torsdag 5 februari 2009

Passiviteten har ett ansikte och ett pris


Läser i bloggarna hos folkpartisterna Peter Bondesson och Fredrik Sneibjerg att (FP) är motståndare till broavgift på Skurubron (inläggen är likalydande). Klargörandet gör mig faktiskt aningen frustrerad.

På kommunstyrelsens arbetsutskott i måndags (2/2) fanns frågan med för behandling. Då valde majoriteten med stöd av folkpartiet att bordlägga frågan. De försökte få den framskjuten till den 19 februari vilket hade inneburit ett beslut och klargörande kring kommunens ställningstagande i april månads kommunfullmäktige som är den avgörande beslutsnivån.

Vi opponerade oss. Om det ska ha ens en liten betydelse vad vår kommun tycker är det dags att positionera sig NU. Sa vi. Nackamoderaterna kör nu racet för att Värmdöborna ska betala istället för staten och de vilar inte på hanen.

Om nu folkpartiet på sitt medlemsmöte i januari fattade beslut om sitt ställningstagande finner jag det märkligt att vi faktiskt inte behandlade frågan och tog ställning i måndags. Det hade givit vår kommun långt bättre förutsättningar att lyckas få genomslag för vår ståndpunkt.

Nu ska samma arbetsutskott som i måndags, behandla frågan den 16 februari. Sedan ska kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige tycka till veckorna därefter..

Om vi granskar mediarapporteringen som varit de senaste dagarna så driver Nackamoderaten Langby hårt frågan om broavgift. När moderatkollegan Alversjö i Värmdö uttalar sig så är det på temat å ena sidan, å andra sidan. "Rent prinicipiellt är vi emot avgifter, men måste vi så måste vi.." Ingen särskilt slagfärdig motkraft.

Inga besked är också besked, säger vi ibland inom politiken. I det här fallet är jag övertygad om att Värmdös synpunkter i Skurubrofrågan nu riskerar hamna i bakvattnet på ett definitivt sätt. Att vår uppfattning inte kommer att räknas. Att vår passivitet låter andra avgöra. Ingen hoppas mer än jag att min farhåga är ogrundad.

Tyvärr känns det som allianstaktik a la Värmdö.

(Bilden är Vägverkets).

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Jag läser din artikel om Skurubron och fp:s märkliga agerande. På Snejbergs blogg har jag framfört en del frågor ang. fp:s agerande. Det har Snejberg uppenbarligen haft svårt att svara på så därför har han tagit bort vår skriftväxling. Att man kan resa frågetecken kring vad fp vill i brofrågan är mht partiets agerande i KSAU helt uppenbart. Det är ju för övrigt inte första gången Bondesson säger en sak och gör en annan. Han skrev på en petition om att även kommunen skulle få vara med i upphandlingen kring Hemmestahöjden men röstade sedan nej till detta i KS. Jag har av olika skäl valt att skriva detta som ett anonymt inlägg. Eftersom jag inte kan får in det på Snejbergs blogg skriver jag till dig med en förhoppning att detta kommer till allmänhetens kännedom.

Annika Andersson Ribbing sa...

Hej!
Tack för ditt engagemang, det behövs verkligen i den här frågan! Hanteringen är minst sagt märklig och Värmdö riskerar åter att bli ställt inför fullbordat faktum som konsekvens av brist på ledning och styrning.

Idag finns kommenterarna du lämnat och Fredriks svar åter aktiverade på hans blogg.

Sprid gärna uppmaningen att skriva under namninsamlingarna som nu dragits igång. De finns både på nätet och på listor som kommer att cirkulera i samhället, på mötesplatser och bland dem som går runt och samlar in namn!


Annika