måndag 3 mars 2008

Rätt betyg?


Årets upplaga av Värmdös betygsutredning har legat på mitt bord ett par dagar. Idag läste jag igenom den.

Utredaren menar att Värmdöeleverna ges för höga betyg i förhållande till sina kunskaper. Det har varit hennes resultat, om än i varierande utsträckning, varje år sedan uppföljningarna inleddes under vårt styre.

Vi valde att med bland annat dessa undersökningar som grund, dåliga betygsresultat och många obehöriga lärare i våra skolor, tillföra nya resurser till skolan för att vända de dåliga förutsättningarna för barnen i Värmdö. Den dåvarande oppositionsledaren som numera är kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden var tidigare i skarpa ordalag ytterst bekymrad över utredningarnas resultat och att för lite insatser gjordes. Jag är nyfiken på vilka åtgärder han överväger när han nu besitter möjligheterna att genomföra insatser för att vända trenden.

Det som har aviserats hittills imponerar inte så särdeles, utöver att hämta hem ett underskott på tjugo miljoner kronor som var förra årets resultat ska ytterligare nitton miljoner sparas. -39 miljoner kronor alltså.

Kanske han omprövar sitt ställningstagande när han nu sett denna utrednig? Jag ställer frågor till honom i en interpellation kring detta på kommande kommunfullmäktige i övermorgon!

Inga kommentarer: