söndag 4 november 2007

Stort engagemang!


Många Gustavsbergare, Värmdöbor och också besökare utifrån kom för att titta, lyssna och diskutera idéer och förslag som presenterades på det öppna mötet som hölls i Gustavsbergs Mässhall tidigare idag. Sällan har vi samlat så många (ca. 250st) på ett s-arrangemang.

Intresse och engagemang!

Ett hundratal lappar har lämnats in med synpunkter på hur Gustavsberg borde utvecklas de kommande åren.

Ögonbrynshöjaren nummer ett är väl förslaget om skyskrapa i hamnen, (som jag bloggat om tidigare här). Blandade kommentarer kunde höras runt montrarna och borden.

-Bra att någon ruskar om lite, vi får väl se hur förslaget ser ut när det "vaskats" några varv.. kan nog bli något spännande, sa en tidigare chef i kommunen och gammal Gustavsbergsbo.

-Alldeles för högt, det blir ju skugga i hela Gustavsberg, kommenterade en av kommunens kulturpersonligheter.

Att fabriken planerar för flytt ut till gamla Porslinstippen verkar de flesta uppskatta. En pensionerad fabriksarbetare summerade nog det som många tänker:

-Om flytten är vad som krävs för att behålla produktionen på orten, ja då är det lätt att vara för.

Tankarna på omvandling av det gamla fabriksområdet med mycket bostäder och affärslokaler såg han och flera med honom, som en naturlig konsekvens när fabriken töms.

Någon efterlyste kanalerna med vatten som återfanns i de arkitektförslag som presenterades för snart två år sedan.

Imorgon ska jag sammanställa de synpunkter som inkommit så att de kan presenteras på partiets medlemsmöte imorgonkväll. Då ska vi diskutera partiets ställningstagande kring hur Gustavsberg borde utvecklas i framtiden i ett sk. inriktningsbeslut. Redan på tisdag är det sedan dags för en diskussion i det politiska organ som har ansvaret för frågan, Samhällstekniska nämnden.

Utöver mitt engagemang för barn-, ungdoms- och skolfrågor är detta den fråga som engagerar mig mest. Det är lokalpolitik när den är som roligast; konkret, visionär och mångfasetterad!

Alla gäster/föredragshållare som medverkade från företag, organisationer och medarbetare i kommunen ska ha ett stort tack - utan er hade mötet inte blivit vad det blev!

Det var fler än en som frågade varför detta var ett partiarrangemang och inte anordnat av kommunen. Vi tog under förra mandatperioden initiativ till arkitekttävling och hearings som kommunen arrangerade. Eftersom detta arbete avstannat efter maktskiftet har vi väckt frågan i Samhällstekniska nämnden om fortsättningen. Nu har vi fått ett löfte att en långsiktig, bred politisk överenskommelse ska utarbetas. Det är viktigt att de exploatörer som har intressen i Gustavsberg vet i vilken riktning kommunen önskar gå. För att driva på denna process och skapa en bra dialog med kommunens medborgare arrangerades dagens möte. När inga initiativ togs av kommunens politiska ledning, valde vi att fortsätta arbetet från förra mandatperioden även om det innebär att det är vårt parti som får stå som arrangörer.

Vill ni följa frågan, kika in på partiets hemsida då och då, vi kommer att skriva om vårt ställningstagande och hur arbetet fortskrider, www.varmdo.sap.se

Vill ni lämna synpunkter, hör av er! Min mailadress är annika.andersson@varmdo.se

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra arr!

/A