måndag 8 december 2008

Många hör av sig!

Det är många som ringer och skriver dessa dagar med anledning av sparkravet på Brunn skola.

Vår partigrupp i grundskolenämnden, kompletterad med de som kommer nya till den nyinrättade utbildningsnämnden från årsskiftet, kommer att träffas ikväll på ett extrainsatt möte för att diskutera både Brunnfrågan och förslaget till ny organisation för de elever som har behov av extra resurser.

3 kommentarer:

Ulrika sa...

Hur ser förslaget ut för ny organisation för barn i behov av särskilt stöd som du refererar till?

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej!
Du finns förslaget som ska behandlas på onsdag i denna länk:
https://www2.varmdo.se/dman/Document.phx/Webbmapp/namnder/GSN/Handlingar/GSN+2008/GSN-2008-12-10/06-Nivaindelat+ersattningssystem-for-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-grundskolan.pdf?folderId=Webbmapp%2Fnamnder%2FGSN%2FHandlingar%2FGSN%2B2008%2FGSN-2008-12-10&cmd=download

(Ledsen att adressen är lång som Nilen.. Den finns alltså på kommunens hemsida under rubriken politik, därefter fliken protokoll, därefter grundskolenämnden, därefter 2008-12-10, därefter titeln "Nivåindelat..." (som om detta var kortare..!).

Mvh
Annika

Ulrika sa...

Är det C-förslaget som motsvarar att ha resurs idag?