en stor ombyggnad och en kraftigt höjd hyra. Ett annat alternativ är att flytta till Telefonplan.

Nu har det dragit ihop sig till ett ställningstagande. Idag kom de ånyo hit med en ny delegation för ett studiebesök. Representanter från G-studion, med dess ordförande August Sörensen i spetsen, berättade om sig. De är 65 medlemmar som huserar i ateljerna i gamla fabrikshusen (bilden ovan). De pratade om korsbefruktning och ömsesidig nytta.

Därtill synades de tilltänkta lokalerna (östra delen av HPF-fabriken, ut mot Gustavsbergsvägen)åter i sömmarna noggrant; takhöjd, ljus, ventilation, accesser och möjliga lokaldispositioner för de olika verkstäderna.

Vi erbjuder ett bra alternativ: lokalerna uppskattas högt, både för sin funktion (kriterierna ovan) men också för sin flexibilitet och att här finns möjlighet att expandera. Priset för lokalerna ligger också väsentligt lägre i förhållande till de båda övriga alternativen. Miljön i Gustavsbergs hamn är attraktiv och inspirerande. Här finns också möjligheten att samverka med andra konstnärliga verksamheter.

Det som nämns ligga oss i fatet är framför allt att avståndet från centrala Stockholm är längre än Nacka- och Telefonplansalternativet.

Nu återstår mindre än ett dygn tills kollektivets medlemmar ska rösta om var de ska husera i framtiden. Klockan 18 imorgon startar deras möte. Jag kommer hålla tummarna tills dess att omröstningen är avslutad. Jag hoppas verkligen de flyttar hit!

Inga kommentarer: