tisdag 6 november 2007

Rekordminus för Värmdös skolor..


..men m-alliansen vill skära ned nitton miljoner till.

Ikväll är det Grundskolenämnd. Vi ska besluta om nivå på skolpeng för kommande år.

På samma möte ska budgetuppföljning för tredje kvartalet behandlas. Nämnden prognosticerar -23 miljoner kronor! Så stort underskott har vi aldrig skådat tidigare såvitt jag kan minnas.

Underskottet beror på att de förslag till åtgärder som tjänstemännen redovisade i våras för att komma i balans, inte gillades av m-ledningen. Inte la de fram egna idéer till åtgärder heller. Trots att varningssignalerna har funnits sedan tidig vår.

Att vi nu går mot ett gigantiskt jätteminus är resultatet av ledningskollaps i både kommunledning och nämnd.

Trots detta föreslås en YTTERLIGARE besparing om nitton miljoner kronor för kommande år. Det är oseriöst. Inga konsekvensbeskrivningar vad den sänkta pengen leder till har presenterats trots att vi bett om det i flera månader. Strutsmetoden och pekleken ("det är någon annans fel..") fortsätter, tyvärr.

Av vallöftet 40 miljoner till skolan ser vi nu verkligheten - en besparing på drygt 25 miljoner.

Inga kommentarer: