onsdag 27 januari 2010

Organisationsteori..

Inte så spännande rubrik, jag vet.

Men idag har kommunstyrelsen i Värmdö ägnat sig åt rollspelsövning hela dagen. LEAN-modellen var det som skulle testas i praktiken. Hur kan kommunen utveckla sina verksamheter och förbättra kvaliteten i det man gör. En process med ständig kvalitetsförbättring i fokus som utgår från varje medarbetares medverkan.

En del AHA-upplevelser rymdes förstås, så brukar det vara i sådana sammanhang. I avrundningen av dagen frågade jag hur kommunledningen nu tänkt att vi ska gå vidare. På det fanns det inget tydligt svar, tyvärr.

Det gör mig fundersam av flera skäl. Enligt min uppfattning lider Värmdö alltjämt stora brister med den nya organisation som hastigt sjösattes i början av mandatperioden, dåligt genomarbetad och obefintligt förankrad. Alltfler har öppet börjat tala om problemen som är systemet är behäftat med, såväl tjänstemän på olika nivåer som politiker från båda sidor. Det är positivt om frågan kommer på bordet och en seriös utvärdering och omprövning görs kan det födas något bättre.

När vi funnit en form som i mycket högre utsträckning tydliggjort olika nivåers ansvar och en kvalitetsgranskning och uppföljning värd namnet finns på plats i organisationen, kan man gå vidare och se över sina arbetsformer och processer, typ LEAN som vi idag fick pröva. Men utan det förra på plats blir det senare bara en symbolhandling som landar platt. Positivt förändringsarbete kommer att malas ned om inte de elementära styrprinciperna finns tydliggjorda.

Jag hoppas att de ledande tjänstemännen, som nu tagit initiativ i organisationsfrågorna, följer upp med en strategi för hur kommunen kan komma på rätt köl och hjälper den ansvariga (m)ajoriteten att planera en fortsättning som de facto ger kommunen möjlighet att växla över till ett mer ansvarstagande spår. Ledning och styrning måste ges förutsättningar att fungera bättre än de senaste åren.

Även om jag tycker att ansvaret för denna typ av initiativ egentligen borde tas av de politiskt ansvariga..

1 kommentar:

Anonym sa...

För att lyckas med processarbete så måste man först få klart och förankra de processer som man vill/bör driva. Det vill säga att de gynnar verksamheten, dess kunder (brukare) och anställda. När sådana processer fungerar och det finns en vinna-vinna situation för alla så kommer man att förstå vilken organisation som krävs för att dessa processer ska kunna hållas igång på rätt sätt. Annars blir det till slut som du skriver "platt fall". I många kommunala fall jag varit med i så blir det bara massa organisationsförändringar, namnbyten på enheter och dess chefer etc. och inget egentligen konkret som märks för alla inblandade intressenter. Har man ingen plan från start till mål så blir det lite kurs, utbildningar och sådant - men snart är det "vardag" igen och allt trallar på som vanligt(men kanske med nya namn). Sedan är det inte lätt att definiera mål - men det är en annan historia.

Mvh / Rogier Svensson