onsdag 4 februari 2009

Bra beslut i byggnadsnämnden

Vi har drivit frågan om bevarandet av miljön kring Djuröbadens pensionat. M-styret har envetet drivit en linje i motsatt riktning vilket lett till starka opinionsyttringar under flera månader.

Idag, på Byggnadsnämndens sammanträde, fick vi gehör. En av alliansföreträdarna röstade med vårt förslag! Därmed blir inte de storskaliga exploateringarna moderaterna drivit verklighet.

Tidigare artiklar i ärendet:
Nacka Värmdö Posten, 26 maj 2007
Nacka Värmdö Posten, 3 juni 2007
Nacka Värmdö Posten, 11 november 2008

Inga kommentarer: