torsdag 14 januari 2010

Vad var det som hände? Kommunstyrelsen den 13 januari..

Igår kväll var det dags för årets första kommunstyrelse.

Ovanligt få ärenden, ett tjugotal, skulle behandlas.

Mötet startade klockan 18. Nästan tre timmars diskussioner och det stora flertalet ärenden hinns med. Det är en ovanligt konstruktiva och bra diskussioner. Vi problematiserar, vänder&vrider med olika perspektiv på frågorna med väldigt olika karaktär. Det är högt i tak och en god stämning i replikväxlingarna över bordet. Som vanligt föreslås ett antal alternativ till de förslag som är utskickade. Somligt från oss, annat från de båda övriga oppositionspartierna MP och V. Men också nya förslag från någon av majoritetens företrädare.

I ärenden utan alternativförslag klubbas besluten vartefter. De med nya förslag eller tilläggsförslag samlas ihop för överläggning i majoritets/oppositionsgrupperna i en paus. Strax före kl 21 bryter vi för detta.

Vi går igenom våra ställningstaganden. Efter ca. tjugo minuter återupptas mötet.

Stämningsläget har dramatiskt förändrats. Nu är tonläget uppskruvat. I det första ärendet säger (m)ajoriteten nej trots att förslaget ligger helt i linje med (m)ajoritetens egna formuleringar i "Vision Värmdö 2030". Det kommer krystade motiveringar som går ut på att "förslaget kommit försent", "att det är självklarheter som alla vill genomföra - därför vill majoriteten säga Nej". Tillslut begär centerpartisten en ny paus innan frågan ska avgöras. Efter pausen röstar de för förslaget.

Jag fick idag höra att de inte kunnat läsa lappen där förslaget stod nedtecknat. Därför hade de bestämt sig för att avslå detsamma. Istället för att ta reda på vad det stod.

Vi går vidare till ytterligare frågor. Samma sak. De annonserar sina Nej samtidigt som de säger att de är för i flera frågor.

Kommunens fastighetsbolag föreslås avvecklas. Miljöpartiet ställer fyra frågor skriftligt som de önskar besvarade senast vid kommunfullmäktige om två veckor, som tar det slutgiltiga beslutet. Kloka och rimliga frågor som sannolikt de allra flesta med ansvar för beslutet vill ha svar på. (M)ajoriteten säger Nej. Igen.

Jag blir verkligen förvånad. Men förvåningen ska öka..
När avslagsbeslutet är taget anmäler centerpartisten en anteckning till protokollet där han vill att det ska framgå att frågorna som miljöpartiet ställt SKA besvaras.

-Vad menar han, undrar jag försiktigt till bordsgrannen?
-Vi ställer oss bakom samma anteckning, säger min partikollega Lars. Och snart hänger alla partier med.

Så i protokollet kommer det nu framgå att miljöpartiet har lagt ett förslag som (M)ajoriteten röstat ned, men som samma majoritet - tillsammans med de tre oppositionspartierna - samtidigt deklarerat ska genomföras..

Hur tänkte dem, undrar man?

En av kvällens viktigaste frågor handlar om tillsättandet av en utredning kring barn/elever i Värmdö med särskilda behov. Frågan har dragits i långbänk. Utredningen skulle tillsatts i augusti.

Vi förstår att det finns någon fnurra bland dem på andra sidan bordet. DE vill nämligen bestämma vilka personer som ska företräda VÅRA partier i utredningen trots att tjänstemännen tydligt redovisat att det är respektive partis ensak att avgöra. Vi står på oss. Nya ajourneringar.

-Det ska bara ta två minuter, säger vice ordföranden.

Efter ca en halvtimme, närmare midnatt, får vi komma in igen.

-Glöm allt vi har sagt före pausen, ni får utse vilka ni vill men beslutet kan inte tas ikväll, blir beskedet nu.


Det har vid mer än ett tillfälle förekommit kritik mot oss för att vi med våra frågor förlängt mötena. Att gårdagskvällens möte blev nästan sju timmar långt pga. deras interna strider får (m)ajoriteten helt och hållet ta ansvaret för. Jag har egentligen inga synpunkter på att vissa möten tar lång tid. Men tråkigt nog tappar jag respekten för kollegorna på andra sidan bordet när de i fråga efter fråga uppträder som igår kväll. Det är en klen tröst att veta att flera av de själva tar avstånd från de konstiga diskussionerna och ställningstagandena.

Igår kväll var det tur att mötet inte besöktes av intresserade medborgare. De hade undrat vad vi politiker sysslar med.

2 kommentarer:

Jakob Fritzell sa...

Eller så var det synd att ingen var där och fick se och höra hur saker och ting i kommunen verkligen tas om hand av majoriteten.
Jag tycker att det utifrån dina ord låter spännande. Frustrerande, men spännande.

Malin sa...

Jag tycker mig ha hört den här beskrivningen tidigare tyvärr. Så oerhört frustrerande efter att mötet börjat i god anda. Skam den som ger sig dock, ni har min fulla beundran.