tisdag 18 mars 2008

Reinfeldt läxar upp Nilsson


Lunchade med partikompisen Anna idag. Hon som jag skrivit om förut och som är en av de mest engagerade miljöpolitikerna jag vet.

Det hon berättade fick mig att be om en repris.
-"Skriv ett inlägg på min blogg igen, det är ju en rolig historia om det inte hade gällt en så viktig fråga. Men viktig är den, så skriv om det!"

Och det har hon gjort:

"Den 13 november förra året beslutade Värmdö kommun att ge positivt förhandsbesked om bygglov på en tomt i Ingarö-Långvik trots att länsstyrelsen utfärdat byggnadsförbud där, och en naturreservatsbildning pågår.

Kommunens förhandsbesked överklagades. Härom veckan fastslog regeringen att länsstyrelsens beslut var riktigt. Reinfeldt gav alltså Nilsson bakläxa.

Det är synd att det nymornade intresset för miljöfrågor i den borgerliga regeringen inte sipprat ned till de lokala partiföreträdarna. I Värmdö finns det inga borgerliga politiker som värnar långsiktiga och allmänna intressen när det handlar om natur- och miljövärden. Trodde väl aldrig att jag skulle säga att det är tur att det finns en moderat statsminister som kan sätta stopp för de värsta dumheterna som värmdömoderaterna hittar på."

Utdrag ur regeringens beslutsmotivering:
"Av handlingarna i ärendet framgår att det aktuella området hyser höga naturvärden och är en del av ett planerat naturreservat. Klaganden har för avsikt att uppföra ett bostadshus på fastigheten.

Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att uppförande av bebyggelse på fastigheten skulle äventyra eller förstöra de naturvärden som finns i området. De av länsstyrelsen beslutade föreskrifterna går inte längre än vad som krävs för att tillgodose syftet med det tilltänkta reservatet.

Regeringen finner därför att länsstyrelsen har haft fog för att besluta om de angivna förbuden i avvaktan på ett slutligt ställningstagande om skydd för området."

Inga kommentarer: