fredag 16 november 2007

Angeläget i klimatfrågan


Idag har DN en intressant signerad ledare av dansken Björn Lomborg (bilden). Han pekar på miljöåtgärder väsentligt lättare och billigare att genomföra än de som Kyotoavtalet anger och vars genomslag skulle bli långt större.

Han skriver bl a:

"Städer är varmare än omkringliggande natur därför att de är torrare. De saknar fuktiga, gröna områden och har avloppssystem som snabbt leder bort vatten. I London är luften kring Themsen svalare än i kvarteren en bit bort. Om vi planterar träd och bygger fontäner, så blir inte bara stadsmiljön vackrare. Vi kyler också ner omgivningen med så mycket som 8 grader."

Han fortsätter:

"Även om det kanske förefaller nästan komiskt enkelt är en lösning att måla saker vitt. Städer består av mycket svart asfalt och mörka, värmeabsorberande strukturer. Genom att öka byggnaders förmåga att reflektera och ge skugga, undviker vi en stor del av värmeackumulationen. Att måla det mesta vitt skulle sänka temperaturen med 10 grader."

Och så den riktigt intressanta slutklämmen:

"Dessa alternativ är enkla, uppenbara och kostnadseffektiva. Ta t ex Los Angeles. Att lägga om taken på merparten av stadens fem miljoner bostadshus, måla om en fjärdedel av gatorna och plantera 11 miljoner träd skulle kosta omkring 1 miljard doller. Det skulle i sin tur sänka utgifterna för luftkonditionering med 170 miljoner dollar och leda till en minskning av luftföroreningarna värd 360 miljoner doller - varje år. Temperaturen skulle gå ner med ungefär 3 grader, vilket motsvarar den höjning som förutspås för resten av detta århundrade. Jämför det med de 180 miljoner dollar som Kyotoavtalet kostar att genomföra och som knappt ger någon effekt."

Artikeln uppmuntrar när miljödeppen blir för stor. Ett annat sätt än att sitta och tjura är att fundera på hur man själv kan bidra i vardagslivet. Du har möjlighet att göra skillnad redan imorgon. Då arrangerar Klimatalliansen i Värmdö ett spännande möte. Det är ett initiativ av partikompisarna Anna Hellgren Westerlund och Krister Nilsson som nu blivit ett tvärpolitiskt projekt som drivs tillsammans med det lokala föreningslivet med Naturskyddsföreningen i spetsen. Arrangemanget är öppet för alla: Ösbyskolans matsal klockan 13-18!

DN-artikeln i sin helhet finner du här.

Inga kommentarer: