torsdag 20 mars 2008

Ensam kvar

Nu tror jag alla i hela kommunhuset gått hem.

Min favoritstund på dygnet är när tankarna hinner ifatt och stressen rinner av en. Summera och fundera.

Kortveckor är alltid intensiva, denna var inget undantag.

Vi hade grundskolenämnd i tisdags. Det har jag inte ens hunnit skriva om. Många viktiga frågor fanns på agendan.
1. Stödverksamheten ska organiseras om - skrivelser visar att pengar kommer att saknas
2. Betygsutredningen visar att kunskapsnivån inte motsvarar de satta betygen i år 9
3. Bokslutet för 2007 visar på rekordminus (- 20 miljoner) och dessutom dålig måluppfyllelse
4. Redovisning av gymnasievalet - visar att det med största sannolikhet kommer att bli ett antal elever som inte kommer att få gå på vårt eget gymnasium vid Gullmarsplan


Vi tycker att man måste ta rapporter och redovisningar på allvar. Att nämnden måste agera. Men det vill inte m-ledningen. De röstar ned våra förslag som innebär att åtgärdsplaner ska tas fram. De nöjer sig med att tacka för rapporterna.

Jag har funderat en del på detta sedan i tisdags. Hur ska vi kunna åstadkomma förbättringar? Eftersom våra förslag i nämnden röstas ned kanske vi ska lägga konkreta förslag i form av motioner till fullmäktige istället? Jag är så förvånad att ingen i nämnden verkar tycka att resultaten är problematiska.

Nästa vecka är det sk. bokslutsdialog med kommunledningen. Det innebär närmare två dagars genomgång av varje nämnds resultat, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Kanske finns det någon av de andra i den politiska ledningen som tycker att just grundskolenämndens resultat är lite bekymmersamt? Vi får se. Jag hoppas det. För det är då ett ordentligt arbete kan vidta för att åstadkomma förbättringar.

1 kommentar:

Anna sa...

Står dom fast vid att det ska sparas en massa fler miljoner trots urusla resultaten du skriver om?