tisdag 3 februari 2009

Det kostar att komma hem i (m)oderaternas Nacka-Värmdö

Nu har vi fått definitivt besked. Moderaterna i Nacka vill att den nya Skurubron ska betalas av Nacka- och Värmdöborna istället för att som brukligt, staten betalar statliga väginvesteringar.

Och Erik Langby(M) synes nu inte bara vara kommunstyrelseordförande i Nacka och pamp inom sitt parti i regionala sammanhang. När han nu uttalar sig så sveps Värmdö kommun med. Nacka och Värmdö kommuner är beredda att finansiera bron, får vi oss till livs i olika medier.

TROTS att Värmdö inte vid något tillfälle hittills har fattat något politiskt beslut med den innebörden eller något beslut med annan innebörd heller för den delen.

Vad Värmdömoderaterna egentligen vill och tycker är i dagsläget faktiskt höljt i dunkel. Antingen så vill de att kommunen via förskottsbetalning eller dess medborgare via broavgift ska stå för kostnaden. I en sk. trafikbilaga som kommunerna gemensamt lät producera i oktober -07 uttalar moderaternas kommunstyrelseordförande Jonas Nilsson: "Vi kan tillsammans med exploatörerna bidra till finansieringen av en ny bro."

Vi tyckte det var märkligt. Att Jonas Nilsson i en informationsskrift från kommunen uttryckte en uppfattning som det alltså inte fanns något politiskt beslut bakom. Och uttryckte det som om det var kommunens uppfattning. Efter detta har han fått sparken.

Eller så vill de inte att Värmdöborna ska tvingas betala bron som är statens ansvar. Nu har vi en ny kommunstyrelseordförande som också är moderat. Enligt honom finns inga löften givna om medfinansiering av Skurubron som ska belasta Värmdöborna, varken via förskottering eller avgifter.

Men var Värmdömoderaterna står är inte helt enkelt att uttolka när man tar del av artiklar och intervjuer dessa dagar. I något sammanhang argumenteras för i andra sammanhang emot.

Vad som däremot är fastslaget och tydligt beslutat (igår) är att ett extra arbetsutskott nu kommer att inkallas enkom för att fatta beslut i denna fråga. Mötet är utsatt till den 16 februari. Och i detta vacuum passar Nackahövdingen Erik på att uttala sig å kommunERNAS vägnar. Att han väljer att drabba de närmare 30 000 Nackabor som bara har en Skurubropassage att lita till för att komma till fastlandet, Stockholmsområdet och resten av landet får han stå för i kommande val. Men att han släpar in Värmdöborna i samma fålla borde hans partikollegor här i Värmdö ha vissa synpunkter på. Om de nu tycker annorstädes än Erik själv..

Själva sakfrågan till sist;
Värmdö har bara en väg in till Stockholm. Den går via Skurubron. Att inte staten skulle ha ett ansvar för att tillse en funktionsduglig passage över Skurusundet är fullständigt galet.

Dagens media i frågan:
ABC-nytt
Radio Stockholm
Svenska Dagbladet
Nacka Värmdö Posten

NVPs hemsida kan du för övrigt också tycka till själv, veckans fråga handlar just om detta. Och i kommentarsfältet till artikeln finns gott om ytterligare argument för varför detta är en vansinnig idé.

Inga kommentarer: