måndag 18 januari 2010

Hyresrätter, hyresrätter!

Idag är det seminarium med kommunstyrelsen. Vi ska revidera Översiktsplanen och ämnet för dagen är "boendeutvecklingen" i Värmdö. Utredaren Åke Nilsson redovisar mängder av viktig och intressant statistik. Mycket är känt sedan tidigare, annat är ny fakta.

Bilderna visar med tydlighet hur extrem befolkningsprofilen i kommunen är. Här råder en demografi som närmast påminner om u-ländernas. Så rik är nämligen kommunen på barn och ungdomar. I åldersgruppen 18-35-åringar är situationen den rakt motsatta, de är kraftigt underrepresenterade.

Slutsatsen blir ytterst enkel när Åke sedan visar utvecklingen på bostadsmarknaden. Av den framgår att andelen hyresrätter är långt lägre här än i andra kommuner. OCH att det nu inte byggts/byggs några nya hyreslägenheter alls de senaste åren.

Vi vet att de unga generationerna tvingas härifrån oavsett de vill eller inte, när de söker sitt första boende. Det är dumt, av flera skäl.

Dels borde det såklart vara en självklarhet att ungdomar har möjlighet att välja att bo kvar i sin kommun om de vill när de flyttar hemifrån.

De är viktiga förebilder i samhället för de yngre ungdomarna.

Det är en "dålig affär" för kommunen att investera i våra barns och ungdomars utbildning och omsorg först i tjugo år. När de sedan börjar arbeta och ännu inte har egna barn så är de, ur kommunens perspektiv, en plusaffär ekonomiskt. De betalar skatt till kommunen men kostar inte så mycket. Efter vi saknar boenden som de kan efterfråga försvinner de härifrån.

Vad jag inte förstår är varför inte (m)-företrädarna i denna fråga håller den valfrihet lika högt som de annars säger sig göra. Varför får inte Värmdös ungdomar och andra möjlighet att välja att bo kvar i kommunen, att bo i hyresrätt, om det är det man önskar?

Vi får ju en fingervisning om att det finns en hemläxa att ta tag i, om man menar allvar med valfrihet också i denna fråga. Det står över 4000 personer i Värmdös bostadskö.

1 kommentar:

Anonym sa...

Moderaternas väljare bor i villor och bostadsrätter och inte i hyresrätter. Det är den enkla förklaringen.