tisdag 9 december 2008

Svar till Stefan

Allianspolitikern och bloggkollegan Stefan adresserar i ett inlägg i förra veckan mig med flera.

Jag anklagas för att inte vara "rak och ärlig" med kritik visavi min efterträdare, den nya ordföranden i Grundskolenämnden.

Han skriver:
"Att inte säga det ni upplever är ett sätt att vara falsk. Det är ett sätt att vara grym genom att förpacka det i vänlighet. Det är dags att vara raka."

Låt mig vara tydlig:
Det är den politiska majoritetens partier som delar upp ansvarsområden och funktioner sig emellan. Det är de respektive partierna som sedan besätter de olika posterna med sina företrädare som de, partierna, utser.

Vi har en tradition inom politiken att inte överpröva de andra partiernas beslut kring vilka representanter som väljs.

Däremot har vår kritik mot den förda politiken varit skarp, omfattande och tydlig. Den finns dessutom väl dokumenterad i en mängd skrivna reservationer och protokollsanteckningar liksom på de cd-skivor där fullmäktigedebatterna spelats in.

Min ambition är att inte bedöma och kritisera personen Peter Bondesson, utan hans politik och de resultat som uppvisas inom det ansvarsområde han är satt att leda. Antalet interpellationer i fullmäktige och skriftliga reservationer i den nämnd han är ordförande för, ger en fingervisning om hur jag/vi tycker det fungerat. Lyssnar man dessutom till de inspelade debatterna och läser vad vi skrivit så blir den ytterligt skarpa kritiken uppenbar för var och en. Hans ansvarsområden - skola, näringsliv och skärgårdsfrågor - har nämligen kantats av kriser, problem och politiska svek.

Bara i dagens nummer av lokaltidningen finns inte mindre än tre kritiska debattartiklar som samtliga adresserar hans ansvarsområden. Här, här och här.

Stefan Mårtensson skriver att "kejsaren är naken". För min del har de två gångna åren visat ett väldigt lättklätt, för att inte säga avklätt, kabinett. Grundskolenämndens ordförande utgör i sammanhanget definitivt inget undantag.

Inga kommentarer: