tisdag 19 januari 2010

Besked och besked

Idag har de rödgröna lämnat besked om sin syn på sjukförsäkringsfrågan och hur man vill hantera den vid en valvinst till hösten. Reinfeldt tjuter att det är en "fuskuppgörelse" när han nu inte längre kan få tjuta om att det inte finns någon gemensam överenskommelse mellan de tre oppositionspartierna.

Jag dristar mig att tro att vi kommer få se det många gånger framöver de närmaste veckorna.. Ännu finns ett litet tidsfönster att försöka hinna vara indignerad över att besked saknas i olika sakfrågor och i vetskapen om att tidsfönstret krymper kommer tonläget sannolikt fortsätta stegras som hittills.

De tre oppositionspartierna har lovat besked för de olika politikområdena successivt de närmaste månaderna så att väljarna i god tid före valet ska veta hur vårt alternativ ser ut. Det uppskruvade tonläget så här i januari månad tyder på att regeringens företrädare är orolig för att de rödgröna kommer lyckas.

När det gäller sjukförsäkringen tycker jag att överenskommelsen är förtroendeingivande, både i sakfrågan och hur den kommuniceras. Alla som har läst hela artikeln på DN-debatt har fått svaren på de viktiga frågorna. Synen på principerna för sjukförsäkringen, synen på stupstocken, synen på hur det tidigare systemet fungerade (som man alltså inte vill återvända till), ekonomi- och prioriteringsfrågor.

Och medan statsministern hävdar att det är en "fuskuppgörelse" så bloggar andra alliansare om att de rödgröna gör vad regeringen själv borde ha gjort.

Samma bloggare har recenserat seminariet med kommunstyrelsen som jag skrev om igår, i positiva ordalag. Det väcker mina förhoppningar om att den lokala (m)ajoriteten faktiskt vill gå vidare och göra något konkret åt frågan om bristen på hyresrätter. Att man inte bara, som hittills, låter det handla om läpparnas bekännelse som inte följs upp av konkreta initiativ. Att man går från att säga att man vill göra något åt bristen på hyresrätter till att göra något åt bristen på hyresrätter.

Inga kommentarer: