måndag 18 januari 2010

Visste du att stockholmaren..


..ser mer positivt på invandring och homosexualitet

..är snabbare på att ta till sig ny teknik

..är mer benägen att e-handla

..är mer positiv till distansarbete

..är mer positiv till ökad konsumtion och inte får lika dåligt samvete av att konsumera

..har större möjlighet att påverka sitt eget liv

..litar mindre på sina grannar

..är mindre nöjd med sin bostad, sitt arbete och sin fritid

..känner något större samhörighet med det svenska samhället

..aldrig är riktigt nöjd


Allt enligt en sammanställning som regionplanekontoret gjort i sin tidskrift "Stockholmsregionen".

2 kommentarer:

Janne Pettersson sa...

Och röstar på Moderaterna ;-)

Annika Andersson Ribbing sa...

..det stod det inget om!

Kram