lördag 21 februari 2009

Svårsmält

I förrgår kväll hade vi kommunstyrelse och jag har fortfarande svårt att smälta den fars som utspelade sig från klockan 23 fram till 01.30 på natten. Under den tiden diskuterade vi nämligen frågan om vem som ska driva det framtida vårdboendet vid Ljung. Anledningen var att personalen vill ta över driftansvaret och de har därför skrivit till kommunstyrelsen.

Personalen skriver att man tidigare känt sig överkörd av den moderatstyrda majoriteten, inte minst när den kommunala produktionen förbjöds att lämna anbud. Men nu har man samlat sig, bildat ett personalkooperativ och framfört önskemålet att man vill ha en konstruktiv dialog med kommunen utifrån en realistisk tidsplan.

Rimligt, tycker jag.

I kommunstyrelsen hade vi stundtals en bra debatt. Eftersom frågan är formellt komplicerad ansträngde vi i S oss för att lyssna på debatten och formulera förslag som stämde överens med vad centern och kristdemokraterna framförde. Vi har tidigare samarbetat i dessa frågor och haft lätt att hitta varandra när det gäller medinflytande och deltagardemokrati. Under debatten verkade det bli så även denna gång.

Våra förslag efter mycket diskussion var:

1. uppdra till kommunförvaltningen att utreda möjligheten att upprätta ett partnerskap mellan den kommunala produktionen och personalkooperativet samt återkomma till kommunstyrelsen i frågan senast den 20 mars.

2. uppmana nämnden för äldre och funktionshindrade att avvakta med att avgöra upphandlingen tills efter kommunstyrelsen behandlat detta uppdrag.

Men när kommunstyrelsen gick till omröstning röstade alla företrädare för den moderatstyrda alliansen nej till dessa förslag, som därmed föll med röstsiffrorna 6-5.

Att moderater och folkpartister röstade emot förslaget var väntat. Deras stöd till social ekonomi och kooperativ har aldrig varit något annat än läpparnas bekännelser, om ens det.

Kristdemokraternas och Centerns svek var däremot både oväntat och tragiskt. Varför ville de inte ens att kommunen skulle föra en seriös diskussion med medarbetarna om en möjlig kooperativ lösning, och därefter redovisa frågan för kommunstyrelsen?

De slog oss alla med häpnad – och det var definitivt ingen glad överraskning.

Igår kväll steg blodtrycket ytterligare när jag läste Centerns Hans Lindqvists blogginlägg.

På fullt allvar skriver han om mötet att ”Vi i centern vill satsa på den sociala ekonomin med personalkooperativ och kvinnligt företagande. En fantastisk möjlighet.”

Men varför röstar han då aktivt emot detta? Varför försöker han nu ge sken av något annat?

Ordet för sådant beteende är dubbelmoral.

På samma blogg skriver Lindqvist, som från 1 januari är nyblivet kommunalråd, att

”upphandlingen gick fel från början där kommunens egenregi uteslöts och sedan har det fortsatt. Det var också oklart om ngt anbud verkligen kommit in och om det kommit in i tid....”

Att en av kommunens högst ansvariga politiker publicerar sådan text, sex dagar innan upphandlingen ska redovisas och prövas i den ansvariga nämnden, är häpnadsväckande.

2 kommentarer:

Andrine Winther sa...

Ta genast dator ur knät. Ut i backen med dig!

Sa hon barskt :-)

Annika Andersson Ribbing sa...

Verkställt - jag lovar!!